Állam- és Jogtudományi szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Debreceni Egyetem

  Állam- és Jogtudományi Kar

  Cím:

  4029 Debrecen, Kassai út 26.

  Telefon:

  06 (52) 512-700

  Honlap:

  https://jog.unideb.hu/

  A Szekció honlapjának címe: www.otdk2021law.unideb.hu

  A Szekció e-mail címe: otdk2021@law.unideb.hu

  A rendezvény időpontja: 2021. április 12-15.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Szikora Veronika

  egyetemi tanár, dékán

  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

  Telefon: 06 (52) 512-700 / 77101

  E-mail: otdk2021@law.unideb.hu

  Ügyvezető elnökhelyettes:

  Dr. Árva Zsuzsanna

  egyetemi docens, dékánhelyettes

  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

  Telefon: 06 (52) 512 700 / 77123

  E-mail: arva.zsuzsanna@law.unideb.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Ficsor Krisztina

  egyetemi adjunktus, tudományos referens

  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

  Telefon: 06 (20) 476-8561, 06 (52) 512-700 / 74806

  E-mail: otdk2021@law.unideb.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Papp László

  egyetemi adjunktus, kari TDT-titkár

  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

  Telefon: 06 (30) 238-6377, 06 (52) 512-700 / 74805

  E-mail: otdk2021@law.unideb.hu

  Hallgatói képviselő:

  Dr. Biczó András

  PhD-hallgató

  Telefon: 06 (70) 591-1646, 06 (52) 512-700/74 805

  E-mail: otdk2021@law.unideb.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Szakál Szabolcs

  egyetemi hallgató

  Telefon: 06 (30) 719-0911

  E-mail: otdk2021@law.unideb.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  A részt vevő intézmények által nevezhető dolgozatok száma:

   

  A 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába

   

  - az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,

  - a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara legfeljebb 40,

  - a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,

  - a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,

  - a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30,

  - a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30,

  - a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25,

  - a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25,

  - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (érintett karai útján) összesen 25

   

  dolgozatot nevezhet be.

   

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

   

  A Szekció felhívásának 1. számú mellélete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit;
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait;
  • az írásbeli és a szóbeli értékelés szabályait.

   

  A Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat
  2. Alkotmányjogi Tagozat
  3. Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat
  4. Büntető-eljárásjogi Tagozat
  5. Büntetőjogi Tagozat
  6. Egyetemes és Összehasonlító Jogtörténeti Tagozat
  7. Európai Jogi Tagozat
  8. Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat
  9. Infokommunikációs Jogi Tagozat
  10. Jog- és Állambölcseleti Tagozat
  11. Környezetvédelmi Jogi Tagozat
  12. Közigazgatási Jogi Tagozat
  13. Kriminalisztika Tagozat
  14. Kriminológiai Tagozat
  15. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat
  16. Munkajogi Tagozat
  17. Nemzetközi Jogi Tagozat
  18. Nemzetközi Magánjogi Tagozat
  19. Pénzügyi Jogi Tagozat
  20. Polgári Eljárásjogi Tagozat
  21. Polgári Jogi Tagozat
  22. Római Jogi Tagozat
  23. Szociális Jogi Tagozat
  24. Versenyjogi Tagozat

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. január 31-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 35. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe. Az OTDT online rendszerbe a teljes pályamunkát egy JELIGÉVEL ellátott fedlappal kell feltölteni, a fedlapon szerepelnie kell a pályamunka címének. (A szerző(k) vagy a témavezető(k), illetve a nevező intézmény beazonosításra alkalmas adatot, információt a dokumentum nem tartalmazhat!)

   

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

   

  1. Az intézményi konferenciák megtartásának határideje

   

  A helyi konferenciákat valamennyi intézmény köteles 2020. november 6-ig (péntek) lebonyolítani. Az ezen időpontot követően megtartott intézményi konferenciákon bemutatott dolgozatok nem nevezhetők a 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába.

   

  1. A nevezés

   

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2020. december 9. (szerda) 23.59 óra (CET)

   

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • a feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése,
  • a magyar nyelvű rezümé feltöltése,
  • kiegészítő dokumentumként feltöltendő (PDF formátumban) a pályamunka névvel és intézményi adatokkal ellátott fedlapja (csak a fedlap!),
  • az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe,
  • az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

   

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

   

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

   

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2020. december 9. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  4. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére 2020. december 14-ig (hétfő) át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

   

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt dolgozatok akkor nevezhetők a 35. OTDK-ra, ha azt a hallgató az abszolutórium megszerzése előtt bemutatja az intézményi TDK-n, és ott jogot szerez a 35. OTDK-n való részvételre. A dolgozat utóbb – az intézmény szabályai szerint – elfogadható szakdolgozatnak.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

  A) A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

  B) Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerben.

  C) A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2020. december 14. (hétfő) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

   

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. AZ OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.;

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Debrecen, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése, továbbá 2021. március 19-én a Szekció Ügyvezetésének döntése alapján módosult. 


 

 

 

Dr. Balogh Judit

Dr. Szikora Veronika

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet
 2. számú melléklet
 3. Szekciófelhívás