Az OTDT tagjai

 • Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége

   

  Dr. Weiszburg Tamás egyetemi tanár, az OTDT elnöke
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
  e-mail cím: elnok@otdt.hu

  Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT örökös elnöke
  Országos Tudományos Diákköri Tanács
  e-mail cím: otdk@otdt.hu

  Dr. Gloviczki Zoltán főiskolai tanár, rektor, az OTDT alelnöke
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola
  e-mail cím: gloviczki.zoltan@avkf.hu

  Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán, az OTDT alelnöke
  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
  e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

  Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az OTDT alelnöke
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu

  Dr. Réger Mihály egyetemi tanár, az OTDT alelnöke
  Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  e-mail cím: reger.mihaly@uni-obuda.hu

  Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, dékán, az OTDT alelnöke
  Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
  e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu

  dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára
  Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
  e-mail cím: szabina.cziraki@otdt.hu

  Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár
  Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
  e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

  Dr. Balogh Judit egyetemi docens
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

  Dr. Horváth Ákos egyetemi docens
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
  e-mail cím: akos@ludens.elte.hu

  Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnöke
  Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
  e-mail cím: hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

  Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, fejlesztési rektorhelyettes
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  e-mail cím:kis.norbert@uni-nke.hu

  Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
  Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
  e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

  Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató
  Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
  e-mail cím:pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

   

   

 • Az OTDT szakmai bizottságainak elnökei

  Agrártudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Hegedűs Attila
  egyetemi tanár
  e-mail cím: hegedus.attila@uni-mate.hu

  Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Balog Judit
  egyetemi docens
  e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

  Biológia Szakmai Bizottság
  Dr. Müller Viktor
  egyetemi docens, dékánhelyettes
  e-mail cím: mueller.viktor@ttk.elte.hu

  Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság
  Dr. Sütő László
  egyetemi docens
  e-mail címe: suto.laszlo@uni-eszterhazy.hu

  Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Padányi József
  mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár
  e-mail cím: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

  Humán Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Pete László
  tszv. egyetemi tanár
  e-mail cím: pete.laszlo@arts.unideb.hu

  Informatika Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Kozsik Tamás
  egyetemi docens, dékán
  e-mail cím: kto@elte.hu

  Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság
  Skodáné Dr. Földes Rita
  egyetemi tanár
  e-mail cím: skodane.foldes.rita@mk.uni-pannon.hu

  Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Takácsné Dr. György Katalin
  egyetemi tanár
  e-mail cím: takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu

  Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Palotás Árpád Bence
  egyetemi tanár, dékán
  e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

  Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság
  Bachmann Erzsébet DLA
  egyetemi docens
  e-mail cím: ebachmann@metropolitan.hu

  Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Mátyus László
  egyetemi tanár, dékán
  e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Veres-Székely Anna
  egyetemi tanár
  e-mail cím: szekely.anna@ppk.elte.hu

  Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság
  Dr. Kaposi József
  egyetemi docens
  e-mail cím: kaposi.jozsef@btk.ppke.hu

  Társadalomtudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Bartus Tamás
  intézetvezető egyetemi tanár
  e-mail cím: tamas.bartus@uni-corvinus.hu

  Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság
  Dr. Tihanyi József
  rector emeritus
  e-mail cím: tihanyi.jozsef@tf.hu

 • A szakmai bizottságok hallgatói képviselői
   
   
   
   
  A 37. OTDK hallgatói képviselői:
   
  Agrártudományi Szekció
  Asztalos Nándor 
  HÖK-elnök
   
  Állam- és Jogtudományi Szekció
  dr. Székely Botond
  PhD-hallgató, Doktorandusz Önkormányzat elnöke
   
  Biológia Szekció
  Sebők Noémi Regina
  egyetemi hallgató
   
  Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
  Till Dávid
  egyetemi hallgató
   
  Had- és Rendészettudományi Szekció
  Fülöp Dóra
  doktorandusz hallgató
   
  Humán Tudományi Szekció
  Keresztény Csenge
  PhD-hallgató
   
  Informatika Tudományi Szekció
  Bajczi Levente
  PhD-hallgató
   
  Kémiai és Vegyipari Szekció
  Benedek Máté Benjámin
  PhD-hallgató
   
  Közgazdaságtudományi Szekció
  Tóbis Anita Orsolya
  egyetemi hallgató
   
  Műszaki Tudományi Szekció
  Molnár József
  DEHDK alelnök
   
  Művészeti és Művészettudományi Szekció
  Harman Dalma
  egyetemi hallgató
   
  Orvos- és Egészségtudományi Szekció
  Bodó Angelika
  egyetemi hallgató, TDK-titkár
   
  Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
  Bede Melinda
  egyetemi hallgató
   
  Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
  Varga Orsolya
  egyetemi hallgató
   
  Társadalomtudományi Szekció
  Takács Máté János
  egyetemi hallgató
  E-mail: -
   
  Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
  Dóka Gréta
  egyetemi hallgató
 • Tanácskozási joggal rendelkező tagok

  b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

  c) Az OTDT állandó meghívottjai a határon túli TDK-mozgalom képviselői: Romániából az Erdélyi Magyar Tehetségsegítő Tanács képviselője, Szlovákiából a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács képviselője, Szerbiából a szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére, Ukrajnából pedig az ukrajnai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére 2016. július 4-én megkötött együttműködési megállapodásokat aláíró határon túli szervezetek által delegált egy-egy képviselő.

  d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A fel¬kérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hall- gató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

  e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettese és hallgatói képviselője.

 • Tiszteletbeli tagok
  Csikesz Erzsébet az OTDT alapító titkára
  Csirik János egyetemi tanár
  Csurgay Árpád István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
  Harai Dénes ny. ezredes, egyetemi tanár
  Hrubos Ildikó egyetemi tanár 
  Kiss Ádám professor emeritus, az MTA doktora
  Máthé Gábor professor emeritus
  Radnai Márton vezérigazgató, (Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.)
  Ritoók Zsigmond professor emeritus, az MTA rendes tagja
  Taxner Ernő professor emeritus, az MTA doktora
 • Állandó meghívott tagok
  Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár (ITM) 
  Erdei Anna az MTA főtitkárhelyettese, az MTA rendes tagja
  Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin igazgató (Kutató Diákokért Alapítvány)
  Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár (ITM)
  Horváth László ny. igazgató (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)
  Dallman Kristóf tudományszervezésért és kutatásért felelős elnökségi tag (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Kollár László Péter az MTA főtitkára, az MTA rendes tagja
  Kovács Eszter Csilla elnökhelyettes (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Molnár Dániel elnök (Doktoranduszok Országos Szövetsége)
  Murai László elnök (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
  Palkovics László miniszter (ITM)
  Szekeres Béla nyugalmazott vezető főtanácsos
  Zsigó Miklós ügyvezető elnök (Kutató Diákok Országos Szövetsége)