Közösségi hálón található vállalati oldalak sikertényezői Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Internet, közösségi média és innováció a marketingben Tagozat.

Közösségi hálón található vállalati oldalak sikertényezői


Helyezés: 3

Hallgató: Bánkuti Petra
Szak: Gazdálkodási és menedzsment BA, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Sasné Dr. Grósz Annamária - egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


Manapság a kisvállalatoknak már nem elég csak a termékük előállítására koncentrálniuk, életben maradásukhoz és fejlődésükhöz elengedhetetlen, hogy marketingtevékenységet folytassanak. Azonban pénzügyi eszközök hiányában nincs lehetőségük arra, hogy ötleteiket drágán teszteljék, nagyszabású kutatásokat végezzenek, üzleti- marketing tervet készítsenek, esetleg reklámfilmet forgassanak. Tehát olyan eszközöket érdemes használniuk, amelyek olcsók, ám hatékonyak.
Az Internet számos lehetőség forrása, így a cégek egyre több pénzt fordítanak online hirdetésre, változatosabb lehetőségeket keresve ezzel lehetséges ügyfeleik elérésére.
Az online marketing eszközök tárházában egyre nagyobb szerepet tölt be a social, azaz közösségi marketing. Kutatások igazolták, hogy a vállalkozások közösségi oldalainak látogatói magasabb arányban lojálisak, többet költenek és több terméket vásárolnak, mint a társaság többi vásárlója.
A közösségi oldalak lehetőséget adnak a márkáknak, hogy közelebb kerüljenek az emberekhez és a közös érdeklődés mentén tudjanak a fogyasztókkal kommunikálni. Ezek a hálózatok kapuként szolgálhatnak a cégek saját weboldalához, illetve a blogjukhoz. Amennyiben megfelelően megy a kommunikáció és az együttműködés, akkor forgalmat irányíthatnak a saját weboldalukra.
A vonatkozó szakirodalom áttekintése után arra a következtetésre jutottam, hogy a közösségi oldalakon lévő vállalkozói oldalak sikeressége mérhető és meghatározhatók azok a faktorok, mutatószámok, amelyek vizsgálatával és javításával sikeresebbé tehetik oldalukat.
A mutatószámok kiválasztásánál három területre koncentráltam, ezek az interakció, a kínált tartalom, illetve a követők magatartása. A három területen meghatároztam 10 mérhető faktort. A dolgozatban leírt módszertan szerint kiválasztott és vizsgált oldalak esetében minden faktor számszerűsíthető volt, és ez alapján kialakult három index: az IntInd, a TartInd és a KövInd. Az index-ek segítségével képzett rangsor alapján kijelölésre kerül a „best practice” oldal, amivel a többi összehasonlításra kerülhetett és az eltérések elemzése alapján javasolhattam olyan ötleteket, stratégiákat, amelyek sikeressé tehetik a vállalkozások oldalait, hozzásegítve őket árbevételük növekedéséhez.