A generalization of Barabási priority model of human dynamics Fizika, Földtudományok és Matematika

31 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Analízis és valószínűségszámítás Tagozat.

A generalization of Barabási priority model of human dynamics


Hallgató: Vágó Lajos
Szak: alkalmazott matematikus, Képzés típusa: msc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Természettudományi Kar

Témavazetők: Dr. Simon Károly - egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar ,
Komjáthy Júlia - tudományos munkatárs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar


Dolgozatomban egy Barabási Albert-László által bevezetett sorban állási modellt vizsgáltunk, melyben feladatokat végzünk el a prioritásuktól is függő sorrendben. Ezt a modellt elsőként Alexei Vázquez vizsgálta analitikusan. Dolgozatomban először néhány a várható várakozási idővel kapcsolatos új eredményt közlünk, felhasználva Vázquez heurisztikus javaslatait. Ezen túl a Vázquez által korábban már meghatározott várható várakozási idő eloszlásának számolására is adunk egy valószínűségszámítási gondolatmenetet abban az esetben, amikor a feladatok várakozási listájának hossza kettő. Más felől általánosítjuk Barabási modelljét, melyben meghatározzuk a várható várakozási időt a stacionárius állapotban. A várakozási idő eloszlását az általános esetben nem lehet explicit meghatározni, viszont megmutatjuk, hogy ez az általános esetben is skála független viselkedést mutat, hasonlóan az eredeti Barabási féle modellhez.