Agrártudományi Szekció

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Csíkszeredai Kar

 

Cím:

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér 1., 530104, Románia

Telefon:

+40-266-314-657

Honlap:

https://csik.sapientia.ro/

 

A Szekció honlapjának címe:

 

A Szekció e-mail címe: 37agrarotdk@uni.sapientia.ro

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 24–26.

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Lázár Ede

 

egyetemi docens, dékán

 

Cím: Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér 1., 530104, Románia

 

E-mail: lazarede@uni.sapientia.ro

Ügyvezető társelnök:

Dr. Balog Adalbert

 

egyetemi tanár, rektorhelyettes, ETDT elnök

 

Cím: Marosvásárhely, O.p. 9, C.p. 4. 540485, Románia

 

E-mail: adalbert.balog@ms.sapientia.ro

Ügyvezető titkár:

Dr. Salamon Rozália Veronika

 

egyetemi docens

 

Cím: Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér 1., 530104, Románia

 

E-mail: salamonrozalia@uni.sapientia.ro

Hallgatói képviselő:

Asztalos Nándor

 

HÖK elnök, Csíkszeredai Kar

 

Cím: Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér 1., 530104, Románia

 

E-mail: asztalosinandor@uni.sapientia.ro

  

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

 

A 37. OTDK Agrártudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az Agrártudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

 

A 37. OTDK-ra csak az a pályamunka nevezhető, amely és amelynek valamennyi szerzője megfelel a 37. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 2. pontjában rögzített valamennyi követelménynek.

 

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és a 37. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

 

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető. 

 

2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

 

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

       A pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit.

       Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait.

       A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.

  A plágiumellenőrzés részleteit és a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos tudnivalókat (az ezzel kapcsolatos nyilatkozat tartalmát a Szekciófelhívás 2. számú melléklete tartalmazza, a nyilatkozatot az online rendszerben kell megtenni, nem külön dokumentumként feltölteni).

 

3. Tagozatok/témakörök

 

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

 

1.           Agrárgazdaságtani

2.           Agrárinformatika, -digitalizáció, robot- és dróntechnológiák

3.           Agrármarketing

4.           Agrárműszaki

5.           Agrobotanika és növényélettan

6.           Állatélettan és állategészségügyi

7.           Állatgenetikai és biotechnológiai

8.           Állattenyésztéstani

9.           Élelmiszerbiztonsági

10.        Élelmiszertechnológiai

11.        Élelmiszertudományi

12.        Erdészeti és faipari

13.        Kertészeti

14.        Környezetbiotechnológiai

15.        Környezetgazdálkodási

16.        Környezettechnológiai

17.        Növényvédelmi

18.        Növény-genetikai és biotechnológiai

19.        Növénytermesztéstani

20.        Táj- és kertépítészet

21.        Tájökológiai

22.        Takarmányozástani

23.        Természetvédelmi állattan

24.        Természetvédelmi növénytan

25.        Vadgazdálkodási

26.        Vállalatgazdálkodási

27.        Vidék- és területfejlesztési

 

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell legalább két tagozatot: a legmegfelelőbbet, illetve a megfelelőt, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az Agrártudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül a 37. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozatot az Agrártudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal össze kell vonni. A rendező intézmény az Agrártudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy az Agrártudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az Agrártudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2025. február 28-ig.

 

4. A jelentkezés módja

 

4.1. A hallgatói nevezés lépései

 

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

 

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

 

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést a 37. OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

 

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 8. (szerda) 16.00 óra (CET)

 

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

       A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

       A rezümé feltöltése.

       Az adatok kitöltését és a rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.

  A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.

    A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a) az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A nevezési határidőt (2025. január 8. 16.00 óra CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése elektronikusan, e-mail-ben az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 3. pontja szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

 

A)  A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar/intézet nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

 

B)    Az Agrártudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a) az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi és kari/intézeti TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 13. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

 

Az Agrártudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük a formai hibákra hivatkozva elbírálás nélkül elutasításra kerül.

 

Csak az OTDT online rendszerén keresztül van mód pályamű benyújtására, postai úton vagy személyesen nincs mód a dolgozat befogadására. Az OTDT Titkárság és a Rendező Intézmény semmilyen papíralapú dokumentumot nem kér és nem fogad.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

 

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

 

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

 

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

 

Az OTDK-n I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

Dr. Hegedűs Attila

Dr. Balog Adalbert

Dr. Lázár Ede

egyetemi tanár

egyetemi tanár, rektorhelyettes

egyetemi docens, dékán

az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Agrártudományi Szekciójának

ügyvezető társelnöke

a 37. OTDK Agrártudományi Szekciójának

ügyvezető elnöke

 

 

 

 

 

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Az Agrártudományi Szekció felhívása letölthető formátumban