Szervezet

Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság feladata a kémia és vegyipar területén működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság vezetése:

Elnök:

Skodáné dr. Földes Rita egyetemi tanár

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

E-mail cím: skodane@almos.uni-pannon.hu

 

Elnökhelyettes:

Jedlovszky Pál tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar

E-mail cím: jedlovszky.pal@uni-eszterhazy.hu

 

Elnökhelyettes:

Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

E-mail cím: zhorvolgyi@mail.bme.hu

 

Titkár:

Mészárosné dr. Tőrincsi Mercédesz egyetemi adjunktus, hivatalvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

E-mail cím: torincsi@mail.bme.hu

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Horváth Dezső egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: horvathd@chem.u-szeged.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Kukovecz Ákos egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: kakos@chem.u-szeged.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Jakusch Tamás egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: jakusch@chem.u-szeged.hu

 

Szervező Bizottság elnöke:

Dr. Mernyák Erzsébet egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: bobe@chem.u-szeged.hu

 

Hallgatói képviselő:

Seres László egyetemi hallgató

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: seres.laszlo@stud.u-szeged.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Kajner Gyula egyetemi hallgató

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: kajner.gyula@stud.u-szeged.hu

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság tagjai:

 

Név

Beosztás

Intézmény

Kar

E-mail

Biácsi Levente

BSc hallgató

BME

VBK

biacsi.levente@vegyeszhk.hu

Csire Gizella

PhD hallgató

DE

TTK

csire.gizella@science.unideb.hu

Dr. Vass Gábor

egyetemi adjunktus

ELTE

TTK

vassg@caesar.elte.hu

Broda Balázs

MSc hallgató

ELTE

TTK

balazsbroda@gmail.com

Dr. Murányi Zoltán

főiskolai tanár

EKE

 

mzperx@ektf.hu

Dr. Sarka Lajos

 

NyE

 

sarka.lajos@nye.hu

Papp Máté

PhD hallgató

PE

MK

papp.matyi66@gmail.com

Dr. Ősz Katalin

egyetemi docens

PTE

TTK

oszk@gamma.ttk.pte.hu

Dr. Lemli Beata

egyetemi adjunktus

PTE

TTK

blemli@gamma.ttk.pte.hu

Mező Emerencia

PhD hallgató

PTE

TTK

mezoenci@gmail.com

Dr. Jakusch Tamás

egyetemi adjunktus

SZTE

TIK

jakusch@chem.u-szeged.hu

Kutas Bence

PhD hallgató

SZTE

TIK

kutasb@chem.u-szeged.hu

Dr. Jedlovszky- Hajdú Angéla

tudományos munkatárs

PSA Társaság

 

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Majdik Kornélia

 

BBTE

 

majdik@chem.ubbcluj.ro

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat