Dolgozatok

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Sztochasztika és statisztika Tagozat.

A Szabad Uniform Feszítőerdő összefüggősége az élsúlyozás függvényében


Helyezés: 3

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Algebra és számelmélet Tagozat.

Extremális halmazok, derékszögek és Hamming-távolságok


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Kombinatorika és gráfelmélet Tagozat.

Optimális adaptív keresés kis kapacitású, megbízhatatlan tesztekkel


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Kombinatorika és gráfelmélet Tagozat.

Korlátos fokszámú hipergráfok árnyéka


Helyezés: 3

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Kombinatorika és gráfelmélet Tagozat.

Páronként diszjunkt vektorpárok keresése F_{2^n}-ben előírt különbségsorozattal


Helyezés: 2

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Kombinatorika és gráfelmélet Tagozat.

Kleitman egy tételének általánosítása


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Számítástudomány és operációkutatás Tagozat.

Pszeudorekurzív sorozatok részhalmaz összegéről és alkalmazása egy kódolási eljárásra


Különdíj

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Topológia és algebrai geometria Tagozat.

Többszörösen telítő halmazok és MCF-kódok


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Algebra és számelmélet Tagozat.

A simple counterexample for the permanent-on-top conjecture


Helyezés: 2

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Számítástudomány és operációkutatás Tagozat.

Egy új kvantum algoritmus a Z^n_{2^t} csoport rejtett eltolás problémájára


Helyezés: 1