Orvos - és Egészségtudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Szegedi Tudományegyetem

  Általános Orvostudományi Kar

   

  Cím:

  6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.

  Telefon:

  06 (62) 545-792

  Honlap:

  http://www.med.u-szeged.hu/

   

   

  A Szekció honlapjának címe: http://otdk2021.med.u-szeged.hu/

   

  A Szekció e-mail címe: tdk.aok@med.u-szeged.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 6-9.

   

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Rakonczay Zoltán

   

  egyetemi tanár

   

  Szegedi Tudományegyetem

  Általános Orvostudományi Kar, Kórélettani Intézet

   

  Telefon: 06 (62) 545-994

   

  E-mail: rakonczay.zoltan@med.u-szeged.hu

   

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Peták Ferenc

   

  egyetemi tanár

   

  Szegedi Tudományegyetem

  Általános Orvostudományi Kar

  Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

   

  Telefon: 06 (62) 545-077

   

  E-mail: petak.ferenc@med.u-szeged.hu

   

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Nagy-Grócz Gábor

   

  főiskolai docens

   

  Szegedi Tudományegyetem

  Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

  Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport

   

  Telefon: 06 (62) 546-409

   

  E-mail: nagygrocz@etszk.u-szeged.hu

   

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Tolnai József

   

  egyetemi adjunktus

   

  Szegedi Tudományegyetem

  Általános Orvostudományi Kar

  Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

   

  Telefon: 06 (62) 545-080

   

  E-mail: tolnai.jozsef@med.u-szeged.hu

   

   

  Ügyvezető titkárhelyettes:

  Dr. Bagosi Zsolt

   

  egyetemi adjunktus

   

  Szegedi Tudományegyetem

  Általános Orvostudományi Kar, Kórélettani Intézet

   

  Telefon: 06 (62) 545-789

   

  E-mail: bagosi.zsolt@med.u-szeged.hu

   

  Hallgatói képviselő:

  Bozóki Anna

   

  egyetemi hallgató

  Szegedi Tudományegyetem

  Általános Orvostudományi Kar

   

  E-mail: annabozoki10@gmail.com

   


  Helyettes hallgatói képviselő:

  Simon Tamás

   

  egyetemi hallgató

  Szegedi Tudományegyetem

  Általános Orvostudományi Kar

   

  E-mail: simon.tamas95@gmail.com

   

  Helyettes hallgatói képviselő:

   

  Schweighardt Róbert

   

  egyetemi hallgató

  Szegedi Tudományegyetem

  Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

   

  E-mail: swej127@gmail.com

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). Az előadás megtartására egy szerző jogosult, aki a munkát az intézményi konferencián előadta, és első díj elnyerése esetén ez a szerző jogosult Pro Scientia Aranyéremre pályázni. Egy pályamunkának/előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet.

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2. Részvételi kvóták

   

  Orvostudományi osztatlan képzések:

  Debreceni Egyetem

   

  99 előadás

  Pécsi Tudományegyetem

  80 előadás

  Semmelweis Egyetem

  160 előadás

  Szegedi Tudományegyetem

  82 előadás

  Pázmány Péter Katolikus Egyetem

  5 előadás

  Állatorvostudományi Egyetem

  5 előadás

   

  Egészségtudományi kétciklusú képzések:

  Debreceni Egyetem

   

  15 előadás

  Miskolci Egyetem

  13 előadás

  Pécsi Tudományegyetem

  23 előadás

  Semmelweis Egyetem

  13 előadás

  Szegedi Tudományegyetem

  11 előadás

   

  Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar

  5 előadás

   

  Határon túli jelentkezők kvótája:

  20 előadás

   

  2.3. A rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményei

   

  A nevezés során feltöltendő rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

   

  Elméleti orvostudományok

  Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia

  Biofizika

  Bioinformatika, számítógépes modellezés

  Biokémia

  Elektrofiziológia

  Élettan, kórélettan

  Farmakológia

  Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás

  Genetika, genomika

  Kísérletes immunológia, mikrobiológia

  Kísérletes onkológia, jelátvitel

  Molekuláris biológia

  Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan

  Sejtbiológia, sejtélettan

   

  Klinikai orvostudományok

   

  Konzervatív orvostudományok

  Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia

  Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia

  Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)

  Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina

  Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat

  Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia

  Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria

  Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

   

  Operatív orvostudományok

  Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás

  Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat

  Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia

  Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet

  Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

   

  Gyógyszertudományok

  Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet

  Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia

  Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

   

  Fogorvostudományok

   

  Egészségtudományok

  Egészségügyi szervezés és menedzsment

  Képalkotó diagnosztikai analitika 

  Klinikai és elméleti epidemiológia 

  Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika

  Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina

  Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás

   

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

   

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett nevezések témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. március 15-ig.

   

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  4.1.1. A nevezés

   

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. február 19. (péntek) 23.59 óra (CET)

   

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A nevezéshez kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar vagy angol nyelvű rezümé feltöltése.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum) beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe. 

    

    

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

    a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   VAGY

  • b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

    

   A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. február 19. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

    

   3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

    

   A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

    

   

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

   

  BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák benevezési feltételeit a központi felhívás szabályozza.

   

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.).

   

  • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák (előadások) és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak aláírása, scennelése és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.

   

  • A benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) által aláírt egy-egy példányának összegyűjtése és tárolása.

   

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő2021. február 26. (péntek) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

   

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20%-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

Dr. Mátyus László

Dr. Rakonczay Zoltán

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet

Szekciófelhívás