Műszaki Tudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Víztudományi Kar

  Cím:

  6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.

  Telefon:

  + 36 (1) 432-9000

  Honlap:

  https://vtk.uni-nke.hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://otdk-muszaki.uni-nke.hu/
  A Szekció e-mail címe: otdk.muszaki@uni-nke.hu
  A Szekció telefonszámai: +36 (1) 432-9000/19004; +36 (1) 432-9000/19005
  A rendezvény időpontja: 2023. április 19-21.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Bíró Tibor

   

  egyetemi docens, dékán

   

  E-mail: Biro.Tibor@uni-nke.hu

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Jánosi Imre Miklós

   

  tszv. egyetemi tanár

   

  E-mail: Janosi.Imre.Miklos@uni-nke.hu

  Ügyvezető titkárok:

  Dr. Cimer Zsolt

   

  tszv. egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

   

  E-mail: Cimer.Zsolt@uni-nke.hu

   

  Dr. Karches Tamás

   

  tszv. egyetemi docens

   

  E-mail: Karches.Tamas@uni-nke.hu

   

  Dr. Keve Gábor

   

  tszv. egyetemi docens

   

  E-mail: Keve.Gabor@uni-nke.hu

   

  Dr. Vadkerti Edit

   

  tszv. egyetemi docens

   

  E-mail: Vadkerti.Edit@uni-nke.hu

  Hallgatói képviselő:

  Huncsik Dániel

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: Huncsik.Daniel@uni-nke.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Kozma Tibor Bence

  egyetemi hallgató

   

  kozma.tibor.bence@uni-nke.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében olvashatók).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolták kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

  A Szekció 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit, a következők részletezésével:

  • Pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményei.
  • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai.
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai és szabályai.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Alkalmazott számítástechnika, képfeldolgozás, orvosi informatika
  2. Anyagtudomány, anyagvizsgálat
  3. Elektronika, villamos méréstechnika, telekommunikáció
  4. Elektronikai és számítástechnikai eszközök, beágyazott rendszerek
  5. Elektrotechnika, villamos energetika
  6. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek
  7. Építészet és építészettörténet
  8. Épületgépészet
  9. Geotechnika, geodézia, műszaki földtudomány, mérnökgeológia
  10. Gépészeti energetika, hőtan, áramlástan
  11. Gépgyártástudomány és - technológiai berendezések
  12. Géptervezés, számítógéppel segített tervezés
  13. Ipari termék- és formatervezés
  14. Járműmérnöki tudományok
  15. Könnyű-, élelmiszer- és műanyagipari technológiák
  16. Környezetmérnöki tudományok
  17. Kötéstechnológiák és vizsgálataik
  18. Közlekedésépítés
  19. Közlekedésüzem
  20. Mechatronika, biomechatronika, robotika
  21. Minőségügy, gépészeti méréstechnika
  22. Mérnöki matematika
  23. Műszaki mechanika
  24. Műszaki menedzsment
  25. Műszaki optika, optomechatronika
  26. Műszertechnika, orvosi műszerfejlesztés, finommechanika
  27. Rendszer- és irányítástechnika
  28. Urbanisztika és településtudományok
  29. Vízmérnöki tudományok
  30. Technikatörténet

  A nevezés során a hallgatónak meg kell jelölni, hogy a pályamunkája alapján melyik tagozatot találják a legmegfelelőbbnek, illetve melyik tagozat lehet még megfelelő a pályamunkája bemutatására.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság elnökének egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Műszaki Tudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – átirányítsa a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába.

  Az előzetes tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. február 15-ig.

  A hallgató kifogással élhet a pályamunka elsődleges tagozatba sorolása ellen 2023. február 20-ig a Műszaki Tudományi Szekció központi e-mail címére küldött kérelemmel és módosítási javaslat megadásával. A szervezők – figyelembe véve a behatárolt szervezési lehetőségeket – eljárnak a kérelemben rögzítettekben és értesítik a hallgatót. A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg legkésőbb 2023. március 1-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja 

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltésére és a szekció kiválasztására a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül van lehetőség. Azoknak a hallgatóknak, akik a 36. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  Egy pályamunka a 36. OTDK-ra csak egyszer, egy szekcióba nevezhető!

  2. A nevezés 

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. - 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  Nevezési határidő: 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy angol nyelven kell a rezümét feltölteni.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók esetében a 4.2. pont szerint az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni a szakdolgozatukat/diplomamunkájukat PDF formátumban.
  • A 4.2. pontban a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye), amelyet a hallgatónak fel kell tölteni az OTDT online rendszerbe PDF formátumban.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és a többi szükséges dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  • az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum;

  VAGY

  • a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum 

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott 1 db, papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi/kari TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra nevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák bemutatásának feltételei:

  Azoknak a hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében – amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a 36. OTDK-ra – osztatlan MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt, és ugyanebben a félévben szerezték meg az abszolutóriumot (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató) VAGY a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a 36. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan az abszolutóriumot is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató) az OTDT online rendszerben nyilatkozatot kell tenni az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

  1. Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomamunka témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.

  VAGY

  1. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/ diplomamunkáéval nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik. A TDK pályamunkában és a szakdolgozatban/diplomamunkában nincs azonos tartalmi szövegrész.

  VAGY

  1. A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként (az erről szóló igazolást a nevezés során az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban).

  Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni az OTDT online rendszerbe a benyújtott szakdolgozatát/diplomamunkáját PDF formátumban, ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

  A TDK-pályamunkának és az MSc szakdolgozatnak/diplomamunkának legalább a következőkben kell eltérni:

  A feltöltött szakdolgozatnak / diplomamunkának és a TDK-pályamunkának tartalmában és címében is különbözőnek kell lenni. A szervezők a feltöltött szakdolgozat/diplomamunka és a TDK-pályamunka tartalmának és címének különbözőségét szoftveres úton ellenőrzik. Ha a tartalmi átfedés meghaladja a 70 %-ot, a TDK-pályamunkát – a nevező intézmény egyidejű értesítésével – az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottsága kizárja a 36. OTDK-ról.

  A feltöltést az OTDT online rendszerben kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatónak arra a kérdésre kell válaszolni, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; valamint igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak az OTDT online rendszer automatikusan végzett hallgatói nyilatkozatot generál a nevezési lap második oldalán, amelyet alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel is alá kell íratniuk, majd ezt követően a nevezési lappal együtt egy dokumentumként szkennelni, és feltölteni PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra.).
  2. A Műszaki Tudományi Szekcióba benevetett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.
  3. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerében nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Műszaki Tudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Műszaki Tudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza. A 36. OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői - amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek - pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívás 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden a tudományterület iránt elhivatott hallgatót, akik a kiemelkedő tudományos munkájukkal hozzájárulnak a műszaki tudomány hírnevének, elismertségének növeléséhez.

Várjuk a szakterület jeles képviselőit és kutatóit, hogy magas színvonalú szakmai véleményükkel segítség a fiatalabb nemzedék tudományos pályájának kibontakozását.

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Palotás Árpád Bence

egyetemi tanár

az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottságának elnöke

Dr. Bíró Tibor

egyetemi docens

a 36. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

A Műszaki Tudományi Szekció felhívása letölthető formátumban