PSA OB

 

Pro Scientia és Pro Arte Aranyérem Döntés-előkészítő Albizottságok és az Odaítélő Főbizottság tagjai

Az OTDT a végső állásfoglalás kialakítására és annak előkészítésére szakértői odaítélő bizottságot (Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Főbizottság) és ahhoz négy döntéselőkészítő albizottságot (Humán Tudományok, Társadalomtudományok, Élettudományok, Élettelen Természet- és Műszaki Tudományok) hoz létre.

A 7 fős Főbizottság elnökből, társelnökből (az OTDT elnöke), titkárból (az OTDT titkára) és a négy döntés-előkészítést végző albizottság elnökeiből áll

Az albizottságok szavazati jogú tagjai az OTDT által megválasztott elnök, az OTDT elnöke által delegált OTDT alelnök, az érintett szekciók egy képviselője (a szakmai bizottságok képviselői, sorsolás alapján választva, úgy, hogy a sorsolást arról, hogy melyik évben melyik szakmai bizottság képviselője lesz tagja az albizottságnak, 2020-ban kell végrehajtani a 2021 – 2027 közti időszakra, ezt követően pedig minden nyolcadik évben kell megismételni a következő négy alkalomra vonatkozóan), a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának (továbbiakban PSAT) egy-egy képviselője. - kiemelés a Pro Scientia Aranyérem Szabályzatából.

 

A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Főbizottság tagjai:

 

Elnök:

Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár (MATE), az OTDT örökös elnöke

Társelnök:

Dr. Weiszburg Tamás egyetemi tanár (ELTE TTK), az OTDT elnöke

Tagja:

Dr. Csirik János egyetemi tanár (SZTE TTIK)

Dr. Hrubos Ildikó professor emerita (BCE)

Dr. Pléh Csaba akadémikus, egyetemi tanár (KEE)

Dr. Tulassay Tivadar akadémikus,egyetemi tanár (SE ÁOK)

Titkár:

dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára

 

A Döntés-Előkészítő Bizottságok és tagjai:

 

I. Humán Tudományok

Az Albizottság elnöke: Dr. Pléh Csaba akadémikus, egyetemi tanár (KEE)

OTDT Elnökség képviselője: Dr. Gloviczki Zoltán főiskolai tanár (AVKF), az OTDT alelnöke

PSAT képviselő: Zsámbékiné Dr. Domsa Zsófia egyetemi adjunktus (ELTE BTK)

Az Albizottság titkára: Szabó Beáta Pro Scientia Aranyérmes (PPKE BTK)

 

A szakmai bizottságok szavazati jogú képviselői:

(minden alkalommal egy szakmai bizottság delegálhat szavazati jogú képviselőta döntés-előkészítő bizottságba, atöbbi szakmai bizottság képviselője tanácskozási joggal vehet részt a döntés-előkészítő bizottság ülésén):

2021: Humán Tudományi Szakmai Bizottság

2023: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság

2025: Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság

2027: Művészet- és Művészettudomány Szakmai Bizottság

 

II. Társadalomtudományok

Az Albizottság elnöke: Dr. Hrubos Ildikó professor emerita (BCE)

OTDT Elnökség képviselője: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár (ELTE ÁJK), az OTDT alelnöke

PSAT képviselő: Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina egyetemi adjunktus (PTE ÁJK)

Az Albizottság titkára: Dr. Pelles Márton Pro Scientia Aranyérmes

 

A szakmai bizottságok szavazati jogú képviselői:

(minden alkalommal egy szakmai bizottság delegálhat szavazati jogú képviselőt a döntés-előkészítő bizottságba, a többi szakmai bizottság képviselője tanácskozási joggal vehet részt a döntés-előkészítő bizottság ülésén)

2021: Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság

2023: Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság

2025: Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

2027: Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

 

III. Élettudományok

Az Albizottság elnöke: Dr. Tulassay Tivadar akadémikus,egyetemi tanár (SE ÁOK)

OTDT Elnökség képviselője: Dr. Mátyus László  egyetemi tanár (DE ÁOK), az OTDT alelnöke

PSAT képviselő: Dr. Vereb György egyetemi tanár (DE ÁOK)

Az Albizottság titkára: Miskolczi Christina Pro Scientia Aranyérmes (SE)

 

A szakmai bizottságok szavazati jogú képviselői:

(minden alkalommal egy szakmai bizottság delegálhat szavazati jogú képviselőt a döntés-előkészítő bizottságba, a többi szakmai bizottság képviselője tanácskozási joggal vehet részt a döntés-előkészítő bizottság ülésén)

2021: Agrártudományi Szakmai Bizottság

2023: Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság

2025: Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság

2027: Biológia Szakmai Bizottság

 

IV. Élettelen természet- és műszaki tudományok

Az Albizottság elnöke: Dr. Csirik János egyetemi tanár (SZTE TTIK) 

OTDT Elnökség képviselője: Dr. Réger Mihály egyetemi tanár (OE BGK), az OTDT alelnöke

PSAT képviselő: Dr. Jedlovszky Pál egyetemi tanár (EKE TTK)

Az Albizottság titkára: Dr. Farkas Alexandra Pro Scientia Aranyérmes (MATE)

 

A szakmai bizottságok szavazati jogú képviselői:

(minden alkalommal egy szakmai bizottság delegálhat szavazati jogú képviselőt a döntés-előkészítő bizottságba, a többi szakmai bizottság képviselője tanácskozási joggal vehet részt a döntés-előkészítő bizottság ülésén)

2021: Informatikatudományi Szakmai Bizottság

2023: Kémia- és Vegyipari Szakmai Bizottság

2025: Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság

2027: Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság

 

A Junior Pro Scientia Aranyérem Döntés-Előkészítő Bizottság Összetétele:

Az Albizottság elnöke: Dr. Pléh Csaba akadémikus, egyetemi tanár (KEE)

OTDT Elnökség képviselője: Miski Péter doktorjelölt (PPKE BTK)

PSAT képviselő: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens (SE) 

 

 

Pro Scientia Aranyérem Alapító levél

Pro Scientia Aranyérem Szabályzat - utolsó módosítás: 2019. szeptember 6.