GTFS alapú tömegközlekedési adatok előállítása Műszaki Tudományi

31 OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 1B_Alkalmazott számítástechnika Tagozat.

GTFS alapú tömegközlekedési adatok előállítása


Hallgató: Cseh Attila
Szak: közlekedésmérnöki, Képzés típusa: msc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Témavazető: Bécsi Tamás - adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar


2011 nyarán érett be a Budapesti Közlekedési Központ fejlesztésének gyümölcse, amikor a BKV Zrt. útvonaltervezője „átköltözött” a Google Térkép felhasználói alkalmazásra. A cél természetesen a szolgáltatás színvonalának növelése, illetve új utasok megnyerése a minél szélesebb körű információnyújtás segítségével. Ez inspirált arra, hogy a témában elmélyülve ennek a fejlesztésnek a technikai részleteivel foglalkozzak.

A kulcs a General Transit Feed Specification (GTFS) alapú adatok megismerése volt. Ez eredetileg a Google által kifejlesztett olyan egységes adatformátum, amely összerendeli a közösségi közlekedés menetrendjét a GPS-ből származó földrajzi pozíciókkal. Ezáltal lehetővé válik a viszonylatok, megállóhelyek térképes megjelenítése, és a menetrend alapú útvonaltervezés is. A GTFS állományt nyilvánosságra hozva bárki a saját maga által készített alkalmazásához is fölhasználhatja az adatokat, ezáltal tovább bővítve a tömegközlekedést igénybe vevők körét. A GTFS tulajdonképpen egy szabvány, így a különböző szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott fájlok egységesek, a felhasználói programok által mindegyik egyformán földolgozható, így az útvonaltervezés hatóköre kibővíthető országos, mi több, globális szintig is.

Dolgozatom egy saját keretprogram fejlesztéséről szól, amely képes a GTFS szerinti adatok előállítására. Az alkalmazás három részből áll. A Google Earth programban lehet a megállóhelyek elhelyezkedését és a járatok útvonalait bejelölni, innen származnak a földrajzi pozíciók. Egy Microsoft Access adatbázisban szerkeszthetők a megállóhelyek, viszonylatok, járatok tulajdonságai, kapcsolatai, és ez tartalmazza a Google Earthből kinyert koordinátákat – hozzárendelve az előzőekhez. A harmadik rész az maga a keretprogram, amely Delphi fejlesztői környezetben készült. Feladata a járatok indulási időpontjainak felhasználó általi bevitele és tárolása, a Google Earth és a Microsoft Access közötti adatátvitel biztosítása, illetve magának a GTFS formátumnak az előállítása.

A dolgozat részletezi az egyes programok funkcionalitását, illetve ezek kialakulásának előzményeit a GTFS specifikációk tekintetében. A fejlesztés végén elkészült Szeged város helyi közösségi közlekedésének „GTFS alapú menetrendje”, így a fölmerült anomáliákat, az ezekre kitalált megoldásokat, illetve az alkalmazási, továbbfejlesztési lehetőségeket is ismertetem.