Adatbázis-kezelő alkalmazás kidolgozása Check In- Check Out elven működő elektronikus díjbeszedő rendszerekhez Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 14A_Közlekedésépítés, közlekedésüzem Tagozat.

Adatbázis-kezelő alkalmazás kidolgozása Check In- Check Out elven működő elektronikus díjbeszedő rendszerekhez


Helyezés: 1

Hallgató: Zsiborás Róbert
Szak: Közlekedésmérnöki, Képzés típusa: msc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Témavazető: Dr. Csiszár Csaba - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar


Kulcsszavak: Közösségi közlekedés, adatbázis, elektronikus jegyrendszerek, Check In- Check Out elv

Dolgozatomban a közösségi közlekedési rendszereknél alkalmazott elektronikus jegyrendszerekkel kívánok foglalkozni. A fő cél a rendszereket kiszolgáló adatbázis struktúra feltárása, megértése, modellezése, szemléltető alkalmazás készítése.

A dolgozat első részében a napjainkban használt rendszereket rendszerezem, típusokba sorolom és külföldi példákon keresztül mutatom be. Az előzetes bemutatás után kitérek a különféle rendszerek működésére és az azokat felépítő alrendszerek, eszközök közötti kapcsolatok elemzésére.

Az alapvető elméleti tudnivalók taglalása után a Check In-Check Out elvű rendszer működésének, adatbázisának feltárása következik. Itt az adatbázis elemeinek és kapcsolatrendszerük elemzése valamint, az alkotóelemek térbeli elhelyezése történik meg. Az elemzett adatbázis leegyszerűsítésével lehetőség nyílik az e-ticket rendszerek működésének modellezésére, modellező alkalmazás készítésére.

Dolgozatomban részletesen tárgyalom a készített alkalmazás működését. Az alkalmazás segítségével bemutathatók a rendszerek pozitív tulajdonságai. A modell adatbázist, a Microsoft Access nevű alkalmazás segítségével hozom létre. A modell adatokból olyan mutatók meghatározását szeretném elvégezni, amelyek akár egy valódi közlekedési vállalat számára is hasznos információnak nyújtanának (pl.: célforgalmi mátrix meghatározása, jármű kapacitás kihasználás). Ezen túlmenően célom, hogy az alkalmazás egy a jelenleginél cizelláltabb díjszabási struktúrával dolgozzon.

Elemezni kívánom az elkészült alkalmazás erősségeit, gyengeségeit, az alkalmazás tovább fejlesztésének lehetőségeit. Megvizsgálom azt, hogy az általam használt fejlesztőkörnyezet mennyire támogatta vagy akadályozta a valósághű modell elkészítését. A tovább fejlesztés egyik lehetséges útja, az alkalmazás valamilyen más szoftverrel való összekapcsolása.

Végezetül szeretném összefoglalni az elektronikus jegyrendszerek hazai bevezetésére irányuló törekvéseket, iránymutatásokat.