Művészeti és Művészettudományi Szekció

 • 1. Általános információk

  1. A rendezvény szervezője:

  Budapesti Metropolitan Egyetem

  Művészeti és Kreatívipari Kar

   

  Cím:

  1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

  1077 Budapest, Rottenbiller u. 17-19.

  Honlap:

  https://www.metropolitan.hu

   

  A Szekció honlapjának címe: http://www.omdk2021.metropolitan.hu/

   

  A Szekció e-mail címe: omdk2021@metropolitan.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 8–10.

   

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Csizmadi Péter

   

  egyetemi docens, dékán, tanszékvezető

   

  Budapesti Metropolitan Egyetem

  Művészeti és Kreatívipari Kar

   

  E-mail: pcsizmadi@metropolitan.hu

   

  Társelnök:

  Dr. Bodnár Gábor

   

  egyetemi tanár, intézetigazgató

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

   

  E-mail: bodnar.gabor@btk.elte.hu

   

  Társelnök:

  Dr. Gaál József

   

  egyetemi docens

   

  Magyar Képzőművészeti Egyetem

   

  E-mail: gaaljozsef@yahoo.co.uk

   

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Varga Anna

   

  egyetemi docens

   

  Budapesti Metropolitan Egyetem

  Művészeti és Kreatívipari Kar

   

  E-mail: vargaanna111@gmail.com

   

  Szervező koordinátor:

  Bárkányi Judit

   

  művészeti projektmenedzser

   

  Budapesti Metropolitan Egyetem

  Művészeti és Kreatívipari Kar

   

  Telefon: +36/20/519-97-44

   

  E-mail: jbarkanyi@metropolitan.hu

   

  Szervező koordinátor:

  Hercz-Dorman Aliz

   

  egyetemi adjunktus, intézeti titkár

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

   

  E-mail: hercz.d.aliz@gmail.com

   

  Szervező koordinátor:

  Romoda Klára

   

  művészeti munkatárs

   

  Magyar Képzőművészeti Egyetem

   

  Telefon: +36/1/373-00-69

   

  E-mail: romoda.klara@mke.hu

   

  Hallgatói képviselő:

  Szilágyiné Hegedűs Éva

   

  PhD-hallgató, Pro Arte aranyérmes

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Bölcsészettudományi Kar

  Filozófiatudományi Doktori Iskola

   

  E-mail: szilagyine.hegedus.eva@btk.elte.hu

   

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kara, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Képzőművészeti Egyetem ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Művészeti és Művészettudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett. A 35. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

   

  A rendezvény célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú művészeti alkotásainak, előadó-művészeti tevékenységeinek és művészetelméleti kutatási eredményeinek bemutatása és megmérettetésének biztosítson lehetőséget.

   

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1 A részvételre jogosultak köre

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívásatartalmaz.

  A nevezés számszerű kötöttségei:

  A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban, a korábbi Országos Tudományos Diákköri Konferenciák tapasztalata alapján, a művek mennyiségének kezelhetősége érdekében a vizuális művészeti alkotásoknál nevezési keretszámot biztosítunk az intézmények számára. Minden intézmény alapjogon nevezhet 25 alkotást, a rendező intézmény 35-öt, és ezt a számot növelheti annyival, ahány I., II. és III. helyezést ért el az előző OTDK-n a vizuális művészeti tagozatokban (max. 10). A zenei és alkotóművészeti, a zenei és színpadi előadó-művészeti, valamint a művészetelméleti pályamunkák száma nem korlátozott.

   

  Időbeli vizuális művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet!

  Zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel.

 • 3. Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai

  Az OTDK nyelve a magyar, de a Szekció befogad angol nyelven készített pályamunkákat is. A magyar anyanyelvű hallgatóknak angol nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk.

 • 4. A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban az alábbi területeken adható be pályamunka:

  I. Vizuális művészeti alkotások
  II. Zenei alkotóművészeti, zenei és színpadi előadó-művészeti tevékenység
  III. Művészetelméleti pályamunkák

  I. Vizuális művészeti alkotások:
  I/1. Síkbeli művészet
  festészet, képgrafika (egyedi-és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó, stb.
  I/2. Térbeli művészet
  szobrászat, építőművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil, kerámia, belsőépítészet, környezettervezés, stb.
  I/3. Időbeli művészet
  animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.
  I/4. Térbeli-időbeli művészet
  akció művészet, performance, happening, stb.

  II. Zenei alkotóművészeti, zenei és színpadi előadó-művészeti tevékenység:
  II/1. Zenei alkotás (saját kompozíció bemutatása, elemzése)
  II/2. Zenei előadás
  klasszikus zene, jazz, népzene, egyéb (pl. különböző 20. századi vagy kortárszenei irányzatokban komponált művek, könnyűzenei alkotások)
  II/3. Színpadi előadás
  színművészet, bábművészet, táncművészet, mozdulatművészet, stb.

  III. Művészetelméleti pályamunkák:
  III/1. Művészettörténet és művészetkritika
  III/2. Művészetfilozófia és -esztétika
  III/3. Társadalomtudományok:
  művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet, stb.
  III/4. Szakelmélet minden művészeti ágban
  III/5. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Azokat a pályamunkákat, amelyeket a hallgatók nem tudnak egyértelműen besorolni a fent megadott területek egyikébe sem, a nézetük szerinti legmegfelelőbbe nevezzék be. Esetleges átirányítás – mint ahogyan az OTDK egyéb szekciónál is – elképzelhető, külön egyeztetés alapján.

