Menetrend és vonalhálózat módosítása Debrecen városában. Esetpélda a DKV ZRT. forgalmi csoportjának készített Hálózat és menetrend-tervezési feladatokat tartalmazó részletes folyamatábra alapján Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 14B_Közlekedésépítés, közlekedésüzem Tagozat.

Menetrend és vonalhálózat módosítása Debrecen városában. Esetpélda a DKV ZRT. forgalmi csoportjának készített Hálózat és menetrend-tervezési feladatokat tartalmazó részletes folyamatábra alapján


Hallgató: Lukács József
Szak: Közlekedés és Járműmérnöki, Képzés típusa: bsc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Témavazető: Dr. Mándoki Péter - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar


A DKV ZRT. 2011. év tavaszán elkezdte a menetrendi – és vonalhálózati átalakításokat az utasigények alapján három ütemben. A hallgató szakmai gyakorlatát nyáron a közlekedési vállalatnál töltötte, mely során belátást nyert a cég működésébe, feladataiba és tapasztalatokat, ismereteket szerzett a forgalmi csoport munkájával kapcsolatban.
A gyakorlat során elkészült a, Hálózat és menetrend tervezési feladatokat tartalmazó részletes folyamatábra című munka, mely ismerteti a módosítások egyes lépéseit az igény megjelenésétől a visszacsatolásokig. A blokkséma részletesen ábrázolja az előkészületi, tervezési, gazdasági, operatív irányítási, valamint a visszacsatolási lépéseket.
Ez az első olyan részletes folyamatábra, mely nyomon követi és részletesen prezentálja a tervezési fázist. A DKV ZRT ez alapján végzi tervezési feladatát.
A helyi tömegközlekedés feladatainak ellátása rendkívül szervezett, szabályozott és precíz munkafolyamatokat igényel. A szakmában az egyik legjelentősebb munkafolyamat az új menetrend bevezetése. A közlekedési szolgáltatók közül a DKV ZRT. az első, aki rendelkezik ilyen részletes tevékenységi ábrával a közösségi közlekedési szolgáltatás kapcsán. Segítségével a tervezési idő rövidül, a feladatok, hatáskörök átláthatóbbá válnak, megkönnyíti a mérnöki munkát, ellenőrzést valamint az elszámolás és a felelősségek is egyértelművé vállnak. Mindez intenzív módon növeli a szolgáltató kapacitását.
Ez adta többek között a dolgozat témáját, valamint az utasészrevételek a módosítások a szolgáltatásban. Utasszámlálások is végezve voltak, tavasszal a DKV, augusztusban pedig a dolgozat szerkesztője által keresztmetszeti és háztartási kérdőívezés során.
Fontos a hálózattervezés során figyelembe venni azokat a szempontokat, melyek optimalizálják a közlekedési hálózatot. Ezek rendre a következők: futásteljesítmény, rezsikilométer, utas igények, modalitás – intermodalitás. Debrecenben 2011. nyarán indult meg a 2-es villamos építése, kivitelezése, mely az Újkerti és Belvárosi közlekedést jelentősen módosítja. Ez a hálózati módosításoknál a dolgozatban figyelembe vételre került.
A dolgozat részletes kidolgozást ad, a főbb módosított vonalak esetén térképmelléklettel.