Művészeti és Művészettudományi Szekció

 • 1. Általános információk

  A rendezvény szervezője:
  Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar

  Cím:

  1088 Budapest, Múzeum krt. 4.

  Honlap:

  Honlap: https://www.btk.elte.hu

  A Szekció honlapjának címe: http://www.music.elte.hu/
  A Szekció e-mail címe: music@btk.elte.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 13–15.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Bodnár Gábor

   

  egyetemi tanár, intézetigazgató

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

   

  E-mail: bodnar.gabor@btk.elte.hu

  Ügyvezető titkár:

  Szilágyiné Hegedűs Éva

   

  művésztanár, Pro Arte Aranyérmes

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

   

  E-mail: szilagyine.hegedus.eva@btk.elte.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Bordács Andrea

   

  főiskolai docens, tanszékvezető

   

  ELTE Savaria Egyetemi Központ

  Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

  Vizuális Művészeti Tanszék

   

  E-mail: bordacs.andrea@sek.elte.hu

  Szervező titkár:

  Drahos-Tóth Dóra

   

  intézeti munkatárs

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

   

  E-mail: music@btk.elte.hu

  Hallgatói képviselő:

  Szalai Bence

  egyetemi hallgató

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

   

  E-mail: music@btk.elte.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Kacsó-Kovács Hajnalka

  egyetemi hallgató

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

   

  E-mail: music@btk.elte.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és az ELTE Savaria Egyetemi Központ ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Művészeti és Művészettudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett. A 36. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

  A rendezvény célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú művészeti alkotásainak, előadó-művészeti tevékenységeinek és művészetelméleti kutatási eredményeinek bemutatásához és megmérettetésének biztosítson lehetőséget.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1 A részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2 A nevezés számszerű kötöttségei:

  A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban – a korábbi Országos Tudományos Diákköri Konferenciák tapasztalata alapján – a pályamunkák mennyiségének kezelhetősége érdekében a vizuális művészeti alkotásoknál nevezési keretszámot biztosítunk az intézmények számára. Minden intézmény alapjogon nevezhet 30 alkotást, a rendező intézmény 40-et, és ezt a számot növelheti annyival, ahány I., II. és III. helyezést ért el az előző OTDK-n a vizuális művészeti tagozatokban (maximum 10). A zenei és alkotóművészeti, a zenei és színpadi előadó-művészeti, valamint a művészetelméleti pályamunkák száma nem korlátozott.

  Időbeli vizuális művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet.

  Zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel.

 • 3. Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai

  Az OTDK nyelve a magyar, de a Művészeti és Művészettudományi Szekció befogad angol nyelven készített pályamunkákat is. A magyar anyanyelvű hallgatóknak angol nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell a rezümét benyújtani, és előadásukat magyarul – vagy legalább részben magyarul – kell megtartani.

 • 4. A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban az alábbi területeken adható be pályamunka:
  1. Vizuális művészeti alkotások
  2. Zenei alkotóművészeti, zenei és színpadi előadó-művészeti tevékenység
  3. Művészetelméleti pályamunkák
  1. Vizuális művészeti alkotások:
   1. Síkbeli művészet festészet, képgrafika (egyedi- és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó stb.
   2. Térbeli művészet szobrászat, építőművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil, kerámia, belsőépítészet, környezettervezés stb.
   3. Időbeli művészet animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.
   4. Térbeli-időbeli művészet akció művészet, performance, happening stb.
  2. Zenei alkotóművészeti, zenei és színpadi előadó-művészeti tevékenység:
   1. Zenei alkotás (saját kompozíció bemutatása, elemzése)
   2. Zenei előadás klasszikus zene, jazz, népzene, egyéb (pl. különböző 20. századi vagy kortárszenei irányzatokban komponált művek, könnyűzenei alkotások)
   3. Színpadi előadás színművészet, bábművészet, táncművészet, mozdulatművészet stb.
  3. III. Művészetelméleti pályamunkák:
   1. Művészettörténet és művészetkritika
   2. Művészetfilozófia és -esztétika
   3. Társadalomtudományok művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikációelmélet stb.
   4. Szakelmélet minden művészeti ágban
   5. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

  Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Azokat a pályamunkákat, amelyeket a hallgatók nem tudnak egyértelműen besorolni a fent megadott területek egyikébe sem, a nézetük szerinti legmegfelelőbbe nevezzék be. Esetleges átirányítás – mint ahogyan az OTDK egyéb szekcióinál is – elképzelhető, külön egyeztetés alapján.

