Művészeti és Művészettudományi Szekció

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I.1. A rendezvény szervezője:

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

Cím: 3300 Eger Eszterházy tér 1.

Honlap: www.uni-eszterhazy.hu/bmk

 

A Szekció honlapjának a címe:

https://uni-eszterhazy.hu/bmk/m/37-otdk---muveszeti-es-muveszettudomanyi-szekcio

A Szekció emailcíme: 37otdk@uni-eszterhazy.hu

 A rendezvény időpontja: 2025. április 23-25.

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Asztalos Bence intézetigazgató egyetemi docens

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Zenei Intézet

 

Email: asztalos.bence@uni-eszterhazy.hu

 

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Balázs Péter egyetemi docens

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet

 

Email: balazs.peter@uni-eszterhazy.hu

 

 

Ügyvezető titkár:

Tóth Zsuzsanna mesteroktató

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Média és Design Intézet

 

Email: toth.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu

 

 

Ügyvezető titkár:

Borbás László mesteroktató

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet

 

Email: borbas.laszlo@uni-eszterhazy.hu

 

 

Szervező titkár:

Vajonné Magyari Anikó ETDB titkár

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

 

Email: 37otdk@uni-eszterhazy.hu

Szervező titkár:

Török Mária intézeti munkatárs

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Zenei Intézet

 

Email: 37otdk@uni-eszterhazy.hu

 

 

Hallgatói képviselő:

Harman Dalma egyetemi hallgató

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Zenei Intézet

 

Email: 37otdk@uni-eszterhazy.hu

 

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Mártai Liliána Vivien egyetemi hallgató

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet

 

Email: 37otdk@uni-eszterhazy.hu

 

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Kovács Beatrix egyetemi hallgató

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet

 

Email: 37otdk@uni-eszterhazy.hu

 

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Molnár Anna Zsófia egyetemi hallgató

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Média és Design Intézet

 

Email: 37otdk@uni-eszterhazy.hu

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Művészeti és Művészettudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett. A 37. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

A rendezvény célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók önálló, magas színvonalú művészeti alkotásainak, előadóművészeti tevékenységeinek és művészetelméleti kutatási eredményeinek bemutatásához és megmérettetésének biztosítson lehetőséget.

 

I.2. Részvételi feltételek

 

I.2.1. A részvételre jogosultak köre

 

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). 

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és a 37. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

I.2.2. A nevezés számszerű kötöttségei

 

A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban – a korábbi Országos Tudományos Diákköri Konferenciák tapasztalata alapján – a pályamunkák mennyiségének kezelhetősége érdekében a vizuális művészeti alkotásoknál a következő nevezési keretszámokat biztosítjuk az intézmények számára: az 5 szaknál kevesebbet működtető intézmény 20 vizuális alkotást nevezhet, 10 szakig 25 vizuális alkotást, a 10 szaknál többet működtető intézmények 30 vizuális alkotást nevezhetnek, illetve ezt a számot növelhetik annyival, ahány I., II. és III. helyezést értek el az előző OTDK-n a vizuális művészeti tagozatokban (maximum 10). A rendező intézmény ezen felül még 10 vizuális alkotást nevezhet. (A keretszámokba az intézményi TDK-konferenciákról továbbjutó középiskolások is beleértendők.)

A zenei alkotóművészeti, a zenei és színpadi előadóművészeti, valamint a művészetelméleti pályamunkák száma nem korlátozott.

 

I.3. Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai

Az OTDK nyelve a magyar, de a Művészeti és Művészettudományi Szekció befogad angol nyelven készített pályamunkákat is. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell az adatlapot/rezümét feltölteni és az előadást megtartani. Ha magyar anyanyelvű hallgató angol nyelvű pályamunkát nyújt be, akkor az adatlapot/rezümét a hallgatónak a pályamunka nyelvétől függetlenül magyarul kell beadnia, illetve előadását magyarul – vagy legalább részben magyarul – kell megtartania Az adatlapra/rezümére vonatkozó előírásokat a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

 

I.4. A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban az alábbi területeken adható be pályamunka:

 

I. Vizuális művészeti alkotások

II. Zenei alkotóművészeti, zenei és színpadi előadóművészeti tevékenység

III. Művészetelméleti pályamunkák

 

 

I. Vizuális művészeti alkotások:

I/1. Síkbeli művészet

festészet, képgrafika (egyedi és sokszorosító), tervezőgrafika, fotó stb.

