Közgazdaságtudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Soproni Egyetem
  Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

  Cím:

  9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

  Telefon:

  +36 (99) 518-257 (dékáni hivatal)

  Honlap:

  http://lkk.uni-sopron.hu/http://uni-sopron.hu/

   

  A Szekció honlapjának címe: kozgotdk2021.lkk.uni-sopron.hu

   

  A Szekció e-mail címe: kozgotdk2021@uni-sopron.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 22-24.

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Czeglédy Tamás

   

  egyetemi docens, dékán

   

  Soproni Egyetem

  Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (99) 518-257

   

  E-mail: czegledy.tamas@uni-sopron.hu

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Koloszár László

   

  egyetemi docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes

   

  Soproni Egyetem

  Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (99) 518-257

   

  E-mail: koloszar.laszlo@uni-sopron.hu

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Hoschek Mónika

   

  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

   

  Soproni Egyetem

  Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (99) 518-257

   

  E-mail: hoschek.monika@uni-sopron.hu

  Ügyvezető titkár:

  Horváthné Józsa Ágnes

   

  intézeti titkár

   

  Soproni Egyetem

  Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (99) 518-420

   

  E-mail: horvathne.jozsa.agnes@uni-sopron.hu

  Hallgatói képviselő:

  Tóth Tímea Zsófia

   

  PhD-hallgató

   

  Soproni Egyetem

  Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (99) 518-257

   

  E-mail: toth.timea.zsofia@phd.uni-sopron.hu

   

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Patyi Balázs

   

  PhD-hallgató

   

  Soproni Egyetem

  Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

   

  Telefon: +36 (99) 518-257

   

  E-mail: patyi.balazs@phd.uni-sopron.hu

   

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  Kérjük a tudományos kutatással foglalkozó diákokat (a felsőoktatásban alap- és mesterszinten, vagy osztatlan egyetemi képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben, továbbá a közoktatásban részt vevő diákokat), hogy tudományos igényű és színvonalas pályamunkájukkal vegyenek részt a Szekció munkájában. Mind a hazai, mind a határon túli közép- és felsőoktatási intézményekből szeretettel várjuk a jelentkezőket!

   

 • 2. Részvételi feltételek

   

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  Titkosított dolgozat a 35. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába nem nevezhető, a nevezett dolgozatokra titkosítási kérelem később sem érvényesíthető.

   

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

  Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit,
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait,
  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait,
  • a bírálati lapokat.

   

  A pályamunkát elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerébe.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

   

  • Ágazati gazdaságtan (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, egészségügy, sport)
  • Döntéselmélet
  • Humán erőforrás gazdálkodás és fejlesztés, munkaerőpiac
  • Információ-gazdaságtan
  • Gazdasági informatika és e-business
  • Gazdaságpolitika
  • Gazdaságszociológia, gazdaságpszichológia
  • Gazdaságtörténet
  • Kommunikáció, média
  • Környezetgazdaságtan, fenntartható fejlődés
  • Közgazdasági elmélettörténet
  • Marketing
  • Mikro- és makrogazdaságtan
  • Pénzügy
  • Számvitel, kontrolling
  • Regionális gazdaságtan
  • Területfejlesztés
  • Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, logisztika, ellátási lánc menedzsment
  • Tőke- és pénzpiacok
  • Turizmus, vendéglátás
  • Vállalatgazdaságtan
  • Vállalatfinanszírozás
  • Vezetés, szervezés
  • Stratégiai és változ(tat)ás menedzsment, tudásmenedzsment
  • Világgazdaság, globalizáció, nemzetközi gazdasági kapcsolatok

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

   

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Legalább 6, legfeljebb 15 pályamunkát tartalmazó tagozatok tervezhetők. A tagozatban helyezés és különdíj akkor adható ki, ha a besorolt minimum 6-15 dolgozatból legalább 5 dolgozat bemutatásra kerül az OTDK-n.Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Az ügyvezetés törekszik a 8-12 fő közötti tagozati pályamű-szám kialakítására. A Szakmai Bizottság kéri a pályázókat, továbbá az őket támogató konzulenseket és intézményi TDT-felelősöket, hogy a dolgozatokat a tudományterületnek leginkább megfelelő szekcióba és tagozatokba jelöljék nevezéskor. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. március 1-ig.

   

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a 35. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt módon.

   

  2. A nevezés

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 8. (péntek) 23.59 (CET)

  Nevezési határidő: 2021. január 8. (péntek) 23.59 (CET)

   A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. A magyar anyanyelvű hallgatóknak angol nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell a rezüméjüket benyújtaniuk. Nem magyar anyanyelvű hallgatók angol nyelvű pályamunkája esetén a rezümét angolul kell feltölteni.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

   

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 8. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

   

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák benevezési feltételeit a 35. OTDK központi felhívása szabályozza, a szekció felhívásának ezt kiegészítő további speciális feltétele nincs.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  A)    A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.).

   

  B)    A Közgazdaságtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

   

  C)    A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

   

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   

  VAGY 

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

   

  Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 12. (kedd) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembe vételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szakmai bizottságok támogatása esetén a szekció főzsűrik a helyezéseket rangban követő különdíjakat adományozhatnak. A helyezett és a különdíjas pályamunkák száma nem haladhatja meg a Közgazdaságtudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. Különdíj az I., II. és III. helyezések mellé is társítható. A különdíjak szabályozását a 35. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

 

Dr. Takácsné Dr. György Katalin

Dr. Czeglédy Tamás

egyetemi tanár

egyetemi docens

az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet

Szekciófelhívás

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei