Közgazdaságtudományi Szekció

1. Általános információk, rendezők

 A rendezvény szervezője:

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

Cím:

3515 Miskolc – Egyetemváros

Telefon:

+36 (46) 565-111 / 1005 (dékáni hivatal)

Kari honlap:

Egyetemi honlap:

https://gtk.uni-miskolc.hu/

https://www.uni-miskolc.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://kozgotdk2025.uni-miskolc.hu

A Szekció e-mail címe: kozgotdk2025@uni-miskolc.hu

 A rendezvény időpontja: 2025. április 28–30.

 

Ügyvezető elnök:

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, CSc.

 

egyetemi tanár, dékán

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

Telefon: +36-46-565-111/1730

 

E-mail: mariann.veresne.somosi@uni-miskolc.hu

 

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Musinszki Zoltán, Ph.D.

 

egyetemi docens, tudományos és akkreditációért felelős dékánhelyettes

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

Telefon: +36-46-565-111/2375

 

E-mail: zoltan.musinszki@uni-miskolc.hu

 

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Lipták Katalin, Ph.D.

 

egyetemi docens, tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

Telefon: +36-46-565-111/2023

 

E-mail: katalin.liptak@uni-miskolc.hu

 

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Molnár László, Ph.D.

 

egyetemi docens

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

Telefon: +36-46-565-111/1692

 

E-mail: laszlo.molnar@uni-miskolc.hu

 

 

Operatív titkár:

Dr. Marien Anita, Ph.D.

 

egyetemi docens

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

Telefon: +36-46-565-111/1692

 

E-mail: anita.marien@uni-miskolc.hu

 

 

Hallgatói képviselő:

Tóbis Anita Orsolya

 

hallgató

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

E-mail: tobis.anita.orsolya@student.uni-miskolc.hu

 

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Várkonyi Dóra Mária

 

hallgató

 

Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

E-mail: dora.maria.varkonyi@student.uni-miskolc.hu

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

Kérjük a tudományos kutatással foglalkozó diákokat (a felsőoktatásban alap- és mesterszinten, vagy osztatlan egyetemi képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben, továbbá a közoktatásban részt vevő diákokat), hogy tudományos igényű és színvonalas pályamunkájukkal vegyenek részt a Szekció munkájában. Valamennyi anyaországi és határon túli közép- és felsőoktatási intézményből szeretettel várjuk a jelentkezőket!

 

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

Titkosított dolgozat a 37. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába nem nevezhető, a nevezett dolgozatokra titkosítási kérelem később sem érvényesíthető.

 

2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit,
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait,
  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait,
  • a bírálati lapokat.

A Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

  • a kutatócsoportban végzett munka esetén, valamint a többszerzős dolgozatoknál szükséges tételes szerzői hozzájárulás kötelezően alkalmazandó mintáját.

A pályamunkát elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerébe.

 

3. Tagozatok/témakörök

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

1.     Ágazati gazdaságtan (hagyományos ágazati témák, sport-, egészség- és oktatásgazdaságtan)

2.     Digitális gazdaság, e-business

3.     Döntéselmélet, gazdaságszociológia, gazdaságpszichológia

4.     Fenntartható gazdaság, zöld gazdaság

5.     Gazdaságpolitika

6.     Gazdaságtörténet, közgazdasági elmélettörténet

7.     Humán erőforrás gazdálkodás és fejlesztés

8.     Információ-gazdaságtan, gazdasági informatika

9.     Kommunikáció, média

10.  Közgazdasági elméletek és modellek, játékelmélet

11.  Marketing

12.  Munkaerőpiac

13.  Pénzügy

14.  Regionális gazdaságtan

15.  Stratégiai és változásmenedzsment, tudásmenedzsment

16.  Számvitel, kontrolling

17.  Társadalmi innováció

18.  Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, logisztika, ellátási lánc menedzsment

19.  Területfejlesztés

20.  Tőke- és pénzpiacok

21.  Turizmus, vendéglátás

22.  Vállalatfinanszírozás

23.  Vállalatgazdaságtan, vállalkozástan

24.  Vezetés, szervezés

25.  Világgazdaság, globalizáció

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Legalább 6, legfeljebb 15 pályamunkát tartalmazó tagozatok tervezhetők. A tagozatban helyezés és különdíj akkor adható ki, ha a besorolt minimum 6-15 dolgozatból legalább 5 dolgozat bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Az ügyvezetés törekszik a 8-12 fő közötti tagozati pályamű-szám kialakítására. A Szakmai Bizottság kéri a pályázókat, továbbá az őket támogató konzulenseket és intézményi TDT-felelősöket, hogy a dolgozatokat a tudományterületnek leginkább megfelelő szekcióba és tagozatokba jelöljék nevezéskor. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról, a tagozatok nyelvéről és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2025. március 20-ig.

 

4. A jelentkezés módja

4.1. A hallgatói nevezés lépései

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a 37. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt módon.

 

4.1.2. A nevezés

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 15. (szerda) 16.00 (CET)

Nevezési határidő: 2025. január 15. (szerda) 16.00 (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar és az angol nyelvű rezümé feltöltése.
  • Az adatok kitöltését és a rezümék felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe. 

 

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://mo.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2025. január 15., 16.00 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően: 

A) A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.).

 

B)  A Közgazdaságtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

 

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://mo.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 20. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet. 

 

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Fedlap minta doc kiterjesztésben

A Közgazdaságtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban