Testnevelés- és Sporttudományi Szekció

 

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője:

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 42-48.

Telefon: +36-1-487-9200

 

 

A Szekció honlapjának címe: https://tf.hu/tudomany/otdk 

A Szekció e-mail címe: sportotdk37@tf.hu 

A rendezvény időpontja: 2025. április 10–12.

 

Ügyvezető elnök:                   Dr. habil Kneffel Zsuzsanna

                                               egyetemi docens, intézeti TDK-felelős

                                               Sport- és Egészségtudományi Intézet

                                               Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

                                               Telefon: +36-1-487-9200/1515

                                               E-mail: kneffel.zsuzsanna@tf.hu

 

Ügyvezető társelnök:             Dr. Perényi Szilvia

                                               egyetemi docens

                                               Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet

                                               Sportmenedzsment Tanszék

                                               Telefon: +36-1-487-9200/1562

                                               E-mail: perenyi.szilvia@tf.hu

 

Ügyvezető titkár:                    Dr. Koltai Erika

                                               tudományos főmunkatárs

                                               Sport- és Egészségtudományi Intézet

                                               Molekuláris Edzésélettani Kutató Központ

                                               Telefon: +36-1-488-9200/1528

                                               E-mail: koltai.erika@tf.hu

 

Szervezőbizottsági elnök:      Prof. Dr. Radák Zsolt

                                               egyetemi tanár, tudományos és innovációs rektorhelyettes

                                               Sport- és Egészségtudományi Intézet

                                               Molekuláris Edzésélettani Kutató Központ

                                               Telefon: +36-1-488-9200/1526

                                               E-mail: radak.zsolt@tf.hu

 

Hallgatói képviselő:                Dóka Gréta

                                               egyetemi hallgató

                                    E-mail: uikizd@neptun.tf.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő: Limburger Lilla Dorka

                                               egyetemi hallgató

                                               E-mail: t374kv@neptun.tf.hu

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 37. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzők (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében).

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

2.2. A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a következőket:

·        Pályamunkák és a rezümék (absztraktok) tartalmi és formai követelményei

·        Idegen nyelvű pályamunkák tartalmi és formai követelményei

·        A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai

 

3. Tagozatok/témakörök

 

3.1  Tervezett sporttudományi tagozatok/témakörök

1.     Edzéselmélet, edzésélettan

2.     A sport egészségtudományi aspektusai

3.     Mozgásterá́pia, gyógyító mozgásformák, fizioterápia a sportban

4.     Humánkineziológia, biomechanika

5.     Fittségi és antropometriai vizsgálatok

6.     A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései

7.     Sport és környezetvédelem, fenntarthatóság a sportban

8.     Sportpszichológia

9.     A testnevelés és sport társadalmi hatásai

10.  Sportturizmus, sportrekreáció, szabadidősport

11.  Sportgazdaság, sportmenedzsment

12.  Versenysport, parasport

13.  Innováció, mesterséges intelligencia a sportban

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet számukra a legmegfelelőbb, amelyben pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 

4. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat – a jelentkezést megköszönve – az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak  tájékoztatást, legkésőbb 2025. március 31-ig.

 

4.1. A hallgatói nevezés lépései

4.1.1. A pályamunkák előzetes regisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően:

A szekció kiválasztása és a pályamunka feltöltése a 37. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 22. (szerda) 16.00 (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

·        A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

·        A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók rezüméjüket magyarul és angolul is benyújthatják.

·        A nem magyar anyanyelvű hallgatók rezüméjüket és pályamunkájukat angol vagy magyar nyelven adhatják be.

·        A rezümére vonatkozó leírást a jelen szekciófelhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

·        Az adatok kitöltését és a rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.

·   A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.

·        A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2025. január 22. 16.00 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

 

A)  A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

 

  B) A Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 27. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a 37. OTDK központi felhívás 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákkörös hallgatót és témavezetőiket egyaránt!

Budapest, 2024. április 9.

 

 

Dr. Tihanyi József

Dr. habil Kneffel Zsuzsanna

egyetemi tanár

egyetemi docens

az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Dr. Perényi Szilvia

egyetemi docens

a 37. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi

Szekciójának ügyvezető társelnöke

 

Melléklet: