Orvos - és Egészségtudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Semmelweis Egyetem
  Általános Orvostudományi Kar

  Cím:

  1085 Budapest, Üllői út 26.

  Telefon:

  +36 (1) 459-1500

  Honlap:

  https://semmelweis.hu/tdk/

  A Szekció honlapjának címe: https://semmelweis.hu/tdk/36-otdk/
  A Szekció e-mail címe: 36otdk.semmelweis.tdk@gmail.com
  A rendezvény időpontja: 2023. április 18-21.

  Tiszteletbeli elnök:

  Dr. Merkely Béla

   

  egyetemi tanár, rektor

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Szijártó Attila

   

  egyetemi tanár, TDT-elnök

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Radovits Tamás

   

  egyetemi tanár, TDT-alelnök

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin

   

  főiskolai tanár

   

  E-mail: lentik@se-etk.hu

  Ügyvezető főtitkár:

  Dr. Fülöp András

   

  egyetemi adjunktus, TDT-titkár

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Pósfai Balázs

   

  TDT-titkár

   

  E-mail: posfai.balazs@koki.mta.hu

  Szervező:

  Tóth Anna

   

  TDT-koordinátor

   

  Telefon: +36 (20) 663-2970

   

  E-mail: semmelweis.tdk@gmail.com

  Szervező:

  Ágoston Konstantina

   

  TDT-adminisztrátor

   

  Telefon: +36 (20) 670-1601

   

  E-mail: semmelweis.tdk@gmail.com

  Hallgatói képviselő:

  Markovics Dorina

   

  egyetemi hallgató

   

  Semmelweis Egyetem

   

  Egészségtudományi Kar

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Tolvaj Máté Balázs

   

  egyetemi hallgató

   

  Semmelweis Egyetem

   

  Általános Orvostudományi Kar

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). Az előadás megtartására egy szerző jogosult, aki a pályamunkát az intézményi/kari TDK-konferencián előadta, valamint a 36. OTDK-n tagozati I. helyezés elnyerése esetén ez a szerző jogosult Pro Scientia Aranyéremre pályázni. Egy pályamunkának/előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet. Egy hallgató csak egy elsőszerzős pályamunkával szerepelhet.

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2. Részvételi kvóták

  Orvostudományi osztatlan képzések:

  Debreceni Egyetem

  106 előadás

  Pécsi Tudományegyetem

  86 előadás

  Semmelweis Egyetem

  165 előadás

  Szegedi Tudományegyetem

  84 előadás

  Pázmány Péter Katolikus Egyetem

  5 előadás

  Állatorvostudományi Egyetem

  5 előadás

  Egészségtudományi kétciklusú képzések:

  Debreceni Egyetem

  14 előadás

  Miskolci Egyetem

  12 előadás

  Pécsi Tudományegyetem

  26 előadás

  Semmelweis Egyetem

  13 előadás

  Szegedi Tudományegyetem

  11 előadás

  Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar

  5 előadás

  Határon túli jelentkezők kvótája:

  20 előadás

  2.3. A rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményei

  A nevezés során feltöltendő rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  Elméleti orvostudományok

  Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia Biofizika Bioinformatika, számítógépes modellezés Biokémia Elektrofiziológia Élettan, kórélettan Farmakológia Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás Genetika, genomika Kísérletes immunológia, mikrobiológia Kísérletes onkológia, jelátvitel Molekuláris biológia Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan Sejtbiológia, sejtélettan

  Klinikai orvostudományok

  Konzervatív orvostudományok

  Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet) Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

  Operatív orvostudományok

  Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

  Gyógyszertudományok

  Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

  Fogorvostudományok

  Egészségtudományok

  Egészségügyi szervezés és menedzsment Képalkotó diagnosztikai analitika Klinikai és elméleti epidemiológia Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely további tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett nevezések témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat az Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény az Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy az Orvos- és Egészségtudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. március 24-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  4.1.1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. február 22. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A nevezéshez kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar vagy angol nyelvű rezümé feltöltése.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatónak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum) beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. február 22. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklet 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák benevezési feltételeit a 36. OTDK központi felhívása szabályozza.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint. Az OTDT online rendszerbe feltöltendő jegyzőkönyvben az elsőszerzős hallgatók neve mellett jelölve zárójelben, hogy első szerző.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra.).
  2. Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák (előadások) és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.
  3. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjtenie és tárolnia a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. február 27. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák előadó (első) szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú melléklete tartalmazza.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Mátyus László

Dr. Szijártó Attila

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban