Közgazdaságtudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:
  Selye János Egyetem
  Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

  Cím:

  94501 Komárno, Hradná ul. 21., Szlovákia

  Telefon:

  00421-035-3260-672 (Dékáni Hivatal)

  Kar honlapja:

  https://fei.ujs.sk/hu/

  Egyetem honlapja:

  https://www.ujs.sk/hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk
  A Szekció e-mail címe: kozgotdk2023@ujs.sk
  A rendezvény időpontja: 2023. április 20-22.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Csiba Peter

   

  egyetemi docens, dékán

   

  Selye János Egyetem

  Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

   

  Telefon: 00421-035-3260-777

   

  E-mail: csibap@ujs.sk

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Antalík Imre

   

  egyetemi adjunktus, tudományos dékánhelyettes

   

  Selye János Egyetem

  Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

   

  Telefon: 00421-035-3260-685

   

  E-mail: antaliki@ujs.sk

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Szabó Dávid

   

  egyetemi adjunktus

   

  Selye János Egyetem

  Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

   

  E-mail: szabod@ujs.sk

  Ügyvezető titkár:

  Puzsér Cyntia

   

  dékánhelyettesi asszisztens

   

  Selye János Egyetem

  Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

   

  Telefon: 00421-035-3260-672

   

  E-mail: puzserovac@ujs.sk

  Hallgatói képviselő:

  Páldi Ádám

   

  PhD-hallgató

   

  Selye János Egyetem

  Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

   

  E-mail: 121708@student.ujs.sk

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Mészáros János

   

  egyetemi hallgató

   

  Selye János Egyetem

  Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

   

  E-mail: 128847@student.ujs.sk

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  Kérjük a tudományos kutatással foglalkozó hallgatókat (a felsőoktatásban alap- és mesterképzésben, vagy osztatlan egyetemi képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben, továbbá a közoktatásban részt vevő diákokat), hogy tudományos igényű és színvonalas pályamunkájukkal vegyenek részt a Közgazdaságtudományi Szekció munkájában. Valamennyi anyaországi és határon túli közép- és felsőoktatási intézményből szeretettel várjuk a jelentkezőket!

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  Titkosított pályamunka a 36. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába nem nevezhető, a nevezett pályamunkára titkosítási kérelem később sem érvényesíthető.

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit,
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait,
  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait,
  • a bírálati szempontokat.

  A pályamunkát elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerbe.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Ágazati gazdaságtan (hagyományos ágazati témák, sport-, egészség- és oktatásgazdaságtan)
  2. Döntéselmélet
  3. Humán erőforrás gazdálkodás és fejlesztés, munkaerőpiac
  4. Információ-gazdaságtan
  5. Gazdasági informatika és e-business
  6. Gazdaságpolitika
  7. Gazdaságszociológia, gazdaságpszichológia
  8. Gazdaságtörténet
  9. Kommunikáció, média
  10. Környezetgazdaságtan, fenntartható fejlődés
  11. Közgazdasági elmélettörténet
  12. Marketing
  13. Mikro- és makrogazdaságtan
  14. Pénzügy
  15. Számvitel, kontrolling
  16. Regionális gazdaságtan
  17. Területfejlesztés
  18. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, logisztika, ellátási lánc menedzsment
  19. Tőke- és pénzpiacok
  20. Turizmus, vendéglátás
  21. Vállalatgazdaságtan
  22. Vállalatfinanszírozás
  23. Vezetés, szervezés
  24. Stratégiai és változ(tat)ás menedzsment, tudásmenedzsment
  25. Világgazdaság, globalizáció, nemzetközi gazdasági kapcsolatok

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Legalább 6, legfeljebb 15 pályamunkát tartalmazó tagozatok tervezhetők. A tagozatban helyezés és különdíj akkor adható ki, ha a besorolt minimum 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A Közgazdaságtudományi Szekció ügyvezetése törekszik a tagozatonkénti 8-12 db pályamunka-szám kialakítására. A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság kéri a hallgatókat, továbbá az őket támogató konzulenseket és intézményi TDT-felelősöket, hogy a pályamunkákat a tudományterületnek leginkább megfelelő szekcióba és tagozatba nevezzék. A rendező intézmény a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak jogát, hogy a Közgazdaságtudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. OTDK tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. március 15-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a hallgatóknak fel kell tölteni a pályamunkájukat, és ki kell választani a szekciót a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 36. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt módon.

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  Nevezési határidő: 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar és az angol nyelvű rezümé feltöltése.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése, és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap nyomtatása egy példányban, valamint aláírása, majd átadása a TDT-elnöknek. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat a TDT-elnöknek nem kell összegyűjteni és tárolni.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák benevezési feltételeit a 36. OTDK központi felhívása szabályozza, a Közgazdaságtudományi Szekció felhívásának ezt kiegészítő további speciális feltétele nincs.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra.).
  2. A Közgazdaságtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  3. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat a TDT-elnöknek nem kell összegyűjteni és tárolni.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY 

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Közgazdaságtudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák – szekció szinten – legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat I. helyezést. A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság támogatása esetén a Közgazdaságtudományi Szekció főzsűrije a helyezéseket rangban követő különdíjakat adományozhat. A helyezett és a különdíjas pályamunkák száma nem haladhatja meg a Közgazdaságtudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Takácsné Dr. György Katalin

Dr. Csiba Peter

egyetemi tanár

egyetemi docens

az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

A Közgazdaságtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban