Szervezet

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai​ Szakmai Bizottság feladata a tanulás-és tanításmódszertani – tudástechnológiai​ területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

 

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság vezetése

 

 

Elnök:

Kaposi József egyetemi docens

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

E-mail cím: kaposi.jozsef@btk.ppke.hu

 

Elnökhelyettes:

Bencéné dr. Fekete Andrea egyetemi docens

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

E-mail cím: fekete.andrea@ke.hu;

 

Titkár:

Szabóné Balogh Ágota főiskolai docens

Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar, Kommunikációs Tanszék

E-mail cím: szabone.balogh.agota@gfe.hu

 

A Szakmai Bizottság vezetésének további tagjai:

Dringó-Horváth Ida egyetemi docens

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: dringo.horvath.ida@kre.hu

 

Gloviczki Zoltán egyetemi docens

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

E-mail cím: Gloviczki.Zoltan@avkf.hu

 

Jaskóné Gácsi Mária főiskolai docens

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet

E-mail cím: boljagam@uni-miskolc.hu

 

 

 

A 35. OTDK Ügyvezetése

 

Ügyvezető elnök:

Dr. habil. Minya Károly oktatási rektorhelyettes, főiskolai tanár

Nyíregyházi Egyetem

E-mail: minya.karoly@nye.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai tanár

Nyíregyházi Egyetem

E-mail: rusvai.julianna@nye.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanár

Nyíregyházi Egyetem

E-mail: toth.marta@nye.hu

 

Hallgatói képviselő:

Vizer András egyetemi hallgató

Nyíregyházi Egyetem

E-mail: andras.vizer.nye@gmail.com

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Drágár Nikolett egyetemi hallgató

Nyíregyházi Egyetem

E-mail: dragar.nikolett02@gmail.com

 

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság tagjai

 

Állandó meghívottak:

PSAT-képviselő

Klemmné Gonda Zsuzsa

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

zsuzsi.gonda@gmail.com

Tiszteletbeli elnök

Hauser Zoltán

Eszteházy Károly Egyetem Comenius Kar

hauser@ektf.hu

Tiszteletbeli elnök

Steklács János

Neumann János Egyetem

Pedagógusképző Kar (Kecskemét)

steklacs.janos@tfk.kefo.hu; steklacs@gmail.com

OTDT titkára

Cziráki Szabina

OTDT

otdt.titkar@ofi.hu

OTDT alelnöke

Mezey Barna

OTDT

rektor@elte.hu

OTDT alelnöke

Weiszburg Tamás

OTDT

glauconite@gmail.com

Határon túli Intézmények Hálózatának koordinátora

Gherdán Katalin

 

gherdankata@hotmail.com

 

Hazai felsőoktatási intézmények képviselői:

Név

Intézmény

e-mail

Antalné Szabó Ágnes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

a.szabo.agnes@btk.elte.hu

Bencéné Fekete Andrea

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

fekete.andrea@ke.hu

Bocsi Veronika

Debreceni Egyetem

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény

bocsiveron@gmail.com, bocsiv@ped.unideb.hu

Dringó-Horváth Ida

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dringo.horvath.ida@kre.hu

Hadnagy József

Eszterházy Károly Egyetem

hadnagy.jozsef@uni-eszterhazy.hu

Halbritter András Albert

Széchenyi István Egyetem

Apáczai Csere János Kar

halbritter.andras@sze.hu

Holik Ildikó

Óbudai Egyetem

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

holik.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu

Jaskóné Gácsi Mária

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

boljagam@uni-miskolc.hu

Kővári Attila

Dunaújvárosi Egyetem

kovari@uniduna.hu

Megyeriné Runyó Anna

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

megyerine.anna@avkf.hu

Molnár György

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Műszaki Pedagógia Tanszék
Tanárképző Központ

molnar.gy@eik.bme.hu

Molnár-Tamus Viktória

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

molnar.tamus.viktoria@drhe.hu

Szabóné Balogh Ágota

Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar

szabone.balogh.agota@gfe.hu

Szőke-Milinte Enikő, Kissné Csorba Erika

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

szoke-milinte.eniko@btk.ppke.hu, csorba.erika@btk.ppke.hu

 

Határon túli intézmények képviselői:

Név

Intézmény

e-mail

Debrenti Edith

PKE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

edit.debrenti@gmail.com

Horák Rita

ÚE Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

horakrita83@gmail.com

Horváth Futó Hargita

ÚE Bölcsészettudományi Kar

futo@eunet.rs

Hutterer Éva, Szilágyi László

IIRFKMF

heva@kmf.uz.ua, szililaci76@gmail.com

Juhász György, Mgr. Szarka Katalin

SJE Tanárképző Kar

juhaszgujs@ujs.sk, szarkak@ujs.sk

Szállassy Noémi

BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar

szallassy@gmail.com

Szekeres László

KFE Közép-európai Tanulmányok Kara

lszekeres@ukf.sk

 

A Tanulás-és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Szervezeti és Működési Szabályzat