Műszaki Tudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

   

  Széchenyi István Egyetem

  Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

  Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

  Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

   

  Cím:

  9026 Győr, Egyetem tér 1.

  Telefon:

  06 (96) 503-400

  Honlap:

  uni.sze.hu

   

  A Szekció honlapjának címe: https://otdk35.sze.hu/

   

  A Szekció e-mail címe: otdk35muszaki@sze.hu

   

  A Szekció telefonszámai: 06 (96) 613-547; 06 (96) 613-556

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 22-24.

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Kuczmann Miklós

   

  egyetemi tanár

   

  Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

   

  E-mail: kuczmann@sze.hu

   

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Wersényi György

  egyetemi tanár, dékán

  Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

  E-mail: wersenyi@sze.hu

   

  Dr. Hanula Barna

   

  egyetemi docens, dékán

   

  Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

   

  E-mail: hanula@sze.hu

   

   

  Dr. Horváth Balázs

   

  egyetemi docens, dékán

   

  Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

   

  E-mail: hbalazs@sze.hu                                                  

   

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Buruzs Adrienn

   

  egyetemi docens

   

  Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

   

  E-mail: buruzs@sze.hu

   

   

  Dr. Hegyháti Máté

   

  egyetemi docens

   

  Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

   

  E-mail: hegyhati@sze.hu

   

  Dr. Kegyes-Brassai Orsolya

   

  egyetemi docens

   

  Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

   

  E-mail: kegyesbo@sze.hu

   

  Hallgatói képviselő:

  Hollósi János 

   

  PhD-hallgató

   

  Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

   

  E-mail: hollosi.janos@sze.hu

   

  Helyettes hallgatói 

  Harangozó Dóra

  képviselők:

  PhD-hallgató

   

  Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

   

  E-mail: harangozo.dora@sze.hu

   

   

  Gosztola Dániel

   

  MSc-hallgató

   

  Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

   

  E-mail: gosztoladaniel@gmail.com

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Széchenyi István Egyetem ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

   

  Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit a következők részletezésével:

   

  • Pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményei.
  • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai.
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai és szabályai.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1.   Alkalmazott számítástechnika, képfelfeldolgozás, orvosi infomatika

  2.   Anyagtudomány, anyagvizsgálat

  3.   Elektronika, villamos méréstechnika, telekommunikáció

  4.   Elektronikai és számítástechnikai eszközök, beágyazott rendszerek

  5.   Elektrotechnika, villamos energetika

  6.   Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek

  7.   Építészet és építészettörténet

  8.   Épületgépészet

  9.   Geotechnika, geodézia, műszaki földtudomány, mérnökgeológia

  10. Gépészeti energetika, hőtan, áramlástan

  11. Gépgyártástudomány és - technológiai berendezések 

  12. Géptervezés, számítógéppel segített tervezés

  13. Ipari termék- és formatervezés

  14. Járműmérnöki tudományok

  15. Könnyű-, élelmiszer- és műanyagipari technológiák

  16. Környezetmérnöki tudományok

  17. Kötéstechnológiák és vizsgálataik

  18. Közlekedésépítés

  19. Közlekedésüzem

  20. Mechatronika, biomechatronika, robotika

  21. Minőségügy, gépészeti méréstechnika

  22. Mérnöki matematika

  23. Műszaki mechanika

  24. Műszaki menedzsment

  25. Műszaki optika, optomechatronika

  26. Műszertechnika, orvosi műszerfejlesztés, finommechanika

  27. Rendszer- és irányítástechnika

  28. Urbanisztika és településtudományok

  29. Vízmérnöki tudományok

   

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

   

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  Az előzetes tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. február 15-ig.

   

  A szerzők kifogással élhetnek az elsődleges tagozatba sorolásuk ellen a szekció központi e-mail címére küldött kérelemmel és módosítási javaslat megadásával 2021. február 25-ig. A Szervezők – figyelembe véve a behatárolt szervezési lehetőségeket – eljárnak a kérelemben rögzítettekben és értesítik a szerzőt.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg legkésőbb 2021. március 18-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a 35. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

   

  2. A nevezés

   

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 13. (szerda) 23:59 óra (CET)

  Nevezési határidő: 2021. január 13. (szerda) 23:59 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban: 

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy az ő esetében angolul kell a rezümét feltölteni.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum) beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben.
  • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók esetében a 4.2. pont szerint az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni a szakdolgozatukat/diplomamunkájukat (PDF formátumban).
  • A 4.2. B) pontban a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye), amelyet a hallgatónak fel kell tölteni az OTDT online rendszerben (PDF formátumban).
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, továbbá és a többi szükséges dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

   A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 13. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

   

  BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra nevezhető.

   

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák bemutatásának feltételei:

   

  Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a 35. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

   

  A) ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató)

  VAGY

   

  B) nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a 35. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató)

   

  az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

   

  • Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.

   

  VAGY

   

  • A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/ diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik. A TDK pályamunkában és a szakdolgozatban/diplomatervben nincs azonos tartalmi szövegrész.

   

  VAGY

   

  • A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként (az erről szóló igazolást a nevezés során az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban).

   

  Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B)pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni az OTDT online rendszerbe a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét (PDF formátumban), ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

   

  A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak legalább a következőkben kell eltérnie:

   

  A feltöltött szakdolgozat/diplomamunka és a TDK dolgozatok tartalmában és címében is különböző kell, hogy legyen. A szervezők a feltöltött szakdolgozat/diplomamunka és a TDK dolgozatok tartalmának és címének különbözőségét szoftveres úton ellenőrzik. Ha a tartalmi átfedés meghaladja a 70 %-ot, a TDK dolgozatot a Szakmai Bizottság kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

   

  A feltöltést az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; valamint igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak az OTDT online rendszer automatikusan végzett hallgatói nyilatkozatot generál a nevezési lap második oldalán, amelyet alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel is alá kell íratniuk, majd ezt követően a nevezési lappal együtt egy dokumentumként scennelni, és feltölteni (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

  A)    A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

  B)    A Műszaki Tudományi Szekcióba benevetett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

  C)    A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

   

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

   

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 18. (hétfő) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

   A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

   

   Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

   

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

Dr. Palotás Árpád Bence

Dr. Kuczmann Miklós

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

Szekciófelhívás