Szervezet

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

 

 

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság vezetése:

 

Elnök:

Dr. Padányi József egyetemi tanár, mk. vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

e-mail cím: Padanyi.Jozsef@uni-nke.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

e-mail cím: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Németh András őrnagy, tanszékvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

e-mail cím: nemeth.andras@uni-nke.hu

 

Titkár:

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

e-mail cím: urbanne.monika@gtk.szie.hu

 

 

A 35. OTDK Ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail: krajnc.zoltan@uni-nke.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Csengeri János főhadnagy, egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail: csengeri.janos@uni-nke.hu

 

Hallgatói képviselő:

Ondrék József Phd-hallgató

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E -mail: ondrek.jozsef@uni-nke.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Grajzel Sáron tisztjelölt

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E -mail: srgrajzel@gmail.com

 

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat