Buddhizmus a XXI. században Társadalomtudományi

35 OTDK, Társadalomtudományi Szekció, Vallás- és hittudomány 3. Tagozat.

Buddhizmus a XXI. században


Hallgató: Ajtony Csaba
Szak: Dharma Tanító, Képzés típusa: ba, Intézmény: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Kar: N

Témavazető: dr. Németh Norbert - főiskolai adjunktus, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola N


Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a buddhista gyakorlóknak a személyisége, életkörülményei és egyéb adottságai alapján milyen lehetőségei vannak a modern élet keretei között gyakorolni? Melyek a megvalósítás szintjeinek a jelei? Melyek a leggyakoribb tévutak és félreértések és hogyan lehet azokat felismerni és elkerülni? Szükséges-e egy élő mester rendszeres jelenléte? Hogyan segíthet a buddhizmus a modern társadalmaknak?


Tézisem, hogy modern körülmények között is gyakorolható a buddhizmus és elérhető magas szintű megvalósítás. A közeli mester-tanítvány kapcsolatok hiánya ugyan hátrányos lehet az eredmény ösvényeken, de az internet, valamint az elektronikus kommunikációs eszközök és csatornák segíthetnek legyőzni a gyakran földrészeken átívelő távolságokat és segíthetnek összetartani a gyakorlók közösségét. A Buddha azt mondta, hogy egy Buddhát csak egy másik Buddha ismerheti fel teljes magabiztossággal, azonban a megvalósítás szintjeinek vannak jól látható jelei, melyek irányt mutathatnak számunkra a belső ösvényen. A modern körülmények között a legtöbb gyakorló számára nincs mester aki állandó jelenlétével tükröt tartson és szembesítse gyengéivel, viszont vannak társadalmi kapcsolataink, melyek folyamatosan tükröt tartanak elénk. Ebben a posztmodern korban a buddhizmus eszméi, filozófiája és etikája nagy segítségére lehet a modern társadalmakban élőknek, attól függetlenül, hogy az illető buddhista gyakorló, más vallás követője, vagy netán materialista. A buddhista szemléletmód és a különböző tudományágak (agykutatás, pszichológia, fizika, asztrofizika) együttműködése nagyszerű katalizátora lehet új kutatási irányok és tudományos eredmények megszületésének is.


A kutatásomhoz felhasználtam elsődleges, másodlagos és kommentár irodalmat is. Ezért a kutatási módszertanom egyfajta irányított összegzése a szakirodalomban, könyvekben és folyóiratokban fellelhető tapasztalatoknak, tanulmányoknak és módszereknek. Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy bár úgy tűnik a buddhizmus a szülőföldjein válságban van, azonban Nyugaton mintha a reneszánszát élné. A nyugati logikus gondolkozás, az elfogulatlan és szektásság mentes hozzáállás következtében létrejöhet a jövőben a különféle buddhista irányzatok közötti egyfajta fúzió (ékajána), mely által a nyugati gyakorlók, illetve a nyugati társadalmak, a buddhizmusra már mint ügyes módszerek egységes együttesére tekinthetnek.