Társadalomtudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

   

  Budapesti Metropolitan Egyetem

   

  Cím:1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

  Honlap: www.metropolitan.hu

   

  A Szekció honlapjának címe: http://www.tarstudotdk2021.metropolitan.hu

   

  A Szekció e-mail címe: tarstudotdk2021@metropolitan.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 14-16.

   

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Murai András

   

  egyetemi docens, intézetvezető

   

  Kommunikációtudományi Intézet

  E-mail: amurai@metropolitan.hu

   

   

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Izmindi Richárd

  főiskolai docens, intézetvezető

  Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

  E-mail: rizmindi@metropolitan.hu

   

  Dr. Vass Vilmos

  egyetemi docens

   

  Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

   

  E-mail: vvass@metropolitan.hu

   

  Szervező titkár:

  Dr. Petrik Anna

   

  főiskolai docens

   

  E-mail: apetrik@metropolitan.hu

   

   

  Hallgatói képviselő:

  Horváth Ádám

   

  mester szakos hallgató, kommunikáció és médiatudomány

   

  E-mail: adam.h@t-online.hu

   

   

       

   

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Toró Nikolett

   

  mester szakos hallgató, kommunikáció és médiatudomány

   

  E-mail: nikolett.toro1@gmail.com

   

   

   

   

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Budapesti Metropolitan Egyetem ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) központi felhívása, valamint a Társadalom-tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

   

 • 2. Részvételi feltételek

   

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében.

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

   

  Szekció felhívásának 1. számú mellélete tartalmazza:

  • A pályamunkák tartalmi és formai követelményeit
  • Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait
  • A rezümével és a prezentációval kapcsolatos információkat
 • 3. Tagozatok/témakörök
   • Tervezett tagozatok/témakörök

   

  • Esztétika
  • Filmtudomány
  • Filozófia
  • Kulturális- és szociálantropológia
  • Média- és kommunikációtudomány
  • Nemzetközi tanulmányok
  • Politikatudomány
  • Szociális munka, szociálpolitika
  • Szociológia
  • Vallás- és hittudomány

   

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

   

   • A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A TársadalomtudományiSzakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat /témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése legalább 2 intézményből azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. március 10-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a 35. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

   

  2. A nevezés

   

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 6. 23.59 óra (CET)

   

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

   

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy az ő esetében angolul kell a rezümét is feltölteni.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.  

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

    a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

    

   VAGY 

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

    

   A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 6. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

    

   3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

    A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az OTDT online rendszerben.
  •  

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

  Amennyiben a TDK-pályamunka megfelel a Szekció jelen felhívásában előírt formai követelményeknek, tartalmában legalább 20 %-ban eltér az osztatlan, MA/MSc képzésben eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozattól/diplomamunkától, a pályamunka nevezhető a szekcióba.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 5. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

  A) A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

  B)    A Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

  C) A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY 

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

   

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 11. (hétfő) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

   

   

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a 35. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.)

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

Dr. Orosz Éva

Dr. Murai András

egyetemi tanár

egyetemi docens

az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet: 1. számú melléklet

Szekciófelhívás