Szervezet

Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság

A ​Műszaki Tudományi​ Szakmai Bizottság feladata a ​műszaki tudomány​területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

 

A Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság vezetése:

Elnök:

Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar

E-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Kiss Rita tszv. egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

E-mail cím: kiss.rita@gpk.bme.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar

E-mail cím: kuczmann@ga.sze.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Lakatos Ákos tszv. egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

E-mail cím: alakatos@eng.unideb.hu

 

Elnökhelyettes:

Dr. Lamár Krisztián

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

E-mail cím: lamar@uni-obuda.hu

 

Honoris Causa elnök:

Dr. Dévényi László c. egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

E-mail cím: devenyi@eik.bme.hu

 

Titkár:

Dr. Mertinger Valéria intézetigazgató egyetemi tanár

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar

E-mail cím: femvali@uni-miskolc.hu

 

PSAT képviselő:

Lükő Gabriella PhD-hallgató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

E-mail cím: luko.gabriella@emk.bme.hu

 

A Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság tagjai:

SZB tag neve beosztás tisztsége email intézmény rövidítése kar/intézet rövidítése
Dr. Bejó László egyetemi tanár intézményi képviselő bejo.laszlo@uni-sopron.hu SOE FMKK
Bércesi Gábor doktorandusz hallgató intézményi képviselő bercesi.gabor@uni-mate.hu MATE MI
Dr. Cimer Zsolt egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes intézményi képviselő cimer.zsolt@uni-nke.hu NKE VTK
Dr. Csóka Levente egyetemi tanár intézményi képviselő csl@inf.elte.hu ELTE IK
Dr. Écsi László docens intézményi képviselő ladislav.ecsi@stuba.sk SK STU  
Eördöghné Dr. Miklós Mária egyetemi docens intézményi képviselő eordoghne.maria@mik.pte.hu PTE MIK
Dr. Gobesz Ferdinánd-Zsongor docens intézményi képviselő go@mecon.utcluj.ro RO KME  
Gosztola Dániel egyetemi tanársegéd intézményi képviselő gosztola.daniel@sze.hu SZE ÉÉKK
Dr. Gyurika István Gábor  Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens  intézményi képviselő gyurika.istvan.gabor@mk.uni-pannon.hu PE MK
Dr. Iván Kristóf  egyetemi docens intézményi képviselő ivan.kristof@itk.ppke.hu PPKE ITK
Dr. Kiss Rita tanszékvezető, egyetemi tanár  intézményi képviselő kiss.rita@gpk.bme.hu BME GMK
Dr. Kovács Zsolt Ferenc  egyetemi docens intézményi képviselő kovacs.zsolt@nje.hu NJE GAMFK
Kőhegyi Zsolt egyetemi hallgató intézményi képviselő zsoltkohegyi03@gmail.com NYE  
Dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár intézményi képviselő kuczmann@ga.sze.hu SZE AHJK
Dr. Pálfi Judith  adjunktus intézményi képviselő palfi.judith@uni-obuda.hu ÓE KVK
Papp Klaudia hallgató intézményi képviselő   NJE GAMFK
Dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus intézményi képviselő spapp@ms.sapientia.ro RO EMTE MVK
Dr. Podolcsákné Ailer Piroska Gyöngyi  tudományos főmunkatárs intézményi képviselő ailer.piroska@szte.hu SZTE MK
Regős Krisztina  doktorandusz intézményi képviselő regos.kriszti@gmail.com BME ÉMK
Rékási Franciska Stefánia  hallgató intézményi képviselő rekasi.franciska@uni-nke.hu NKE VTK
Dr. Sánta Róbert egyetemi docens intézményi képviselő santar@uniduna.hu DUE  
Sári Dávid BSc hallgató  intézményi képviselő npiro7@tr.pte.hu PTE MIK
Dr. Szigeti Ferenc tszv. főiskolai tanár intézményi képviselő szigeti.ferenc@nye.hu NYE  
Dr. Szőke Árpád Ferenc adjunktus intézményi képviselő arpad.szoke@ubbcluj.ro RO BBTE  
Dr. Tarján László rendkívüli egyetemi tanár intézményi képviselő laci@uns.ac.rs RS UE  
Vadászné Dr. Bognár Gabriella  intézetigazgató, egyetemi tanár, dékánhelyettes  intézményi képviselő gabriella.v.bognar@uni-miskolc.hu ME GIK
Dr. Zsidai László egyetemi tanár intézményi képviselő zsidai.laszlo@uni-mate.hu MATE MI

 

A Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat