PSA OB

Pro Scientia és Pro Arte Aranyérem Döntés-előkészítő Albizottságok és az Odaítélő Főbizottság tagjai

9) Az OTDT a végső állásfoglalás kialakítására és annak előkészítésére szakértői odaítélő bizottságot (Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Főbizottság) és ahhoz három döntés-előkészítő albizottságot ((I. Társadalomtudományok, II. Élettudományok, III. Természettudományok) hoz létre. A 7 fős Főbizottság elnökből, társelnökből (az OTDT elnöke), titkárból (az OTDT titkára) és a 3 döntés-előkészítést végző albizottság elnökeiből (4 fő) áll.- kiemelés a Pro Scientia Aranyérem Szabályzatából.

A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Főbizottság tagjai:

Név Beosztás Tisztség Intézmény Kar E-mail
Dr. Spät András egyetemi tanár, az MTA rendes tagja a Főbizottság elnöke Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar andras.spat@eok.sote.hu; spat@eok.sote.hu
Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke a Főbizottság társelnöke Országos Tudományos Diákköri Tanács   katalin.szabina.cziraki@emmi.gov.hu
Dr. Tulassay Tivadar

egyetemi tanár a Főbizottság tagja Semmelweis Egyetem   tulassay.tivadar@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pléh Csaba egyetemi tanár, az MTA rendes tagja a Főbizottság tagja Közép-európai Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék vispleh@ceu.edu
Dr. Hrubos Ildikó professor emeritus a Főbizottság tagja Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar ildiko.hrubos@uni-corvinus.hu
Dr. Csirik János egyetemi tanár, kutatócsoport vezető, az MTA doktora a Főbizottság tagja Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar csirik@inf.u-szeged.hu
Droppa Judit DLA egyetemi tanár tanácskozási jogú tag Budapesti Metropolitan Egyetem   jdroppa@metropolitan.hu
dr. Cziráki Szabina az OTDT titkára a Főbizottság titkára Országos Tudományos Diákköri Tanács   katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu

A Természettudományi Döntés-előkészítő Albizottság tagjai:

Név Beosztás Tisztség Intézmény Kar E-mail
Dr. Csirik János egyetemi tanár, kutatócsoport vezető, az MTA doktora az Albizottság elnöke Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar csirik@inf.u-szeged.hu
Dr. Medzihradszky Kálmán professor emeritus, az MTA rendes tagja az Albizottság tagja Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar medzy@caesar.elte.hu
Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán az Albizottság tagja Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar arpad.palotas@uni-miskolc.hu
Dr. Weiszburg Tamás tszv. egyetemi tanár,
az OTDT általános alelnöke
az Albizottság tagja Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar glauconite@gmail.com
Dr. Jedlovszky Pál tszv. egyetemi tanár az Albizottság titkára Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar pali@ektf.hu

Az Élettudományi Döntés-előkészítő Albizottság tagjai:

Név Beosztás Tisztség Intézmény Kar E-mail
Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár az Albizottság elnöke Semmelweis Egyetem   tulassay.tivadar@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Padisák Judit intézetigazgató egyetemi tanár az Albizottság tagja Pannon Egyetem Mérnöki Kar padisak@almos.uni-pannon.hu
Dr. Vereb György egyetemi tanár az Albizottság tagja Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar vereb@med.unideb.hu
Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár,
az OTDT alelnöke
az Albizottság tagja Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar bpenzes@gmail.com
Bugyik Edina PhD-hallgató az Albizottság titkára Semmelweis Egyetem   bedina@korb1.sote.hu

A Társadalomtudományi Döntés-előkészítő Albizottság tagjai:

Név Beosztás Tisztség Intézmény Kar E-mail
Dr. Pléh Csaba egyetemi tanár, az MTA rendes tagja az Albizottság elnöke Közép-európai Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék vispleh@ceu.edu
Dr. Hrubos Ildikó professor emeritus az Albizottság elnöke Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar ildiko.hrubos@uni-corvinus.hu
Dr. Balogh Judit egyetemi docens az Albizottság tagja Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar balogh.judit@law.unideb.hu
Dr. Gáspár Mihály professor emeritus az Albizottság tagja Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar psycho@mnsk.nyme.hu
Dr. Borsodi Csaba nyugalmazott egyetemi docens, az ELTE volt dékánja az Albizottság tagja Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar borsodi.csaba@btk.elte.hu
Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár,
az OTDT alelnöke
az Albizottság tagja Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar pusztai.gabriella@arts.unideb.hu
Dr. Mezey Barna egyetemi tanár,
az OTDT alelnöke
az Albizottság tagja Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar mezeyb@elte.ajk.hu
Tóbi István PhD-hallgató az Albizottság titkára Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar tobiistvan@gmail.com