I/2. Térbeli művészet

szobrászat, építőművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil, kerámia, belsőépítészet, környezettervezés stb.

I/3. Időbeli művészet

animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.

I/4. Térbeli-időbeli művészet

akcióművészet, performance, happening stb.

 

II. Zenei alkotóművészeti, zenei és színpadi előadóművészeti tevékenység:

II/1. Zenei alkotás

(saját kompozíció bemutatása, elemzése)

II/2. Zenei előadás

klasszikus zene, jazz, népzene, egyéb (pl. különböző 20. századi vagy kortárszenei irányzatokban komponált művek, könnyűzenei alkotások)

II/3. Színpadi előadás

színművészet, bábművészet, táncművészet, mozdulatművészet stb.

 

III. Művészetelméleti pályamunkák

III/1. Művészettörténet és művészetkritika

III/2. Művészetfilozófia és esztétika, művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikációelmélet stb.

III/3. Szakelmélet minden művészeti ágban

III/4. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan

 

A konferencián a pályázóknak maximum 20 perc áll rendelkezésükre a pályamunka bemutatására és szóbeli prezentációra. Időbeli vizuális művészeti alkotás (animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó stb.) időtartama maximum 60 perc lehet, melyet a zsűri a konferencia előtt már megismer. Az ilyen pályamunkákkal pályázók a konferencián a rendelkezésükre álló maximum 20 perces időtartamban prezentációjukban reflektálnak pályaműveikre, illetve azt rövidítve mutathatják be.

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Azokat a pályamunkákat, amelyeket a hallgatók nem tudnak egyértelműen besorolni a fent megadott tagozatok egyikébe sem, a nézetük szerinti legmegfelelőbbe nevezzék be. A tagozati szervezőbizottság véglegesíti a tagozati besorolásokat. A rendező intézmény a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Művészeti és Művészettudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2025. április 16-ig.

 

I.5. A jelentkezés módja

 

I.5.A A hallgatói nevezés lépései

 

I.5.A.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül) pályamunkaként a következő dokumentumok feltöltése és a szekció kiválasztása 37. OTDK központi felhívásában leírtak szerint:

·       művészeti alkotás esetén az alkotófolyamat írásos ismertetése,

·        zenei kompozíció esetén a komponálási folyamat írásos ismertetése,

·        művészetelméleti pályamunka esetén maga a pályamunka,

·        előadóművészeti tevékenység esetén a választott mű(vek) és az előadás koncepciójának leírása.

 

Azoknak a hallgatóknak, akik a 37. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteniük a fentebb megnevezett dokumentumok közül a számukra relevánst az OTDT online rendszerbe.

A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Szekció felhívásának 2. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent automatikus nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, az I.5.A.2. pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

 

I.5.A.2. A nevezési időszak

 

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 8. (szerda) 16.00 óra (CET)

Nevezési határidő: 2025. január 8. (szerda) 16.00 óra (CET)

·       A feltöltött dokumentumhoz kapcsolódó adatok kitöltése.

·    Az adatlap/rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell az adatlapot/rezümét feltölteni, kivéve, ha magyar anyanyelvű hallgató angol nyelvű pályamunkát nyújt be. Ebben az esetben az adatlapot/rezümét a hallgatónak a pályamunka nyelvétől függetlenül magyarul kell beadnia. Az adatlapra/rezümére vonatkozó előírásokat a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

·     A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban a nevezés során feltöltendő további dokumentumok listáját és részletes leírását a Szekció felhívásának 3. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

·        Az adatok kitöltését és az adatlap/rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben történik.

·     A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumban történő feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b)  a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2025. január 8. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

I.5.A.3. Abszolutóriumot szerzett hallgatók nevezése

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 37. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról. Azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek.

 

I.5.A.4. A hallgatók által az intézményi TDK-elnököknek/-felelősöknek átadandó dokumentumok

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően az intézményi TDT-elnök/-felelős részére át kell adni a Szekció felhívásának II. pontjában (A rendező intézmény felé történő nevezés), illetve a Szekció felhívásának 3. számú mellékletében megnevezett dokumentumokat és anyagokat (beleértve az előadások vázlatát ppt vagy pptx formátumban).

 

I.5.B Az intézményi TDT-elnök feladatai

 

I.5.B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül) az intézményi TDK- konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

 

I.5.B.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

I.5.B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar/intézet nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

 

I.5.B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzék PDF formátummá alakítása és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b)  a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 13. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

 

I.5B.2.3. A Szekció felhívásának II. pontjában (A rendező intézmény felé történő nevezés), illetve a Szekció felhívásának 5. számú mellékletében részletesen meghatározott dokumentumok és anyagok összegyűjtése a hallgatóktól.

 

I.5B.3. Az így előállt, intézményi/kari TDT-elnökök által elektronikusan összegyűjtött dokumentumok megküldése a Művészeti és Művészettudományi Szekciót rendező intézmény részére elektronikus adathordozón vagy – előzetes egyeztetést követően – olyan elektronikus felületen, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

 

Határidő: 2025. január 13. (elektronikus adathordozó küldése esetében a postabélyegző dátuma szerint)

Az elektronikus adathordozó eljuttatását az alábbi címre kérjük:

Török Mária

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Zenei Intézet

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

 

Kérjük, hogy a postai küldeményen tüntessék fel:

37. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció

 

A határidő után érkező és a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

 

I.6. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

I.7. A pályamunkák és előadások értékelési szempontjai

Írásbeli értékelés/bírálat csak a művészetelméleti pályamunkák esetében készül. Az elkészült értékelések az OTDT online rendszerében 2025. április 16-ig válnak elérhetővé.

 

Műalkotás esetén:

·        a téma eredetisége,

·        a tartalomnak megfelelő szakmai/művészi színvonalú megvalósítás,

·        a műalkotás és a kapcsolódó írásmű harmonikus prezentációja.

 

Művészettudományi dolgozat esetén:

·        a téma aktualitása, újszerűsége,

·        a szakirodalom ismerete,

·        az elért eredmények, azok érvényessége, fontossága,

·        a dolgozat érvelése, stílusa,

·        a dolgozat strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága

·        hivatkozások szakszerűsége a művészettudományi terület sajátosságainak megfelelően.

 

Szóbeli ismertetés, előadás értékelési szempontjai:

·        érthetőség,

·        tagoltság,

·        terjedelem,

·        stílus,

·        a szemléltetés színvonala,

·        vitakészség.

 

A mesterséges intelligencia használatát a pályázó a pályamunkájában feltünteti az adott művészeti és művészettudományi terület sajátosságainak megfelelő módon.

 

I.8. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

I.9. Pro Arte / Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Arte / Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

II. A RENDEZŐ INTÉZMÉNY FELÉ TÖRTÉNŐ NEVEZÉS

Bevezető megjegyzések

Az alább megnevezett dokumentumokat a küldő intézmény TDT-elnöke/-felelőse gyűjti be elektronikusan és küldi el a Művészeti és Művészettudományi Szekciót rendező intézmény részére elektronikus adathordozón vagy – előzetes egyeztetést követően – olyan elektronikus felületen, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

 

Az elektronikus adathordozó eljuttatását az alábbi címre kérjük:

Török Mária

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Zenei Intézet

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

 

Kérjük, hogy a postai küldeményen tüntessék fel:

37. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció

·     A művészeti alkotások dokumentációja a TDT-elnökök/-felelősök számára megadott nevezési határidőig (2025. január 13. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);

·    A művészetelméleti pályamunkák és azok további dokumentumai a TDT-elnökök számára megadott nevezési határidőig (2025. január 13. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);

·   A zeneművek és a színpadi művek dokumentációja a TDT-elnökök nevezési határidejéig (2025. január 13. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);

·     Az előadóművészi produkciók dokumentációja a TDT-elnökök nevezési határidejéig (2025. január 13. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma);

·       Az előadások vázlata ppt, pptx formátumban (2025. január 13. – elektronikus adathordozó küldése esetében ez a postabélyegző dátuma).

·       A művészeti alkotások Szekció helyszínére történő eljuttatásáról a nevezés jóváhagyását követően kapnak tájékoztatást az intézményi/kari TDK-felelősök és a hallgatók.

 

A zsűri elsődlegesen az egyéni teljesítményeket értékeli. Ez nem zárja ki a kollektíven létrehozott művekkel való nevezést.

 

II.1. Művészeti alkotásokkal történő nevezés esetén megküldendő dokumentumok és elektronikus adathordozók

 

II.1.A Dokumentumok

A hallgatóktól begyűjtendő dokumentumok:

·        a műalkotás adatlapja/rezüméje;

·        az alkotófolyamat írásos összegzése;

·        a pályaműről készült fotó vagy screenshot (A/5, 300dpi, CMYK) – időbeli művészeti alkotás vagy előadás esetében ez természetesen nem szükséges;

·        időbeli és térbeli-időbeli művészeti alkotás esetében audiovizuális felvétel mpeg3 vagy mpeg4 formátumban (a felvétel maximális időtartama 60 perc lehet);

·        az előadások vázlata ppt, pptx formátumban.

