Fogszabályozó eszközök vizsgálata Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 3A_Anyagtudomány, anyagvizsgálat Tagozat.

Fogszabályozó eszközök vizsgálata


Hallgató: Nádai Lilla
Szak: Gépészmérnöki Szak, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar

Témavazető: Bognár Eszter - egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar


Dolgozatom fő témája a fogszabályozó eszközökre összpontosul. A fogszabályozás a sztomatológia, vagyis a fogorvostudomány speciális ága, mely a rendellenes, szabálytalan fogazat helyreállításával foglalkozik.
A fogszabályozás a közhiedelemmel ellentétben nem csak esztétikai, hanem egészségügyi okok miatt is fontos. Fogorvosok szerint csak az egymáshoz képest megfelelően álló fogak, és az így megfelelően záródó fogsor teszi lehetővé az egyes fogak túlterhelődésének elkerülését, a harapási komfortot, a kielégítő rágó- és őrlőfunkciót.
Az egymáshoz képest szabálytalanul álló fogak nemcsak a rágást és harapást nehezítik meg egy életen keresztül, hanem nehezebbé teszik az öntisztulást és tisztítást, rontják a száj higiéniáját, elősegítve ezzel a fogszuvasodás és fogínybetegségek kialakulását. A rágószerv elváltozásai kihatnak a hangképzésre és a beszédkészségre, ezen kívül a fogazati esztétika hiánya bizonyítottan a társadalmi beilleszkedés és a szociális kommunikáció pszichés zavaraival jár.

A fogszabályozó készülék egy enyhe, folyamatos erőt fejt ki a szabálytalanul álló fogakra. Ez a kis erő hosszú idő alatt képes a fogat elmozdítani és visszairányítani a fogsorba. A folyamatos erő hatására a csont átépül: a nyomás területén lebomlik, a húzóerő területén pedig felszaporodik. Az erőt, amellyel a fogakat mozgatjuk kivehető és rögzített fogszabályozó készülékekkel közvetítik a fogakra.

Dolgozatom fő célja, egy kutatásra felajánlott használt, korábban rögzített fogszabályozó eszköz főbb részeinek: bracket és ív alapos megismerése különböző anyagvizsgálati módszerek segítségével. Vizsgálati tervem kiterjed a sztereomikroszkópos, pásztázó elektronmikroszkópos (SEM), atomi-erő mikroszkópos (AFM) mikroszkópos vizsgálatokra, amelyeknek célja a fogászati szakterületen tapasztalt anyaghibák és sérülések felderítése illetve javaslatok összeállítása.
A kutatás során nagyon motivált, hogy a vizsgálatok eredményeivelközvetetten segíthessek a fogszabályozó eszközökre specializálódott fogorvosoknak és általuk az eszközök viselőinek, hogy mindenkinek lehetősége legyen gondtalanul mosolyogni!