Családi ház közműtől független vízellátása és csatornázása Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 21C_Vízépítés és környezetvédelem Tagozat.

Családi ház közműtől független vízellátása és csatornázása


Hallgató: Oravecz Ágnes
Szak: Energetikai mérnök, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar

Témavazetők: Bothné Dr. Fehér Kinga - egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ,
Dr. Szánthó Zoltán - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar


Napjainkban egyre többekben vetődik fel az az igény, hogy olyan házat tudhasson magáénak, amely független az energia-és/vagy közműszolgáltatóktól.

Az önálló vízellátás, szennyvízkezelés megoldása főleg elszigetelt helyen fekvő épületek esetében kiemelten fontos. A takarékosság jegyében ilyenkor célszerű jól megtervezett szürkevíz rendszer kiépítésével csökkenteni a vízigényeket. Ma már többféle részletesen kidolgozott megoldás is létezik az egyes feladatok ellátására. A legnagyobb kihívás ezen különálló rendszerek közül kiválasztani azokat, melyek az adott esetben a leghatékonyabbak, és a legmegfelelőbben tudnak majd együttműködni, hiszen a kialakított rendszernek - az üzemeltető szakemberek hiányában - könnyen kezelhetőnek, egyszerűen karbantarthatónak kell lennie, másrészről pedig a korlátozottan rendelkezésre álló vízmennyiséget a lehető legjobban kell kihasználnia.

TDK dolgozatomban egy családi ház önálló víz-, és csatornarendszerének megtervezése kapcsán mutatom be, és hasonlítom össze a jelenleg ismert technológiákat, valamint alkalmazásuk feltételeit. Részletesen vizsgálom továbbá a rendelkezésre álló víznyerési és tárolási lehetőségeket, kitérve az ivóvíz minőségére vonatkozó hazai előírásokra és követelményekre.