Agrártudományi szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  Kaposvári Campus

  Cím:

  7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

  Telefon:

  06 (82) 505-800

  Honlap:

  https://kaposvaricampus.uni-mate.hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://uni-mate.hu/otdk2023agrar
  A Szekció e-mail címe: otdk.agrar@uni-mate.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 4-6.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Sütő Zoltán

   

  egyetemi tanár

   

  7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40

   

  Telefon: 06 (82) 505-800/2101

   

  E-mail: otdk.agrar@uni-mate.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Halas Veronika

   

  tszv. egyetemi docens

   

  7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

   

  Telefon: 06 (82) 505-800/2701

   

  E-mail: otdk.agrar@uni-mate.hu

  Hallgatói képviselő:

  Pető Lilla

   

  egyetemi hallgató

   

  7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

   

  Telefon: 06 (82) 505-800

   

  E-mail otdk.agrar@uni-mate.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Doma Miklós

   

  egyetemi hallgató

   

  7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

   

  Telefon: 06 (82) 505-800

   

  E-mail otdk.agrar@uni-mate.hu

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az Agrártudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Agrártudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az Agrártudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés 

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • A pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit
  • Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait

   

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Agrárgazdaságtani
  2. Agrárinformatika, - digitalizáció, robot- és dróntechnológiák
  3. Agrármarketing
  4. Agrárműszaki
  5. Agrobotanika és növényélettan
  6. Állatélettan és állategészségügyi
  7. Állat-genetikai és biotechnológiai
  8. Állattenyésztéstani
  9. Élelmiszerbiztonsági
  10. Élelmiszertechnológiai
  11. Élelmiszertudományi
  12. Erdészeti és faipari
  13. Kertészeti
  14. Környezetbiotechnológiai
  15. Környezetgazdálkodási
  16. Környezettechnológiai
  17. Növényvédelmi
  18. Növény-genetikai és biotechnológiai
  19. Növénytermesztéstani
  20. Takarmányozástani
  21. Tájökológiai
  22. Természetvédelmi állattan
  23. Természetvédelmi növénytan
  24. Vadgazdálkodási
  25. Vállalatgazdálkodási
  26. Vidék- és területfejlesztési

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az Agrártudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat az Agrártudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény az Agrártudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy az Agrártudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az Agrártudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. február 27-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  2. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 6. (péntek) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatónak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 6. (péntek) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentumok

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) az intézményi TDT-elnök részére 2023. január 13-ig (péntek) át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú, minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt pályamunkák akkor nevezhetők a 36. OTDK-ra, ha azt a hallgató az abszolutórium megszerzése előtt bemutatja az intézményi TDK-konferencián, és ott jogot szerez a 36. OTDK-n való részvételre. A pályamunka utóbb – az intézmény szabályai szerint – elfogadható szakdolgozatnak.

 • 5. Az intézményi TDT-elnök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése elektronikusan, e-mail-ben az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar/intézet nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra).
  2. Az Agrártudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.
  3. A benevezett pályamunkák OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) által aláírt egy-egy példányának összegyűjtése és tárolása. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 13. (péntek) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  Az Agrártudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen. Papír alapon nem kell semmilyen dokumentumot megküldeni sem az OTDT Titkárságnak, sem a rendező intézményn

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum az Agrártudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az OTDK-n I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

  Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2022. március 30.

 

Dr. Pénzes Béla

Dr. Sütő Zoltán

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának

elnöke

a 36. OTDK Agrártudományi Szekciójának

ügyvezető elnöke

Mellékletek:

1. számú melléklet

 

Az Agrártudományi Szekció felhívása letölthető formátumban