A Festetics uradalom szőlőművelése Deductio Tabellák alapján Agrártudományi

31 OTDK, Agrártudományi Szekció, Agrárgazdaságtan és agrármarketing Tagozat.

A Festetics uradalom szőlőművelése Deductio Tabellák alapján


Hallgató: Baráth Szilveszter
Szak: Kertészmérnöki MSc, Képzés típusa: msc, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Georgikon Kar

Témavazetők: Dr. Lukács Gábor - adjunktus, Pannon Egyetem Georgikon Kar ,
Dr. Kocsondi József - egyetemi tanár, Pannon Egyetem Georgikon Kar


A szőlő (Vitis vinifera L.) nagyon érdekes kultúrnövény. Nem a morfológiájában, nem is az élettanában, hisz ez az állítás bármelyik kultúrfajra és -fajtára igaz lehetne. Különlegessége az emberek és a szőlő kapcsolatában, az emberek hozzáállásában, mikor eme növény termesztéséről esik szó. Egyetemi tanulmányaim alatt gyakorta ütközött ki, hogy a szőlőt hiába soroljuk a gyümölcsök közé, attól még külön kell vele foglalkozni, és nem illendő és nem is szokás egy kalap alá venni a többi gyümölccsel.
Az embert a termesztésbe vonása óta szinte ámulatba ejti, magával ragadja a növény, és minden termesztő igyekezett a lehető legtöbbet kihozni a tőkéiből. A szőlő sokrétű felhasználási lehetőséget ad a gazdák számára, valamint a belőle készült termékek is mind a mai napig piacképesek.
Dolgozatom témája a Festetics uradalom szőlőtermesztése. A dolgozatomban kifejtem a szőlőtermesztés módozatait, a leszüretelt szőlő mennyiségét, illetve az ebből készült termékeket veszem górcső alá, abból a szempontból, hogy mennyi bevételt hozott egykoron Festetics Györgynek. Az uradalom felvirágoztatása a Nagyváthy János jószágkormányzó nevéhez fűződik, tőle gyakorta idézek a dolgozat sorai közt, a Magyar Practicus Termesztő, A” Szorgalmatos Mezei Gazda és az Intructio című könyveinek megfelelő részleteiből.
Érdemes lesz megfigyelni, hogy az uradalom területén található tőkék, - kis szójátékkal élve - mennyi tőkét hoztak a birtokra. Ebben segítségemre lesz a korabeli Deductio-s és Summarium Tabellák. A Tabellákból kiderül, hogy a szőlőből és az abból előállított termékeiből, mennyi java származott a családi birtoknak. Természetesen a kimutatás másik része is sokat mond, amiben a költségeket sorolják fel tételesen. Sőt, arra is van példa, hogy kalákában dolgozókat a majdani termésből fizették ki a szolgáltatásokért cserébe.
Dolgozatomban megvizsgálom és elemzem Nagyváthy János munkásságát a szőlészet-borászat területén, valamint a Tabellák alapján megvizsgálom a borból származó jövedelmeket, a borászkodás kiadásait, ráfordításait, elsősorban a Keszthelyi Uradalomban. Nagyváthy az Uradalom jószágkormányzójaként sokat tett azért, hogy új módszereket alkalmazva, illetve az elavultakat felkutatva, módosítva vagy elhagyva, a veszteségesen működő gazdaságot felvirágoztassa.