Prizmás finompozicionálás kísérleti vizsgálata dinamikus terhelés mellett Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 9A_Gépgyártástudomány és -technológiai berendezések Tagozat.

Prizmás finompozicionálás kísérleti vizsgálata dinamikus terhelés mellett


Hallgató: Éles Imre
Szak: Gépészmérnöki MSc., Képzés típusa: msc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar

Témavazető: Dr. Szalay Tibor - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar


Korábbi vizsgálatok során a prizma, mint hengeres munkadarabok központosítására szolgáló készülékelem került alkalmazásra finompozicionáló eszközként. A vizsgálat tárgya a készülék precíziós helyzet-meghatározásra való alkalmassága volt. Ennek során kiderült, hogy a prizmák oldalsíkjára adott terhelés és a hengeres munkadarab ennek eredményeképpen előálló függőleges irányú elmozdulása között lineáris kapcsolat van. A mérések elsősorban e kapcsolat minőségi jellemzőire vonatkoztak.

A dolgozatban bemutatott munka elsősorban a későbbi megmunkálásban történő felhasználásra való alkalmasságot szándékozik előre vetíteni a valós körülmények között ébredő dinamikus igénybevételek modellezésével.

A hengeres darab pozíciótartását, illetve az arra adott dinamikus terhelés okozta pozícióhibák kompenzálásának lehetőségeit, jellemzőit szeretném vizsgálni. A dolgozat része lesz a megfelelő mérési módszer, stratégia kidolgozása, mérési környezet létrehozása, valamint mérés és kiértékelés.

Az eredmények előreláthatólag jelentősen elősegíthetik egy új, szabványos elemeket alkalmazó, alacsony előállítási költséggel és precíziós megmunkálásra (az előzetes elképzelések szerint mikromarásra) való alkalmassággal jellemezhető finompozicionáló eszköz megalkotását.