Szervezet

Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság feladata a kémia és vegyipar területén működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság vezetése:

Elnök:

Skodáné dr. Földes Rita egyetemi tanár

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

E-mail cím: skodane.foldes.rita@mk.uni-pannon.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Jedlovszky Pál intézetigazgató egyetemi tanár

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar

E-mail cím: jedlovszky.pal@uni-eszterhazy.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Hegedűs László tszv. egyetemi docens

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

E-mail cím: hegedus.laszlo@vbk.bme.hu

 

Titkár:

Mészárosné dr. Tőrincsi Mercédesz egyetemi adjunktus

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

E-mail cím: torincsi.mercedes@vbk.bme.hu

 

PSAT képviselő:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

E-mail cím: hajdu.angela@semmelweis.hu

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság tagjai:

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Benedek Máté PhD hallgató TDK hallgatói képviselő mbenedek@science.unideb.hu DE TTK
Dr. Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanár  kari TDB-elnök horvolgyi.zoltan@vbk.bme.hu BME VBK
Kertész Izabella hallgató intézményi hallgatói képviselő kertesz.izabella@vegyeszhk.hu BME VBK
Dr. Lihi Norbert egyetemi docens TDK-felelős lihi.norbert@science.unideb.hu DE TTK
Dr. Ősz Katalin egyetemi docens TDK-felelős oszk@gamma.ttk.pte.hu PTE TTK
Saly Eszter MsC hallgató intézményi hallgatói képviselő esztersaly3@student.elte.hu ELTE TTK
Dr. Szabó Gabriella Stefánia egyetemi adjunktus intézményi képviselő gabriella.szabo@ubbcluj.ro RO BBTE MKVI
Szabó Rebeka PhD hallgató TDK hallgatói képviselő rebekasz@gamma.ttk.pte.hu ELTE TTK
Dr. Tonk Szende-Ágnes egyetemi docens intézményi delegált tonk.szende@sapientia.ro RO EMTE KVK
Tóth Ugyonka Réka hallgató hallgatói képviselő tuh996@gmail.com EKKE KT
Váradi Márk PhD hallgató hallgatói képviselő markmosby97@gmail.com PE MK
Dr. Vesztergom Soma egyetemi adjunktus TDK-felelős soma.vesztergom@ttk.elte.hu ELTE TTK

 

A Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat