Szervezet

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság feladata a had- és rendészettudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Padányi József  vezérőrnagy, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail cím: Padanyi.Jozsef@uni-nke.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

E-mail cím: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Németh András alezredes, tanszékvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail cím: nemeth.andras@uni-nke.hu

 

Titkár:

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki munkatárs

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus, Gödöllő

Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet 

E-mail cím: urbanne.malomsoki.monika@uni-mate.hu

 

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Mészáros Bence r. ezredes, egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Telefon: 06 (1) 432-9000

E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Kiss Tibor r. őrnagy egyetemi adjunktus

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Telefon: 06 (1) 432-9000

E-mail: kiss.tibor@uni-nke.hu

 

Ügyvezető titkár-helyettes:

Horváth Hermina tű. őrnagy egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Telefon: 06 (1) 432-9000

E-mail: horvath.hermina@uni-nke.hu

 

Hallgatói képviselő és online felelős:

Gombos Lili tisztjelölt

Telefon: 06 (1) 432-9000

E-mail: gombos.lili@stud.uni-nke.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Végső Alexandra tisztjelölt

Telefon: 06 (1) 432-9000

E-mail: vegso.alexandra@stud.uni-nke.hu

 

 

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat