Kémiai és Vegyipari Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

   

  A rendezvény szervezője:

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

  Természettudományi Kar

   

  Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

  Telefon: 06 (1) 372-2548

  Honlap: http://chemistry.elte.hu/

   

  A szekció hivatalos honlapjának címe: http://otdk35kemia.elte.hu

   

  A szekció e-mail címe: otdk35kemia@ttk.elte.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. május 17-19.

   

   

  Ügyvezető elnök:                   Dr. Császár Attila

  egyetemi tanár

  Telefon: 06 (1) 372-2929

  Fax: 06 (1) 372-2592

  E-mail: csaszarag@caesar.elte.hu

   

  Ügyvezető társelnök:            Dr. Szalai István

  egyetemi tanár

  Telefon: 06 (1) 372-2500/1902

  Fax: 06 (1) 372-2592

  E-mail: director@chem.elte.hu

   

  Ügyvezető titkár:                  Dr. Bánóczi Zoltán

  egyetemi adjunktus

  Telefon: 06 (1) 372-2500/1423

  E-mail: banoczi@elte.hu

   

  Szervezőbizottság elnöke:    Dr. Szabados Ágnes

  egyetemi docens

  Telefon: 06 (1) 372-2500/1202

  E-mail: szabados@caesar.elte.hu

   

  Hallgatói képviselő:              Kovács Márton

  PhD-hallgató

  E-mail: kmarci95@caesar.elte.hu

   

  Helyettes hallgatói

  képviselő:                               Simkó Irén

  PhD-hallgató

  E-mail: simkoi96@gmail.com

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), a Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Kémiai és Vegyipari Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1 Részvételre jogosultak köre 

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországi képzésben résztvevőkkel azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  2.2 A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

  Az OTDK nyelve a központi felhívás értelmében, elsősorban magyar.  Pályamű angol nyelven is benyújtható és bemutatható. Hazai vagy külföldi, angol nyelvű képzésben résztvevő hallgató esetén az utóbbi forma indokolt. Titkosított pályamunka nem nevezhető.

   

  Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a következőket:

  • Pályamunka és rezümé (absztrakt) tartalmi és formai követelményei
  • A pályamunka és az értékelés szempontjai
 • 3. Tagozatok

  3.1 Tervezett tagozatok 

  1. Anyagtudomány 

  2. Bioszervetlen kémia

  3. Kémiai informatika és bioinformatika

  4. Kémiai szakmódszertan 

  5. Környezeti kémia és környezettechnológia

  6. Nukleáris tudományok 

  7. Analitikai kémia 

  8. Biokémia

  9. Biotechnológia és élelmiszer-kémia

  10. Elméleti kémia 

  11. Fizikai kémia 

  12. Kémiai technológia 

  13. Kolloid- és makromolekuláris kémia 

  14. Koordinációs kémia 

  15. Polimerkémia és -technológia

  16. Reakciókinetika és katalízis 

  17. Szerves kémia 

  18. Szervetlen kémia

  19. Szintetikus kémia

   

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve – ezen kívül – mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

   

  3.2 A végleges tagozatok kialakításának szabályai 

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2021. február 28-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  A) A hallgatói nevezés lépései

   

  A.1) A pályamunkák előregisztrációja

   

  A pályamunka feltöltésének és a szekció kiválasztásának határideje a központi, figyelmeztető e-mail megküldésétől számított 30 nap. (A 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében leírtak szerint, az OTDT online rendszeréből megküldött e-mail megküldése után).

   

  A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Szekció felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

   

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a 35. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, a 4.A.2) pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

   

   

  A.2) A nevezés

   

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 29. (péntek) 23.59 (CET)

   

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar/angol nyelvű összefoglaló (rezümé) feltöltése. Az összefoglalóra vonatkozó leírást a Szekció felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
  • A összefoglaló feltöltési felületén öt, a dolgozat címében nem szereplő kulcsszó megadása.
  • A 2018/2019. tanév II. félévében, valamint a 2019/2020. tanévben jogosultságot szerzett hallgatók lehetőséget kapnak, hogy rövid jegyzék formájában új kísérletes eredményt nem tartalmazó, kiegészítő adatokat tartalmazó dokumentumot töltsenek fel az OTDT online rendszerébe (új irodalmi adat, új következtetés) kiegészítő dokumentumként. A dokumentum elnevezése: Pályamunka aktualizálási megjegyzések.
  • A hallgatóknak lehetőségük van a nevezés során javaslatot tenni a bíráló személyére.
  • Az abszolutóriumot szerzett vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumai a 4.A.3. pontban leírtaknak megfelelően, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  • „Témavezető részletes indoklása” elnevezésű dokumentum feltöltése (csak annak kötelező, akire az 4.A.3) pont szerint vonatkozik)
  • Az adatok kitöltését, az összefoglalók és a további szükséges dokumentumok feltöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

   

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

   

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 29. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  A TDT-elnöknek átadandó dokumentum:

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

  A.3) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MSc képzésben résztvevők esetében az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatokkal/diplomamunkákkal tartalmilag megegyező dolgozatok – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

   

  Az osztatlan/MA/MSc képzés keretében abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók esetében kérjük a Témavezető részletes indoklása elnevezésű dokumentumot (a dokumentumnak formai követelménye nincs), amely bizonyítja, hogy valóban tantervi elfoglaltságon kívül született munkáról van szó. A Témavezető részletes indoklása elnevezésű dokumentumot fel kell tölteni (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben. 

   

  A.4) A hallgatók által az intézményi (kari) TDK-felelősnek átadandó dokumentumok

   

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően az intézményi TDT-elnök részére át kell adni a benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példányát, amelyet a TDT-elnök megőriz.

   

  B) Az intézményi (kari) TDK-felelősök feladatai

   

  B.1) Az intézményi TDK-konferenciát követő két (2) héten belül az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának – beleértve az intézményi konferenciáról készült hivatalos jegyzőkönyvet – eljuttatása az OTDT Titkárságára a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

   

  B.2) A hallgatói nevezést (2021. január 29.) követő öt napon belül:

  B.2.1 A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

  B.2.2 A Kémiai és Vegyipari Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

  B.2.3 A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. február 3. (szerda) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  Az Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

  Az egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

   

 • 5. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 6. Az OTDK-n elérhető helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 7. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK Központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és tanáraikat!

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

 

Skodáné Dr. Földes Rita

Dr. Császár Attila

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet</a >

Szekciófelhívás