 • 5. A jelentkezés módja

  A) A hallgatói nevezés lépései

  A.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül) a következődokumentumok feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívásában leírtak szerint, az OTDT online rendszeréből megérkezett e-mail megválaszolását követően:

  – művészeti alkotás esetén az alkotófolyamat írásos ismertetése,

  – zenei kompozíció esetén a komponálási folyamat írásos ismertetése,

  • művészetelméleti pályamunka esetén maga a pályamunka,
  • előadóművészeti tevékenység esetén a választott mű(vek) és az előadás koncepciójának leírása

  Időbeli vizuális művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet!

  Zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel.

  A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Szekció jelen felhívásának 2. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a 35. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, az 5.A.2. pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

  A.2.) A nevezési időszakban

  Nevezési időszak: 2020. október 28. (kedd) – 2020. december 16. (szerda) 23:59 (CET)

  Nevezési határidő: 2020. december 16. (szerda) 23:59 (CET)

  A feltöltött dokumentumhoz kapcsolódó adatok kitöltése.

  • Az adatlap feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni, kivéve, ha magyar anyanyelvű hallgató angol nyelvű pályamunkát nyújt be. Ebben az esetben a rezümét a hallgatónak a pályamunka nyelvétől függetlenül magyarul kell beadnia. A rezümére vonatkozó előírásokat a Szekció jelen felhívásának 1. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.
  • A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban a nevezés során feltöltendő további anyagok listáját és részletes leírását a Szekció jelen felhívásának 3. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.
  • Az adatok kitöltését és a rezümék felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerében.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

   

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

   A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2020. december 16. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  A.3.) Abszolutóriumot szerzett hallgatók nevezése

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot(elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  BA, BSc képzés keretében megírt és ugyanezen képzésformában az intézményi TDK- konferencián bemutatott, még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

  Az osztatlan, MA/MSc képzésben részt vevők esetében az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatokkal tartalmilag megegyező dolgozatok, illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

  A.4.) A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően az intézményi TDT-elnök/felelős részére át kell adni a Művészeti és Művészettudományi Szekció 3. számú mellékletében megnevezett dokumentumokat és anyagokat. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) a TDT-elnök/felelős megőrzi. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

  A)  Az intézményi TDT-elnök feladatai

  B.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a 35. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

   

  B.2.) A hallgatói nevezést (2020. december 16.) követő öt napon belül:

   

  B.2.1.        A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

   

  B.2.2.        A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszeréből, sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, ésennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

  B.3.) Az így előállt, intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok Szekciót rendező intézménynek történő megküldése:

  Határidő (postabélyegző dátuma): 2020. december 21. (hétfő, postabélyegző dátuma szerint)

   

  Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:

   

  • A Művészeti és Művészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
  • Az intézményi TDT-elnök által a Szekciónak beküldendő további dokumentumokat a Szekció jelen felhívásának 5. számú melléklete tartalmazza.

   

  A Szekciót rendező intézmény postacíme:

  Budapesti Metropolitan Egyetem

  Művészeti és Kreatívipari Kar

  1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

   

  Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel:

  „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ”

  A határidő után érkező és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

  A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20%-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. A pályamunka (alkotás) és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának módja

  Az OTDT online rendszerébe feltöltendő dokumentumok (az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének befogadását követően):

  • Művészeti alkotás: az alkotófolyamat írásos ismertetése.
  • Zenei kompozíció: a komponálási folyamat írásos ismertetése.
  • Előadóművészeti tevékenység: a választott mű(vek) és az előadás koncepciójának leírása.
  • Művészetelméleti pályamunka: a pályamunka.

  A formai és tartalmi követelményeket a Szekció jelen felhívásának 3. számú melléklete és 4. számú mellékletetartalmazza.

  Időbeli vizuális művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet!

   

  Zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel.

   

  A nevezés során a hallgatók feladatai

   

  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése jelen szekció felhívás 5.A.3.) pontjában leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap nyomtatása az OTDT online rendszerből, majd annak aláírása.
  • A hallgató(k) által aláírt nevezési lap scennelése és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.

   

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2020. december 16. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  A nevezés során az intézményi TDT-elnöknek átadandó, és általa a Szekciót rendező intézménynek megküldendő anyagok és dokumentumok listáját a Szekció jelen felhívásának következő, II. A rendező intézmény felé történő nevezés megnevezésű pontja kategóriánként írja le, valamint a Szekció jelen felhívásának 3. számú mellékletetartalmazza.

 • 8. A pályamunkák és előadások értékelési szempontjai:

  Műalkotás esetén:

  • a téma eredetisége
  • a tartalomnak megfelelő szakmai/művészi színvonalú megvalósítás, a műalkotás és a kapcsolódó írásmű harmonikus prezentációja

  Művészettudományi dolgozat esetén:

  • a téma aktualitása, újszerűsége
  • a szakirodalom ismerete
  • az elért eredmények, érvényessége, fontossága
  • a dolgozat érvelése, stílusa
  • a dolgozat strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága

  Szóbeli ismertetés, előadás értékelési szempontjai:

  • érthetőség, tagoltság, terjedelem, stílus
  • a szemléltetés színvonala, vitakészség
 • 9. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 10. Pro Scientia / Pro Arte Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia / Pro Arte Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Dr. Droppa Judit

Dr. Bátori Zsolt

egyetemi tanár

az OTDT Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság elnöke

egyetemi docens

a 35. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Mellékletek: