Kémiai és Vegyipari Szekció

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Debreceni Egyetem

Természettudományi és Technológiai Kar

Kémiai Intézet

 

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Telefon: + 36 52 512 900

Honlap: https://kemia.unideb.hu/

A Szekció hivatalos honlapjának címe: https://kemia.unideb.hu/37otdk

 A Szekció e-mail címe: otdk37kemia@science.unideb.hu

A rendezvény időpontja: 2025. április 9–11.

 

Ügyvezető elnök: Dr. Várnagy Katalin
  egyetemi tanár
  Telefon: +36 52 512 900 / 22405
  E-mail: varnagy.katalin@science.unideb.hu
   
Ügyvezető társelnök:  Dr. Kéki Sándor
  egyetemi tanár
  Telefon: +36 52 512 900 / 22455
  E-mail: keki.sandor@science.unideb.hu
   
Ügyvezető titkár:  Dr. Lihi Norbert
  egyetemi docens
  Telefon: +36 52 512 900 / 22422
  E-mail: lihi.norbert@science.unideb.hu
   
Ügyvezető társtitkár:  Dr. Lakatos Csilla
  egyetemi adjunktus
  Telefon: +36 52 512 900 / 22458
  E-mail: lakatoscsilla@science.unideb.hu
   
Hallgatói képviselő: Benedek Máté Benjámin
  PhD-hallgató
  E-mail: mbenedek@science.unideb.hu

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Kémiai és Vegyipari Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 37. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

2.2. A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

Az OTDK nyelve a központi felhívás értelmében magyar. Ugyanakkor lehetőség van angol nyelvű TDK pályamunka elkészítésére is, de ebben az esetben az előadást angol nyelven kell megtartani. Titkosított pályamunka nem nevezhető.

A pályamunkában szereplő szöveg egészéért és annak szakmai hitelességéért a szerző felelősséget vállal a mesterséges intelligencia használata esetén is.

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a következőket:

 • Pályamunka és rezümé (absztrakt) tartalmi és formai követelményei
 • A pályamunka és az értékelés szempontjai

 

3. Tagozatok

3.1. Tervezett tagozatok

1. Analitikai kémia: mintaelőkészítés

2. Analitikai kémia: elválasztástechnika

3. Analitikai kémia: alkalmazott spektroszkópia

4. Analitikai kémia: kemometria

5. Szerves kémia: biológiailag aktív molekulák szintézise

6. Szerves kémia: heterogén katalízis

7. Szerves kémia: homogén katalízis

8. Szerves kémia: szenzormolekulák szintézise

9. Szerves kémia: új szintézismódszerek és optimalizálásuk

10. Biokémia

11. Biotechnológia

12. Élelmiszer-kémia

13. Szervetlen kémia

14. Anyagtudomány

15. Koordinációs kémia

16. Bioszervetlen kémia

17. Elméleti kémia

18. Kémiai informatika

19. Kémiai szakmódszertan

20. Fizikai kémia: termodinamika

21. Fizikai kémia: kinetika

22. Fizikai kémia: spektroszkópia

23. Elektrokémia

24. Katalízis

25. Kolloid- és makromolekuláris kémia

26. Polimerkémia és -technológia

27. Kémiai technológia

28. Nukleáris tudományok

29. Környezeti kémia és környezettechnológia

 

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve – ezen kívül – mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

Az OTDT Kémiai és Vegyipari Szekció Szakmai Bizottsága a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek).

A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2025. február 7-ig.

 

4. A jelentkezés módja

A) A hallgatói nevezés lépései

A.1) A pályamunkák előregisztrációja

Pályamunka feltöltésének és a szekció kiválasztásának határideje a központi, figyelmeztető e-mail megküldésétől számított 30 nap. (A 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében leírtak szerint, az OTDT online rendszeréből megküldött e-mail megküldése után).

A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, a 4.A.2) pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

 

A.2) A nevezés

Nevezési időszak: 2024. október 15.2025. január 8. (szerda) 16.00 (CET).

 • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
 • Az összefoglaló (rezümé) feltöltése.
 • Az összefoglaló feltöltési felületén öt, a dolgozat címében nem szereplő kulcsszó megadása.
 • Az összefoglalóra vonatkozó leírást a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.
 • A 2022/2023. tanév II. félévében, valamint a 2023/2024. tanévben jogosultságot szerzett hallgatók lehetőséget kapnak, hogy rövid jegyzék formájában új kísérletes eredményt nem tartalmazó, kiegészítő adatokat tartalmazó dokumentumot töltsenek fel az OTDT online rendszerébe (új irodalmi adat, új következtetés) kiegészítő dokumentumként, maximum 2 A4-es oldal terjedelemben. A dokumentum elnevezése: Pályamunka aktualizálási megjegyzések.
 • A hallgatóknak lehetőségük van a nevezés során javaslatot tenni a bírálók személyére.
 • Az osztatlan/MA/MSc képzés keretében abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók esetében kérjük a Témavezető indoklása elnevezésű dokumentum feltöltését, amely bizonyítja, hogy az jelentős mértékben valóban tantervi elfoglaltságon kívül született munka. A dokumentum formai követelménye (templát) a konferencia honlapján lesz elérhető és letölthető.
 • Az adatok kitöltését, az összefoglalók és a további szükséges dokumentumok (abszolutóriumot szerzett hallgatóknak: a Témavezető indoklása) feltöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.
 • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
 • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2025. január 8. 16.00 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

B) Az intézményi (kari) TDK-felelősök feladatai

B.1) Az intézményi TDK-konferenciát követő két (2) héten belül az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának – beleértve az intézményi konferenciáról készült hivatalos jegyzőkönyvet – eljuttatása az OTDT Titkárságára a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

B.2) A hallgatói nevezést követő öt napon belül (2025. január 13. hétfő.):

B.2.1 A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

B.2.2 A jóváhagyott nevezésekről szekciónként az összesítő jegyzék egy példányban történő nyomtatása és aláírása, majd elektronikus (szkennelt, PDF) formában történő feltöltése az OTDT online rendszerébe.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 13. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges. 

 

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

 

5. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

6. Az OTDK-n elérhető helyezések és zsűri különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

7. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 37. OTDK Központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és tanáraikat!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

Skodáné Dr. Földes Rita

Dr. Várnagy Katalin

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

 

Dr. Kéki Sándor

egyetemi tanár

 a 37. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának
ügyvezető társelnöke

 

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet: Témavezető indoklása

3. számú melléklet: TDK-templat – hagyományos

4. számú melléklet: TDK-templat – képernyőre optimalizált

A Kémiai és Vegyipari Szekció felhívása letölthető formátumban