Informatikatudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  Marosvásárhelyi Kar

  Cím:

  Marosvásárhely/Koronka, 1/C

  Telefon:

  +40 (265) 206-210

  Honlap:

  http://www.ms.sapientia.ro

  A Szekció honlapjának címe: http://www.ms.sapientia.ro/otdk2023
  A Szekció e-mail címe: otdk2023@ms.sapientia.ro
  A rendezvény időpontja: 2023. április 16-19.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Domokos József

   

  egyetemi docens, dékán

   

  Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar

   

  Telefon: +40 (265) 206-210 / 7102

   

  E-mail: otdk_elnok2023@ms.sapientia.ro

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Kátai Zoltán

   

  tszv. egyetemi docens

   

  Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar

  Matematika-Informatika Tanszék

   

  Telefon: +40 (265) 206-210 / 7401

   

  E-mail: otdk_tarselnok2023@ms.sapientia.ro

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Papp Sándor

   

  egyetemi adjunktus, kari TDT-elnök

   

  Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar

   

  Telefon: +40 (265) 206-210 / 7308

   

  E-mail: otdk_titkar2023@ms.sapientia.ro

  Hallgatói képviselő:

  Osztián Pálma Rozália

   

  PhD-hallgató

   

  Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar

   

  Telefon: +40 265 206 210 / 7402

   

  E-mail: otdk_hallgatoi2023@ms.sapientia.ro

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Olteán-Péter Boróka

   

  PhD-hallgató

   

  Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar

   

  Telefon: +40 (265) 206-210 / 7402

   

  E-mail: otdk_hallgatoi2023@ms.sapientia.ro

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekcióját az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Informatikatudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása és melléklete tartalmazza.

  Az Informatikatudományi Szekció, mint a 36. OTDK 16 szekciójának egyike, interdiszciplináris szekció, az informatika területén elért új eredmények fóruma.

  • Fő célja az, hogy közös lehetőséget adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak – így például a programtervező-, mérnök-, műszaki-, gazdasági- és agrárinformatikusoknak, bionikusoknak – önálló kutatási eredményeik bemutatására.
  • Az Informatikatudományi Szekció az informatikatudomány legkülönbözőbb területeihez kapcsolódó, az informatika elméleteinek, eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez hozzájáruló pályamunkákat várja.

  A konferencia megrendezését egy, a tudományterület neves kutatóiból és oktatóiból álló Programbizottság segíti, amelynek munkájában az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottságának tagjai vesznek részt. A Programbizottság feladata a bírálatok kiosztásának, valamint a bírálatok minőségének felügyelete, az anomáliák kiszűrése, javaslattétel a tagozatok beosztására, pályamunkák 36. OTDK-n való részvételére, valamint a szekciók közötti átirányításokra.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  Az Informatikatudományi Szekcióba jelentkező hallgató – a nevezésével – magára kötelezőnek tekinti a Magyar Tudományos Akadémia tudományetikai kódexét (a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése 25/2010. (V. 4.) számú határozatát[1]), és kijelenti, hogy kutatási tevékenysége során eszerint járt el.

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a hallgatóság és a szakmai zsűri előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, továbbá felkészíti a hallgatókat a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a kutatómunkához.

  [1] MTA_tudomanyetikai_kodex.pdf

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

  Az Informatikatudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit, a következők részletezésével:

  • Pályamunkák és rezümék tartalmi és formai követelményei.
  • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai.
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Témakörök

  Nevezéskor a hallgatóknak meg kell jelölniük egyet – amelyik a legmegfelelőbb –, az alábbi témakörök közül. A témakör kiválasztásánál a pályamunka fontosnak tartott, új eredményeit célszerű figyelembe venni.

  1. Algoritmusok
  2. Formális módszerek
  3. Formális nyelvek
  4. Hardver
  5. Hálózatok
  6. Jelfeldolgozás
  7. Képfeldolgozás
  8. Kiberbiztonság
  9. Matematikai módszerek
  10. Mesterséges intelligencia
  11. Statisztika
  12. Számítógépes grafika
  13. Számítógépes látás
  14. Szoftvertechnológia
  15. Egyéb

  A rezümében a hallgatónak a vezetőtanárokkal közösen, az ACM Classification alapján meg kell jelölni sorrendben, hogy mely három témakörbe tartozik leginkább a pályamunka.

  A tagozatokba történő besorolás a megadott témakör, illetve az ACM besorolások figyelembevételével történik.

  3.2. A tagozatok kialakításának szabályai

  A konferencia tagozatait az Informatikatudományi Szekcióhoz tartozó fenti tématerületek figyelembevételével, a tagozatokban megjelenő széles körű intézményi részvétel és az egyenletes pályamunkaszám biztosítása alapján alakítja ki az Informatikatudományi Szekció Programbizottsága. A Programbizottság fenntartja annak a jogát, hogy az Informatikatudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottság hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb egy hónappal a konferencia kezdete előtt.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé feltöltése. A magyar anyanyelvű hallgatóknak magyar nyelvű rezümét kell feltölteni, a nem magyar anyanyelvű hallgatók pedig választhatnak, hogy magyar vagy angol nyelven töltik fel rezümét.
  • Az adatok kitöltését és a rezümé feltöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése és feltöltése a 4.2. pontban leírtak szerint.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.
  1. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentumok:

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) 2023. január 16-ig (hétfő) át kell adni az intézményi/kari TDT-elnök részére, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek. Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc/BProf képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc/BProf képzés keretében intézményi/kari TDK-konferencián bemutatott, az intézményi/kari TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat/diplomamunka – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA, MSc és osztatlan képzés keretében az intézményi/kari TDK-konferencián bemutatott és a 36. OTDK-ra nevezési jogot szerzett TDK-pályamunka az intézményi/kari TDK-konferencia után ugyanazon MA/MSc/osztatlan képzésben szakdolgozatként, diplomamunkaként, diplomatervként elfogadtatható vagy eljárásra bocsájtható – az intézményi szabályozásnak megfelelően – , és ettől függetlenül a későbbiekben a 36. OTDK-ra nevezhető.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1 Az intézményi TDK-konferenciát követő feladatok

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 3. pontja szerint.

   5.2 A hallgatók nevezési határidejét követő feladatok

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben (a nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá).
  • Az Informatikatudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus (AVDH vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum) aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerben.
  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A határidő után érkező, és az Informatikatudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A 36. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

  A nevezés elfogadásáról az OTDT, az Informatikatudományi Szakmai Bizottság és az Informatikatudományi Szekciót rendező intézmény 2023. március 20-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszeren keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.

  A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hivatalos honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely a http://www.ms.sapientia.ro/otdk2023 oldalon érhető el.

  A részvételi díj megállapításának határideje: 2022. december 1.

  A nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról az Informatikatudományi Szekció rendezői a honlapon adnak tájékoztatást, továbbá e-mail-ben is értesítik az érintett intézmények TDT-elnökeit.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum az Informatikatudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjak száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Kozsik Tamás

Dr. Domokos József

egyetemi docens

egyetemi docens

az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Informatikatudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

Az Informatika Tudományi Szekció felhívása letölthető formátumban