 

A fent megnevezett dokumentumok formai és tartalmi követelményei a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 4. számú mellékletében találhatók meg.

 

A TDT-elnök/-felelős által elkészítendő dokumentum:

A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

VAGY

az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzék PDF formátummá alakítása és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a)   az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

II.1.B Elektronikus adathordozó

Az intézmények valamennyi induló hallgatójuk beküldendő anyagát gyűjtsék össze egyetlen adathordozóra (tehát nem minden hallgatóról külön adathordozóra!), mappákba rendezve, és a kiírásnak megfelelően, területek szerint csoportosítva (Szekció felhívásának 6. számú melléklete). A küldés – előzetes egyeztetést követően – megvalósítható olyan elektronikus felületen is, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

 

II.2. Zenei vagy színpadi alkotással történő nevezés esetén megküldendő dokumentumok és elektronikus adathordozók

 

II.2.A Dokumentumok

A hallgatóktól begyűjtendő dokumentumok:

·       a zenemű vagy színpadi mű adatlapja/rezüméje,

·       a komponálási vagy a színműírási folyamat összegzése (elméleti dolgozat),

·       zenemű esetén: a zenemű kottája,

·       színpadi mű esetén: a színpadi mű szövegkönyve

·       az előadások vázlata ppt, pptx formátumban.

 

A fent megnevezett dokumentumok formai és tartalmi követelményei a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 4. számú mellékletében találhatók meg.

 

A TDT-elnök/-felelős által elkészítendő dokumentum:

A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

VAGY

az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzék PDF formátummá alakítása és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a)   az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

 

II.2.B Elektronikus adathordozó

Az intézmények valamennyi induló hallgatójuk beküldendő anyagát gyűjtsék össze egyetlen adathordozóra (tehát nem minden hallgatóról külön adathordozóra!), mappákba rendezve és a kiírásnak megfelelően, területek szerint csoportosítva (Szekció felhívásának 6. számú melléklete)! A küldés – előzetes egyeztetést követően – megvalósítható olyan elektronikus felületen is, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

 

II.2.C Egyéb feltételek

A műsorválasztásnál figyelembe kell venni, hogy a pályamunka bemutatásánál a zenei produkció és a dolgozathoz kapcsolódó szóbeli előadás együtt kerül értékelésre, ezek együttes időtartama nem haladhatja meg a 20 percet.

Előadóművészi produkció elméleti dolgozat és annak interpretációja nélkül nem értékelhető.

 

II.3. Művészetelméleti pályamunka esetén beküldendő dokumentumok és adathordozók

 

II.3.A Dokumentumok

A hallgatóktól begyűjtendő dokumentumok:

·        rezümé,

·        a pályamunka (TDK-dolgozat),

·        az előadások vázlata ppt, pptx formátumban.

 

A fent megnevezett dokumentumok formai és tartalmi követelményei a Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 4. számú mellékletében találhatók meg.

 

A TDT-elnök/-felelős által elkészítendő dokumentum:

A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

VAGY

az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzék PDF formátummá alakításaés ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

II.3.B Elektronikus adathordozó

Az intézmények valamennyi induló hallgatójuk beküldendő anyagát gyűjtsék össze egyetlen adathordozóra (tehát nem minden hallgatóról külön adathordozóra!), mappákba rendezve és a kiírásnak megfelelően, területek szerint csoportosítva (Szekció felhívásának 6. számú melléklete)! A küldés – előzetes egyeztetést követően – megvalósítható olyan elektronikus felületen is, amelyhez a szervezők számára a küldő intézmény megfelelő hozzáférést biztosít.

 

III. További megjegyzések

Kérjük a hallgatókat, hogy amennyiben műkritikával kívánnak nevezni a 37. OTDK-ra, akkor a műkritika terjedelme ne haladja meg a 15 oldalt, vagy amennyiben rövidebb írásokról van szó, kérjük, hogy műkritikák sorozatát nyújtsák be a nevezés alkalmával.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

Dr. Bachmann Erzsébet

Dr. Asztalos Bence

egyetemi docens

egyetemi docens

az OTDT Művészeti és Művészettudományi

Szakmai Bizottság elnöke

a 37. OTDK Művészeti és Művészettudományi

Szekciójának ügyvezető elnöke

 


Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívása letölthető formátumban