Különböző genotípusú legeltetett bárányok testméretei születéstől választásig Agrártudományi

31 OTDK, Agrártudományi Szekció, Állatgenetika és -biotechnológia Tagozat.

Különböző genotípusú legeltetett bárányok testméretei születéstől választásig


Hallgató: Vigh Zoltán
Szak: Vidékfejlesztési agrármérnök, Képzés típusa: msc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Georgikon Kar

Témavazetők: Dr. Polgár J. Péter - egyetemi docens, Pannon Egyetem Georgikon Kar ,
Rádli András - PhD hallgató, Pannon Egyetem Georgikon Kar


A szerző arra kereste a választ, hogyan változik a testméret különböző genotípusú bárányok esetén születéstől választásig. Vizsgálatainkat 2010 áprilisa és júliusa között végeztük el a Dörögdi Mező Kft. Állattenyésztő telepein. A megszületett bárányokat 4 genotípus szerint csoportosítottuk, s ezek közül genotípusonként 20-20 egyedet választottunk ki testméretfelvételezés céljából. A vizsgált genotípusok a következők voltak:
1. csoport: fajtatiszta német húsmerinó populáció, (n= 20),
2. csoport: német húsmerinó x charollais keresztezett populáció, (n=20),
3. csoport: magyar merinó x charollais keresztezett populáció, (n=20),
4. csoport: fajtatiszta magyar merinó populáció, (n=20).
Születés után közvetlenül valamint választáskor felvettük a legfontosabb testméret adatokat, amelyek a következők voltak:
• marmagasság,
• farmagasság,
• övméret,
• törzshosszúság,
• szárkörméret.
Marmagasság és farmagasság esetében mérőbotot használtunk, míg övméret, törzshosszúság és szárkörméret mérése során mérőszalagot alkalmaztunk.
Eredményeink alapján bebizonyosodott, hogy marmagasság, illetve farmagasság esetében jelentkeztek a legnagyobb különbségek a vizsgált genotípusok között. Az átlagos marmagassági méret születéskor 34,70 cm, választáskor 49,49 cm. A legmagasabb születéskori és választáskori marmagassággal a fajtatiszta magyar merinó bárányok rendelkeztek (35,58 cm, 52,29 cm).
Farmagasság vizsgálata során születéskor szignifikáns különbséget a genotípusok között nem találtunk, az átlag 34,56 cm volt. Választáskori farmagasság mérésekor szintén a magyar merinó bárányok esetében mértük a legmagasabb értéket, ez 53,26 cm-nek felelt meg.
Mérőszalaggal mért adataink közül törzshosszúság, illetve szárkörméret esetében a genotípusok között szignifikáns különbséget nem találtunk. Övméret mérése során születéskor a magyar merinó bárányok rendelkeztek a legnagyobb mérettel (38,25 cm), választáskor a magyar merinó x charollais keresztezett bárányok érték el a legnagyobb értéket (60,28 cm).
Eredményeink értékelése 1%-os hibavalószínűségi szinten történt, a használt statisztikai módszerek közül az SPSS 9.0 statisztikai szoftver segítségével egytényezős varianciaanalízist és az adatok összefüggéseinek értékelésére, korreláció analízist alkalmaztunk.