XXVIII. Állam- és Jogtudományi Szekció

XXVIII. OTDK,

Állam- és Jogtudományi Szekció

Dokumentum

Pályamunkák száma: 244

Időpont: 2007. április 24-26.

Rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Rendező Kar: Állam- és Jogtudományi Kar

Helyszín: Budapest (Balatonfüred)

Ügyvezető elnök: Dr. Máthé Gábor egyetemi docens, dékán

Felelős kiadó: Dr. Máthé Gábor

Kiadó: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Kiadás helye: Budapest

Kiadás dátuma: 2007