Szervezet

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság feladata a had- és rendészettudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Padányi József  mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail cím: Padanyi.Jozsef@uni-nke.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, mesteroktató

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

E-mail cím: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Németh András alezredes, tanszékvezető egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail cím: nemeth.andras@uni-nke.hu

 

Titkár:

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki munkatárs

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus, Gödöllő

Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet 

E-mail cím: urbanne.malomsoki.monika@uni-mate.hu

 

PSAT képviselő:

Ádám Balázs tűzszerész szakaszparancsnok

E-mail cím: adambalazs60@gmail.com

 

A Had- és rendészettudományi Szakmai Bizottság tagjai

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Dr. Fehér András egyetemi docens intézményi képviselő afeher@ga.sze.hu SZE GIVK
Dr. Marton Ádám adjunktus intézményi képviselő Marton.Adam@uni-nke.hu NKE  ÁNTK
Mohai Ágota tanársegéd intézményi képviselő mohai.agota@bgk.uni-obuda.hu OE BGK
Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens  intézményi képviselő Peres.Zsuzsanna@uni-nke.hu NKE  ÁNTK
Dr. Szente-Varga Mónika egyetemi docens intézményi képviselő szente-varga.monika@uni-nke.hu NKE HHK
Dr. Szűcs Endre ny. adjunktus  intézményi képviselő szendre63@gmail.com OE BGK

 

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat