Állam- és Jogtudományi szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:
  Széchenyi István Egyetem
  Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

  Cím:

  9026 Győr, Áldozat utca 12.

  Telefon:

  +36 (96) 503-470, +36 (96) 503-400 / 3470

  Honlap:

  https://dfk.sze.hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://otdk2023.dfk.sze.hu/
  A Szekció e-mail címe: otdk2023@sze.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 3-5.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Smuk Péter

   

  egyetemi tanár, dékán

   

  Széchenyi István Egyetem

  Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (96) 503-470, +36 (96) 503-400 / 3470

   

  E-mail: otdk2023@sze.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Ganczer Mónika

   

  egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, kari TDT-elnök

   

  Széchenyi István Egyetem

  Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (96) 503-470, +36 (96) 503-400 / 3051

   

  E-mail: otdk2023@sze.hu

  Hallgatói képviselő:

  Dr.Takó Dalma

   

  PhD-hallgató, kari TDT-titkár

   

  Széchenyi István Egyetem

  Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (30) 541-4904, +36 (96) 503-400 / 3041

   

  E-mail: otdk2023@sze.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Tátrai Dóra

   

  egyetemi hallgató

   

  Széchenyi István Egyetem

  Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

   

  E-mail: otdk2023@sze.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  A részt vevő intézmények által nevezhető pályamunkák száma:

  A 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába

  - az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40 db;

  - a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara legfeljebb 40 db;

  - a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40 db;

  - a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40 db;

  - a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30 db;

  - a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30 db;

  - a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25 db;

  - a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25 db;

  - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (érintett karai útján) összesen 25 db

  pályamunkát nevezhet be.

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

  A Szekció felhívásának 1. számú mellélete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit;
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait;
  • az írásbeli és a szóbeli értékelés szabályait.

  A Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat
  2. Alkotmányjogi Tagozat
  3. Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat
  4. Büntető-eljárásjogi Tagozat
  5. Büntetőjogi Tagozat
  6. Egyetemes és Összehasonlító Jogtörténeti Tagozat
  7. Európai Jogi Tagozat
  8. Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat
  9. Infokommunikációs Jogi Tagozat
  10. Jog- és Állambölcseleti Tagozat
  11. Környezetvédelmi Jogi Tagozat
  12. Közigazgatási Jogi Tagozat
  13. Kriminalisztika Tagozat
  14. Kriminológiai Tagozat
  15. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat
  16. Munkajogi Tagozat
  17. Nemzetközi Jogi Tagozat
  18. Nemzetközi Magánjogi Tagozat
  19. Pénzügyi Jogi Tagozat
  20. Polgári Eljárásjogi Tagozat
  21. Polgári Jogi Tagozat
  22. Római Jogi Tagozat
  23. Szociális Jogi Tagozat
  24. Versenyjogi Tagozat

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy az Állam- és Jogtudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. január 31-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe. Az OTDT online rendszerbe a teljes pályamunkát egy olyan fedlappal kell feltölteni, amelyen csak a pályamunka címe, valamint a kézirat lezárásának dátuma szerepel (év, hónap, nap). A szerző(k) vagy a témavezető(k), illetve a nevező intézmény beazonosításra alkalmas adatot, információt a dokumentum nem tartalmazhat!

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. Az intézményi konferenciák megtartásának határideje

  A kari/intézményi TDK-konferenciákat valamennyi intézmény köteles 2022. november 25-ig (péntek) lebonyolítani. Az ezen időpontot követően megtartott intézményi konferenciákon bemutatott pályamunkák nem nevezhetők a 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába.

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2022. december 7. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • a feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése,
  • a magyar nyelvű rezümé feltöltése,
  • kiegészítő dokumentumként feltöltendő PDF formátumban a pályamunka névvel és intézményi adatokkal ellátott fedlapja (csak a fedlap!),
  • az abszolutóriumot szerzett hallgatónak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,
  • az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2022. december 7. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) az intézményi TDT-elnök részére 2022. december 12-ig (hétfő) át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt pályamunkák akkor nevezhetők a 36. OTDK-ra, ha azt a hallgató az abszolutórium megszerzése előtt bemutatja az intézményi TDK-konferencián, és ott jogot szerez a 36. OTDK-n való részvételre. A pályamunka utóbb – az intézmény szabályai szerint – elfogadható szakdolgozatnak.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra).
  1. Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

  VAGY

  az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

  1. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2022. december 12. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  Az Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. AZ OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum az Állam- és Jogtudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Balogh Judit

Dr. Smuk Péter

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Az Állam és Jogtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban