Biológia Szekció

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi és Informatikai Kar

Biológia Intézet

 

Cím:

6726 Szeged, Közép fasor 52.

E-mail:

biologia.ttik@szte.hu

Honlap:

https://www.bio.u-szeged.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://u-szeged.hu/otdk37biologia

 

A Szekció e-mail címe: OTDK37Biologia@szte.hu

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 15–17.

 

Ügyvezető elnök: Prof. Dr. Fehér Attila
  tszv. egyetemi tanár, intézet igazgatóhelyettes
  Természettudományi és Informatikai Kar
  Telefon: +3662546962
  E-mail: feher.attila@brc.hu
Ügyvezető társelnök: Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna
  habil. egyetemi docens, tszv. helyettes
  Természettudományi és Informatikai Kar
  Telefon: +3662546964
  E-mail: ordogne.kolbert.zsuzsanna@szte.hu
Ügyvezető társelnök: Dr. Poór Péter
  habil. egyetemi docens
  Természettudományi és Informatikai Kar
  Telefon: +3662544236
  E-mail: poorpeti@bio.u-szeged.hu
Ügyvezető titkár: Dr. Szepesi Ágnes
  egyetemi adjunktus
  Természettudományi és Informatikai Kar
  Telefon: +3662544236
  E-mail: szepesia@bio.u-szeged.hu
Ügyvezető titkárhelyettes: Dr. Hamari Zsuzsanna
  egyetemi docens
  Természettudományi és Informatikai Kar
  Telefon: +3662544849
  E-mail: hamari@bio.u-szeged.hu
Online megjelenésért felelős munkatárs: Dr. Ördög Attila
  egyetemi adjunktus
  Természettudományi és Informatikai Kar
  Telefon: +3662544236
  E-mail: aordog@bio.u-szeged.hu
Hallgatói képviselő: Sebők Noémi Regina
  BSc hallgató
  E-mail: sebok.noemi024@gmail.com
Helyettes hallgatói képviselő: Fejes Gábor
  PhD hallgató
  E-mail: gafej10@gmail.com

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Biológia Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Szegedi Tudományegyetem ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételekkel.

A 37. OTDK Biológia Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint a Biológia Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

Egy pályamunkának legfeljebb két szerzője lehet. Amennyiben a pályamunka kétszerzős, az csak abban az esetben mutatható be, ha annak mind a két szerzője benevezett a 37. OTDK-ra, továbbá mind a két szerzője részt vesz a prezentáció bemutatásában (ettől a Szakmai Bizottság egyedi engedélyével el lehet térni).

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák, a rezümék[1] és a prezentációk tartalmi és formai követelményeit;
  • az idegen nyelvű pályamunkák befogadásának és bemutatásának szabályait;
  • az írásbeli és a szóbeli értékelés szabályait.

A Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

  • a tételes szerzői hozzájárulás kötelezően alkalmazandó mintáját.

A Szekció felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunka értékelésének részletes szempontjait.

A Szekció felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza:

  • az előadás értékelésének részletes szempontjait.

 

3. Tagozatok, témakörök

3.1. Tervezett tagozatok, témakörök

1.     Állatélettan

2.     Állatökológia

3.     Állatszervezettan

4.     Biofizika és szerkezeti biológia

5.     Bioinformatika és rendszerbiológia

6.     Biokémia

7.     Biotechnológia

8.     Etológia

9.     Evolúció- és elméleti biológia

10.  Faunisztika és állatföldrajz

11.  Florisztika, cönológia és növényföldrajz

12.  Genetika

13.  Genomika és molekuláris diagnosztika

14.  Hidrobiológia

15.  Humánbiológia

16.  Immunológia

17.  Mikrobiológia

18.  Molekuláris és sejtbiológia

19.  Neurobiológia

20.  Neurofiziológia

21.  Növényélettan

22.  Növényökológia

23.  Növényszervezettan

24.  Ökotoxikológia

25.  Populációgenetika

26.  Taxonómia, filogenetika

27.  Természetvédelmi biológia

28.  Tumorbiológia

29.  Virológia

30.  Viselkedésökológia

 

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet másodikként alkalmas pályamunkájuk bemutatására.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Biológia Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Biológia Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2025. február 3-ig. A hallgatók a tagozatba sorolás ellen 2025. február 10-ig emelhetnek kifogást a szekció ügyvezető elnökének címzett, a szekció e-mail-címére (OTDK37Biologia@szte.hu) elküldött, részletes indoklást tartalmazó levélben. A kifogás elbírálásáról a hallgató 2025. február 28-ig értesítést kap.

 

4. A jelentkezés módja

A hallgatói nevezés lépéseit (előregisztráció, nevezés) a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

A Biológia Szekció nevezési időszaka: 2024. október 15. – 2025. január 15. (szerda) 16.00 óra (CET)

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2025. január 15.) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

A nevezés során, a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében írt lépéseken felül, a nevezés véglegesítése előtt fel kell tölteni a nevező hallgató(k) és a (legalább egy) témavezető által aláírt „Tételes szerzői hozzájárulást”.

 

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

Az intézményi TDT-elnökök feladatait a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 20. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésüket elutasítjuk.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és a zsűri különdíja

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

Dr. Müller Viktor

Dr. Fehér Attila

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Biológia Szakmai Bizottságának

elnöke

a 37. OTDK Biológia Szekciójának

ügyvezető elnöke[1] rezümé = absztrakt/kivonat/összefoglaló

 

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

A Biológia Szekció felhívása letölthető formátumban