Szervezet

Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság feladata a kémia és vegyipar területén működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság vezetése:

Elnök:

Skodáné dr. Földes Rita egyetemi tanár

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

E-mail cím: skodane.foldes.rita@mk.uni-pannon.hu

 

Elnökhelyettes:

Jedlovszky Pál tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar

E-mail cím: jedlovszky.pal@uni-eszterhazy.hu

 

Elnökhelyettes:

Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

E-mail cím: horvolgyi.zoltan@vbk.bme.hu

 

Titkár:

Mészárosné dr. Tőrincsi Mercédesz egyetemi adjunktus, hivatalvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

E-mail cím: torincsi.mercedes@vbk.bme.hu

 

A 36. OTDK ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Horváth Dezső egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: horvathd@chem.u-szeged.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Kukovecz Ákos egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: kakos@chem.u-szeged.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Jakusch Tamás egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: jakusch@chem.u-szeged.hu

 

Szervező Bizottság elnöke:

Dr. Mernyák Erzsébet egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: bobe@chem.u-szeged.hu

 

Hallgatói képviselő:

Seres László egyetemi hallgató

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: seres.laszlo@stud.u-szeged.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Kajner Gyula egyetemi hallgató

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

E-mail: kajner.gyula@stud.u-szeged.hu

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság tagjai:

 

Név
Beosztás
Intézmény
Kar
E-mail
Bunda Szilvia PhD hallgató DE TTK bunda.szilvia@science.unideb.hu
Gál Zalán BSc hallgató BME  VBK gal.zalan@vegyeszhk.hu
Dr. Gyepes Róbert   Selye János Egyetem   gyepesr@ujs.sk
Dr. Harmat Veronika egyetemi adjunktus ELTE  TTK veronika@chem.elte.hu
Dr. Hegedűs László habilitált egyetemi docens BME  VBK hegedus.laszlo@vbk.bme.hu
Dr. Jakusch Tamás egyetemi adjunktus SZTE TIK jakusch@chem.u-szeged.hu
Dr. Jedlovszky- Hajdú Angéla egyetemi docens PSA Társaság   hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu
Kern Dóra PhD hallgató ELTE  TTK kern.dora@ttk.hu
Dr. Kiss Attila egyetemi docens DE TTK kiss.attila@science.unideb.hu
Mészáros János Péter PhD hallgató SZTE TIK meszaros.janos@chem.u-szeged.hu
Dr. Murányi Zoltán főiskolai tanár EKE   mzperx@ektf.hu
Dr. Ősz Katalin egyetemi docens PTE TTK oszk@gamma.ttk.pte.hu
Dr. Paizs Csaba   Babeş-Bolyai Tudományegyetem   csaba.paizs@ubbcluj.ro
Dr. Sarka Lajos   NyE   sarka.lajos@nye.hu
Tóth Ugyonka Helga   EKE   tuh996@gmail.com
Dr. Szabó Gabriella   Babeş-Bolyai Tudományegyetem   gabriella.szabo@ubbcluj.ro
Szabó Rebeka PhD hallgató PTE TTK rebekasz@gamma.ttk.pte.hu
Szobota András PhD hallgató ELTE TTK szobota.andras@ttk.hu
Dr. Tonk Szende   Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem   tonk.szende@sapientia.ro
Váradi Márk PhD hallgató PE MK markmosby97@gmail.com
Vesztergom Soma egyetemi adjunktus ELTE  TTK soma.vesztergom@ttk.elte.hu
Dr. Viskolcz Béla főiskolai tanár ME   viskolcz @gmail.com

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat