Az OTDT tagjai

 • Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége

   

  Dr. Weiszburg Tamás egyetemi tanár, az OTDT elnöke
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
  e-mail cím: elnok@otdt.hu

  Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT örökös elnöke
  Országos Tudományos Diákköri Tanács
  e-mail cím: otdk@otdt.hu

  Dr. Gloviczki Zoltán főiskolai tanár, rektor, az OTDT alelnöke
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola
  e-mail cím: gloviczki.zoltan@avkf.hu

  Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán, az OTDT alelnöke
  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
  e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

  Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az OTDT alelnöke
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu

  Dr. Réger Mihály egyetemi tanár, az OTDT alelnöke
  Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  e-mail cím: reger.mihaly@uni-obuda.hu

  Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, dékán, az OTDT alelnöke
  Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
  e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu

  dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára
  Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
  e-mail cím: szabina.cziraki@otdt.hu

  Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár
  Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
  e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

  Dr. Balogh Judit egyetemi docens
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

  Dr. Horváth Ákos egyetemi docens
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
  e-mail cím: akos@ludens.elte.hu

  Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnöke
  Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
  e-mail cím: hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

  Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, fejlesztési rektorhelyettes
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  e-mail cím:kis.norbert@uni-nke.hu

  Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
  Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
  e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

  Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató
  Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
  e-mail cím:pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

   

   

 • Az OTDT szakmai bizottságainak elnökei

  Agrártudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Pénzes Béla
  egyetemi tanár
  e-mail cím: bpenzes@gmail.com

  Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Balog Judit
  egyetemi docens
  e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

  Biológia Szakmai Bizottság
  Dr. Padisák Judit
  akadémikus, intézetigazgató egyetemi tanár
  e-mail cím: padisak@almos.uni-pannon.hu

  Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság
  Dr. Horváth Ákos
  egyetemi docens
  e-mail címe: akos@ludens.elte.hu

  Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Padányi József
  egyetemi tanár, vezérőrnagy
  e-mail cím: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

  Humán Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Borsodi Csaba
  nyugalmazott egyetemi docens, az ELTE volt dékánja
  e-mail cím: borsodi.csaba@btk.elte.hu

  Informatika Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Kozsik Tamás
  egyetemi docens, tudományos és innovációs ügyek dékánhelyettese
  e-mail cím: kto@elte.hu

  Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság
  Skodáné Dr. Földes Rita
  egyetemi tanár
  e-mail cím: skodane@almos.uni-pannon.hu

  Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Takácsné Dr. György Katalin
  egyetemi tanár
  e-mail cím: takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu

  Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Palotás Árpád Bence
  tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
  e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

  Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság
  Droppa Judit DLA
  professor emerita
  e-mail cím: jdroppa@metropolitan.hu

  Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Mátyus László
  egyetemi tanár, dékán
  e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Gáspár Mihály
  professor emeritus
  e-mail cím: gaspar.mihaly@ppk.elte.hu

  Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság
  Dr. Kaposi József
  egyetemi docens
  e-mail cím: kaposi.jozsef@btk.ppke.hu

  Társadalomtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Orosz Éva
  egyetemi tanár
  e-mail cím: oroszeva@tatk.elte.hu

  Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Tihanyi József
  egyetemi tanár
  e-mail cím: tihanyi.jozsef@tf.hu

 • A szakmai bizottságok hallgatói képviselői
   
   
   
   
  A 36. OTDK hallgatói képviselői:
  Agrártudományi Szekció
  Pető Lilla 
  egyetemi hallgató
  E-mail cím:  otdk.agrar@uni-mate.hu 
   
  Állam- és Jogtudományi Szekció
  dr. Takó Dalma
  PhD-hallgató, kari TDT-titkár
  E-mail: otdk2023@sze.hu 
   
  Biológia Szekció
  Sarkadi Fanni 
  PhD-hallgató
   
  Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
  Varga Csaba
  főiskolai hallgató
   
  Had- és Rendészettudományi Szekció
  Gombos Lili
  tisztjelölt
   
  Humán Tudományi Szekció
  Pinczési Botond 
  egyetemi hallgató
   
  Informatika Tudományi Szekció
  Osztián Pálma Rozália
  PhD-hallgató
   
  Kémiai és Vegyipari Szekció
  Seres László 
  egyetemi hallgató
   
  Közgazdaságtudományi Szekció
  Páldi Ádám
  PhD-hallgató
   
  Műszaki Tudományi Szekció
  Huncsik Dániel 
  egyetemi hallgató
   
  Művészeti és Művészettudományi Szekció
  Mundi Tímea 
  egyetemi hallgató
   
  Orvos- és Egészségtudományi Szekció
  Markovics Dorina 
  egyetemi hallgató
  Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
   
  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
  Molnár Gabriella 
  egyetemi hallgató
   
  Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
  Kósa Edina 
  egyetemi hallgató
  E-mail: kpvk.otdk@pte.hu 
   
  Társadalomtudományi Szekció
  Szabó Benedek 
  egyetemi hallgató
   
  Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
  Kató Hargita
  egyetemi hallgató
 • Tanácskozási joggal rendelkező tagok

  b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

  c) Az OTDT állandó meghívottjai a határon túli TDK-mozgalom képviselői: Romániából az Erdélyi Magyar Tehetségsegítő Tanács képviselője, Szlovákiából a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács képviselője, Szerbiából a szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére, Ukrajnából pedig az ukrajnai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére 2016. július 4-én megkötött együttműködési megállapodásokat aláíró határon túli szervezetek által delegált egy-egy képviselő.

  d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A fel¬kérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hall- gató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

  e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettese és hallgatói képviselője.

 • Tiszteletbeli tagok
  Csikesz Erzsébet az OTDT alapító titkára
  Csirik János egyetemi tanár
  Csurgay Árpád István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
  Harai Dénes ny. ezredes, egyetemi tanár
  Hrubos Ildikó egyetemi tanár 
  Kiss Ádám professor emeritus, az MTA doktora
  Máthé Gábor professor emeritus
  Radnai Márton vezérigazgató, (Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.)
  Ritoók Zsigmond professor emeritus, az MTA rendes tagja
  Taxner Ernő professor emeritus, az MTA doktora
 • Állandó meghívott tagok
  Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár (ITM) 
  Erdei Anna az MTA főtitkárhelyettese, az MTA rendes tagja
  Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin igazgató (Kutató Diákokért Alapítvány)
  Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár (ITM)
  Horváth László ny. igazgató (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)
  Dallman Kristóf tudományszervezésért és kutatásért felelős elnökségi tag (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Kollár László Péter az MTA főtitkára, az MTA rendes tagja
  Kovács Eszter Csilla elnökhelyettes (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Molnár Dániel elnök (Doktoranduszok Országos Szövetsége)
  Murai László elnök (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Palkovics László miniszter (ITM)
  Szekeres Béla nyugalmazott vezető főtanácsos
  Zsigó Miklós ügyvezető elnök (Kutató Diákok Országos Szövetsége)