 • 5. A jelentkezés módja

  I/5A A hallgatói nevezés lépései

  I/5A.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül) a következő dokumentumok feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívásában leírtak szerint:

  • művészeti alkotás esetén az alkotófolyamat írásos ismertetése,
  • zenei kompozíció esetén a komponálási folyamat írásos ismertetése,
  • művészetelméleti pályamunka esetén maga a pályamunka,
  • előadóművészeti tevékenység esetén a választott mű(vek) és az előadás koncepciójának leírása.

  Azoknak a hallgatóknak, akik a 36. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a fentebb megnevezett dokumentumok közül a számukra relevánst az OTDT online rendszerbe.

  Időbeli vizuális művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet.

  Zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel.

  A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Szekció felhívásának 2. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, a I/5.A.2. pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

  I/5A.2. A nevezési időszakban

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. - 2022. december 7. (szerda) 16.00 óra (CET)

  Nevezési határidő: 2022. december 7. (szerda) 16.00 óra (CET)

  • A feltöltött dokumentumhoz kapcsolódó adatok kitöltése.
  • Az adatlap feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni, kivéve, ha magyar anyanyelvű hallgató angol nyelvű pályamunkát nyújt be. Ebben az esetben a rezümét a hallgatónak a pályamunka nyelvétől függetlenül magyarul kell beadni. A rezümére vonatkozó előírásokat a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.
  • A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban a nevezés során feltöltendő további dokumentumok listáját és részletes leírását a Szekció felhívásának számú melléklete, valamint 4. számú melléklete tartalmazza.
  • Az adatok kitöltését és a rezümék felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumban történő feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2022. december 7. (szerda) 16.00 óra CET – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  I/5A.3. Abszolutóriumot szerzett hallgatók nevezése

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról. Azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek.

  Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum).

  Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 2.1-es pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen képzésformában az intézményi TDK- konferencián bemutatott, még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az osztatlan, MA/MSc képzésben részt vevő hallgatók esetében az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatokkal tartalmilag megegyező dolgozatok, illetve diplomamunkák, a PhD-képzésben résztvevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

  I/5A.4. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően az intézményi TDT-elnök/felelős részére át kell adni a Szekció felhívásának II. pontjában (A rendező intézmény felé történő nevezés), illetve a Szekció felhívásának 3. számú mellékletében megnevezett dokumentumokat és anyagokat. A benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) a TDT-elnök/felelős megőrzi. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek/felelősnek.

  I/5B Az intézményi TDT-elnök feladatai

  I/5B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül) az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a 36. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  I/5B.2. A hallgatói nevezést követő öt napon belül

  I/5B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

  I/5B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2022. december 12. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  I/5B.2.3. A I/5.A.4. pontban felsorolt, továbbá a Szekció felhívásának II. pontjában (A rendező intézmény felé történő nevezés), illetve a Szekció felhívásának 5. számú mellékletében részletesen meghatározott dokumentumok és anyagok összegyűjtése a hallgatóktól.

  I/5B.3. Az így előállt, intézményi/kari TDT-elnökök által elektronikusan összegyűjtött dokumentumok megküldése a Művészeti és Művészettudományi Szekciót rendező intézmény részére elektronikus adathordozón vagy – előzetes egyeztetést követően – olyan elektronikus felületen, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

  Határidő: 2022. december 12. (elektronikus adathordozó küldése esetében a postabélyegző dátuma szerint)

  Az elektronikus adathordozó eljuttatását az alábbi címre kérjük:

  Drahos-Tóth Dóra

  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

  1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

  Kérjük, hogy a postai küldeményen tüntessék fel:36. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció

  A határidő után érkező, és a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. A pályamunka (alkotás) és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának módja

  Az OTDT online rendszerbe feltöltendő dokumentumok (az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének befogadását követően):

  • Művészeti alkotás: az alkotófolyamat írásos ismertetése.
  • Zenei kompozíció: a komponálási folyamat írásos ismertetése.
  • Előadóművészeti tevékenység: a választott mű(vek) és az előadás koncepciójának leírása.
  • Művészetelméleti pályamunka: a pályamunka.

  A formai és tartalmi követelményeket a Művészeti és Művészettudományi Szekció jelen felhívásának 3. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

  Időbeli vizuális művészetek területén az alkotás időtartama maximum 15 perc lehet.

  Zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel.

  A nevezés során a hallgatók feladatai

  • A pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése az OTDT online rendszerben.
  • Az összefoglaló (rezümé) elkészítése az OTDT online rendszerében, amelynek formai kritériumait a Szekció felhívásának számú melléklete tartalmazza.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése jelen szekció felhívás I/5.A.3.) pontjában leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése, és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap nyomtatása az OTDT online rendszerből, majd annak aláírása kézzel, vagy AVDH elektronikus aláírással vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással való hitelesítése.
  • A hallgató(k) által aláírt nevezési lap szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2022. december 7. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  A nevezés során az intézményi TDT-elnöknek átadandó, és általa a Szekciót rendező intézménynek megküldendő anyagok és dokumentumok listáját a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának következő, II. A rendező intézmény felé történő nevezés megnevezésű pontja kategóriánként írja le, valamint a Szekció felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. A pályamunkák és előadások értékelési szempontjai:

  Műalkotás esetén:

  • a téma eredetisége,
  • a tartalomnak megfelelő szakmai/művészi színvonalú megvalósítás,
  • a műalkotás és a kapcsolódó írásmű harmonikus prezentációja.

  Művészettudományi dolgozat esetén:

  • a téma aktualitása, újszerűsége,
  • a szakirodalom ismerete,
  • az elért eredmények, azok érvényessége, fontossága,
  • a dolgozat érvelése, stílusa,
  • a dolgozat strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága.

  Szóbeli ismertetés, előadás értékelési szempontjai:

  • érthetőség,
  • tagoltság,
  • terjedelem,
  • stílus,
  • a szemléltetés színvonala,
  • vitakészség.
 • 9. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Művészeti és Művészettudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 10. Pro Scientia / Pro Arte Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Arte / Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 • II. A RENDEZŐ INTÉZMÉNY FELÉ TÖRTÉNŐ NEVEZÉS

  Bevezető megjegyzések

  Az alább megnevezett dokumentumokat a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse gyűjti be elektronikusan és küldi el a Művészeti és Művészettudományi Szekciót rendező intézmény részére elektronikus adathordozón vagy – előzetes egyeztetést követően – olyan elektronikus felületen, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

  Az elektronikus adathordozó eljuttatását az alábbi címre kérjük:

  Drahos-Tóth Dóra

  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

  Művészetközvetítő és Zenei Intézet

  1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

  Kérjük, hogy a postai küldeményen tüntessék fel: 36. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció

  • A művészeti alkotások dokumentációja a TDT-elnökök/felelősök számára megadott nevezési határidőig ( december 12. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);
  • A művészetelméleti pályamunkák és azok további dokumentumai a TDT-elnökök számára megadott nevezési határidőig ( december 12. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);
  • A zeneművek és a színpadi művek dokumentációja a TDT-elnökök nevezési határidejéig ( december 12. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);
  • Az előadóművészi produkciók dokumentációja a TDT-elnökök nevezési határidejéig ( december 12. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);
  • Az előadások vázlata ppt, pptx formátumban ( december 12. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);

  A zsűri elsődlegesen az egyéni teljesítményeket értékeli. Ez nem zárja ki a kollektíven létrehozott művekkel való nevezést.

  II/1. Művészeti alkotásokkal történő nevezés esetén megküldendő dokumentumok és elektronikus adathordozók

  II/1A  Dokumentumok

  A hallgatóktól begyűjtendő dokumentumok:

  • az OTDT online rendszerben kitöltött nevezési lap;
  • a műalkotás adatlapja magyar nyelven;
  • az alkotófolyamat írásos összegzése;
  • a pályaműről készült fotó vagy screenshot (A/5, 300dpi, CMYK) – időbeli művészeti alkotás vagy előadás esetében ez természetesen nem szükséges.

  A fent megnevezett dokumentumok formai és tartalmi követelményei a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 4. számú mellékletében találhatók meg.


  A TDT-elnök/felelős által elkészítendő dokumentum:

  A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

  VAGY

  az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  II/1B  Elektronikus adathordozó

  Az intézmények valamennyi induló hallgatójuk beküldendő anyagát gyűjtsék össze egyetlen adathordozóra (tehát nem minden hallgatóról külön adathordozóra!), mappákba rendezve, és a kiírásnak megfelelően, területek szerint csoportosítva (Szekció felhívásának 6. számú melléklete)! A küldés – előzetes egyeztetést követően – megvalósítható olyan elektronikus felületen is, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

  II/2. Zenei vagy színpadi alkotással történő nevezés esetén megküldendő dokumentumok és elektronikus adathordozók

  II/2A  Dokumentumok

  A hallgatóktól begyűjtendő dokumentumok:

  • az OTDT online rendszerben kitöltött nevezési lap,
  • a zenemű vagy színpadi mű adatlapja,
  • a komponálási vagy a színműírási folyamat összegzése (elméleti dolgozat),
  • zenemű esetén: a zenemű kottája,
  • színpadi mű esetén: a színpadi mű szövegkönyve.

  A fent megnevezett dokumentumok formai és tartalmi követelményei a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 4. számú mellékletében találhatók meg.

  A TDT-elnök/felelős által elkészítendő dokumentum:

  A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

  VAGY

  az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.


  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  II/2B  Elektronikus adathordozó

  Az intézmények valamennyi induló hallgatójuk beküldendő anyagát gyűjtsék össze egyetlen adathordozóra (tehát nem minden hallgatóról külön adathordozóra!), mappákba rendezve és a kiírásnak megfelelően, területek szerint csoportosítva (Szekció felhívásának 6. számú melléklete)! A küldés – előzetes egyeztetést követően – megvalósítható olyan elektronikus felületen is, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

  II/2C  További feltételek

  • A zenemű minimum 10, maximum 20 perc időtartamot ölelhet fel.
  • A pályamunka bemutatásánál a zenemű vagy részletének megszólaltatása és a dolgozat szóbeli ismertetése együttesen nem haladhatja meg a 20 percet.
  • Zenei kompozíció elméleti dolgozat és annak interpretációja nélkül nem értékelhető.

  II/3. Előadó-művészi tevékenység esetén megküldendő dokumentumok és adathordozók

  II/3A  Dokumentumok

  A hallgatóktól begyűjtendő dokumentumok:

  • az OTDT online rendszerben kitöltött nevezési lap,
  • a produkció műsortervének részletes leírása,
  • a produkcióhoz kapcsolódó írásmű.

  A fent megnevezett dokumentumok formai és tartalmi követelményei a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 4. számú mellékletében találhatók meg.

  A TDT-elnök/felelős által elkészítendő dokumentum:

  A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

  VAGY

  az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  II/3B  Elektronikus adathordozó

  Az intézmények valamennyi induló hallgatójuk beküldendő anyagát gyűjtsék össze egyetlen adathordozóra (tehát nem minden hallgatóról külön adathordozóra!), mappákba rendezve és a kiírásnak megfelelően, területek szerint csoportosítva (Szekció felhívásának 6. számú melléklete)! A küldés – előzetes egyeztetést követően – megvalósítható olyan elektronikus felületen is, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

  II/3C  Egyéb feltételek

  A műsorválasztásnál figyelembe kell venni, hogy a pályamunka bemutatásánál a zenei produkció és a dolgozathoz kapcsolódó szóbeli előadás együtt kerül értékelésre, ezek együttes időtartama nem haladhatja meg a 20 percet.

  Előadó-művészi produkció elméleti dolgozat és annak interpretációja nélkül nem értékelhető.

  II/4. Művészetelméleti pályamunka esetén beküldendő dokumentumok és adathordozók

  II/4A  Dokumentumok

  A hallgatóktól begyűjtendő dokumentumok:

  • az OTDT online rendszerben kitöltött nevezési lap,
  • rezümé (összefoglaló),
  • a pályamunka (TDK-dolgozat).

  A fent megnevezett dokumentumok formai és tartalmi követelményei a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 4. számú mellékletében találhatók meg.

  A TDT-elnök/felelős által elkészítendő dokumentum:

  A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

  VAGY

  az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  II/4B  Elektronikus adathordozó

  Az intézmények valamennyi induló hallgatójuk beküldendő anyagát gyűjtsék össze egyetlen adathordozóra (tehát nem minden hallgatóról külön adathordozóra!), mappákba rendezve és a kiírásnak megfelelően, területek szerint csoportosítva (Szekció felhívásának 6. számú melléklete)! A küldés – előzetes egyeztetést követően – megvalósítható olyan elektronikus felületen is, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

  II/4C  További megjegyzések

  Kérjük a hallgatókat, hogy amennyiben műkritikával kívánnak nevezni a 36. OTDK-ra, akkor a műkritika terjedelme is haladja meg a 15 oldalt, vagy, amennyiben rövidebb írásokról van szó, kérjük, hogy műkritikák sorozatát nyújtsák be a nevezés alkalmával.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Droppa Judit

Dr. Bodnár Gábor

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság elnöke

a 36. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívása letölthető formátumban