Az OTDT tagjai

 • Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége

   

  Dr. Weiszburg Tamás egyetemi tanár, az OTDT elnöke
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
  e-mail cím: otdt.elnok@nkfih.gov.hu

  Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár
  Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT örökös elnöke
  e-mail cím: otdt.titkarsag@nkfih.gov.hu

  Dr. Gloviczki Zoltán főiskolai tanár, rektor
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola
  e-mail cím: gloviczki.zoltan@avkf.hu

  Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán
  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
  e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

  Dr. Mezey Barna egyetemi tanár
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar
  e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu

  Dr. Réger Mihály egyetemi tanár
  Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  e-mail cím: reger.mihaly@uni-obuda.hu

  Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, dékán
  Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
  e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu

  dr. Cziráki Szabina
  Országos Tudományos Diákköri Tanács OTDT Titkárság
  e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu

  Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár
  Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
  e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

  Dr. Balogh Judit egyetemi docens
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

  Dr. Horváth Ákos egyetemi docens
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
  e-mail cím: akos@ludens.elte.hu

  Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnöke
  Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
  e-mail cím: hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

  Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, rektorhelyettes
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  e-mail cím:kis.norbert@uni-nke.hu

  Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
  Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
  e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

   

 • Az OTDT szakmai bizottságainak elnökei

  Agrártudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Pénzes Béla
  egyetemi tanár, az OTDT alelnöke
  e-mail cím: bpenzes@gmail.com

  Állam és Jogtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Balog Judit
  egyetemi docens
  e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

  Biológia Szakmai Bizottság
  Dr. Padisák Judit
  intézetigazgató egyetemi tanár
  e-mail cím: padisak@almos.uni-pannon.hu

  Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság
  Dr. Horváth Ákos
  egyetemi docens
  e-mail címe: akos@ludens.elte.hu

  Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Padányi József
  egyetemi tanár, vezérőrnagy
  e-mail cím: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

  Humán Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Borsodi Csaba
  nyugalmazott egyetemi docens, az ELTE volt dékánja
  e-mail cím: borsodi.csaba@btk.elte.hu

  Informatika Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Kozsik Tamás
  egyetemi docens
  e-mail cím: kto@elte.hu

  Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság
  Skodáné dr. Földes Rita
  egyetemi tanár
  e-mail cím: skodane@almos.uni-pannon.hu

  Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Takácsné Dr. György Katalin
  egyetemi tanár
  e-mail cím: takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu

  Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Palotás Árpád Bence
  egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
  e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

  Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság
  Droppa Judit DLA
  egyetemi tanár
  e-mail cím: jdroppa@metropolitan.hu

  Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Mátyus László
  egyetemi tanár, dékán
  e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Gáspár Mihály
  professor emeritus
  e-mail cím: gaspar.mihaly@ppk.elte.hu

  Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság
  Dr. Kaposi József
  egyetemi docens
  e-mail cím: kaposi.jozsef@btk.ppke.hu

  Társadalomtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Orosz Éva
  egyetemi tanár
  e-mail cím: oroszeva@tatk.elte.hu

  Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Tihanyi József
  egyetemi tanár
  e-mail cím: tihanyi.jozsef@tf.hu

 • A szakmai bizottságok hallgatói képviselői
   
   
   
   

  Agrártudományi Szekció
  Tamás Panna
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: chaccoprince@gmail.com

  Állam- és Jogtudományi Szekció
  Dr. Biczó András
  PhD-hallgató
  e-mail cím: otdk2021@law.unideb.hu

  Biológia Szekció
  Buryán Tünde
  diákalprefektus
  e-mail cím: buryan.tunde@kmdsz.ro

  Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
  Csőke Boglárka
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: csokeboglarka@gmail.com

  Had- és Rendészettudományi Szekció
  Ondrék József
  PhD-hallgató
  e-mail cím: ondrek.jozsef@uni-nke.hu

  Humán Tudományi Szekció
  Kőrösi Ferenc
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: kferenc1998@hotmail.com

  Informatika Tudományi Szekció
  Tóth Gabriella
  PhD-hallgató
  e-mail cím: kistoth@inf.elte.hu

  Kémiai és Vegyipari Szekció
  Kovács Márton
  PhD-hallgató
  e-mail cím: kmarci95@hotmail.com

  Közgazdaságtudományi Szekció
  Tóth Tímea Zsófia
  PhD-hallgató
  e-mail cím: toth.timea.zsofia@phd.uni-sopron.hu

  Műszaki Tudományi Szekció
  Hollósi János
  PhD-hallgató
  e-mail cím:hollosi.janos@sze.hu

  Művészeti és Művészettudományi Szekció
  Szilágyiné Hegedűs Éva
  PhD-hallgató
  e-mail cím: szilagyine.hegedus.eva@btk.elte.hu

  Orvos- és Egészségtudományi Szekció
  Gyöngyösi Máté
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: mate.gyongyosi@gmail.com

  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
  Bácsi Bence
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: bacsi.bence01@gmail.com

  Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
  Vizer András
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: andras.vizer.nye@gmail.com

  Társadalomtudományi Szekció
  Horváth Ádám
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: adam.h@t-online.hu

  Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
  Sutus Valentin
  egyetemi hallgató
  e-mail cím: sutusvalentin1996@gmail.com

 • Tanácskozási joggal rendelkező tagok

  b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

  c) Az OTDT állandó meghívottjai a határon túli TDK-mozgalom képviselői: Romániából az Erdélyi Magyar Tehetségsegítő Tanács képviselője, Szlovákiából a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács képviselője, Szerbiából a szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére, Ukrajnából pedig az ukrajnai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére 2016. július 4-én megkötött együttműködési megállapodásokat aláíró határon túli szervezetek által delegált egy-egy képviselő.

  d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A fel¬kérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hall- gató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

  e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettese és hallgatói képviselője.

 • Tiszteletbeli tagok
  Csikesz Erzsébet az OTDT alapító titkára
  Csirik János egyetemi tanár
  Csurgay Árpád István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
  Harai Dénes ny. ezredes, egyetemi tanár
  Hrubos Ildikó professor emeritus
  Kiss Ádám professor emeritus, az MTA doktora
  Máthé Gábor professor emeritus
  Radnai Márton vezérigazgató, (Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.)
  Ritoók Zsigmond professor emeritus, az MTA rendes tagja
  Taxner Ernő professor emeritus, az MTA doktora
 • Állandó meghívott tagok
  Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár (ITM) 
  Erdei Anna az MTA főtitkárhelyettese, az MTA rendes tagja
  Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin igazgató (Kutató Diákokért Alapítvány)
  Gherdán Katalin program koordinátor (TDK Határok Nélkül)
  Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár (ITM)
  Horváth László ny. igazgató (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)
  Jancsó András tudományszervezésért és kutatásért felelős elnökségi tag (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Kabdebó Lóránt professor emeritus, az MTA doktora
  Kollár László Péter az MTA főtitkára, az MTA rendes tagja
  Kovács Péter elnökhelyettes (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Molnár Dániel elnök (Doktoranduszok Országos Szövetsége)
  Murai László elnök (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Palkovics László miniszter (ITM)
  Szekeres Béla nyugalmazott vezető főtanácsos
  Szladek Máté elnök (Kutató Diákok Országos Szövetsége)