Rétegszilikát eloszlathatóságának elemzése szálerősítésű PP matrix esetén Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 3D_Anyagtudomány, anyagvizsgálat Tagozat.

Rétegszilikát eloszlathatóságának elemzése szálerősítésű PP matrix esetén


Hallgató: Szakács József
Szak: Gépészmérnök - Polimertechnika szakirány, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar

Témavazetők: Prof. Czvikovszky Tibor - Egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ,
Dr. Mészáros László - adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar


Mindennapi életünkben egyre nagyobb szerepet kapnak a mesterséges polimerek. A műanyag alapanyagoknak és termékeknek, főleg a műszaki életben alkalmazott polimereknek egyre szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük, ez vonatkozik mechanikai tulajdonságaikra is, ezért fontos szerepet kap a polimer kompozitok fejlesztése. A hagyományos térhálós mátrixú kompozitok mellett ma már széles körben használjuk és alkalmazzuk a hőre lágyuló mátrixú kompozitokat is. Számos erősítőanyagot használhatunk erre a célra, sőt ezek kombinált alkalmazásával akár hibridkompozitok is létrehozhatóak. A növekvő szilárdsági értékek mellett fontos, hogy csökkentsük a környezet terhelését.

Ezért foglalkozom dolgozatomban farost erősítésű PP mátrixú kompozitok vizsgálatával. A farost segítségével csökkenthető a szintetikus polimer hányada a kompozitban, valamint a környezetben lebomló anyagot alkalmazunk, mely nagy mennyiségben rendelkezésünkre is áll. A fő problémát a farost és a mátrix közötti adhézió nem megfelelő mértéke okozza, ez jelentős hatással van a mechanikai tulajdonságokra, ezért alkalmaztam a felületi adhéziót javító maleinsav anhidridet. A mechanikai tulajdonságok javítása érdekében alkalmaztam rétegszilikátot és foglalkoztam ezen anyag eloszlathatóságával, hiszen a nanorészecskék alkalmazása során a fő problémát az aggregátumok felbontása okozza. A dolgozatom fő célja tehát ezen erősítő anyag eloszlatásának javítása különböző hibridkompozitok előállításával. Az eloszlatást az ömledék belső nyíróerejének növelésével kívántam elérni, ezért az előállítás során üvegszálat alkalmaztam és vizsgáltam annak hatását a mechanikai tulajdonságokra valamint a részecskék eloszlására.