Dolgozatok

35 OTDK, Biológia Szekció, Neurobiológia 1. Tagozat.

A Caskin1 fehérje szerepe a dendrittüskék kialakulásában és érésében in vitro


Különdíj

35 OTDK, Biológia Szekció, Bioinformatika és rendszerbiológia Tagozat.

Az epizootikus nyúl enteropátia patomechanizmusának vizsgálata metagenom bioinformatikai analízissel


Helyezés: 2

35 OTDK, Biológia Szekció, Taxonómia, faunisztika és florisztika Tagozat.

A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése


Helyezés: 2

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Geofizika Tagozat.

A mágneses tér évszázados változásai: archeomágneses, paleomágneses és térmodelleken alapuló módszerek összehasonlítása


Helyezés: 3

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Meteorológia és klimatológia Tagozat.

Viharok azonosítása és követése piszkés-tetői infrahangadatok felhasználásával


Különdíj

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Geofizika Tagozat.

Egyenáramú fajlagos elektromos ellenállás szelvényezéses módszer kivitelezése és hibáinak modellezése árvízvédelmi töltések állapotbecslésének céljából


Helyezés: 2

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Tagozat.

A természetes sugárzás anomáliáinak vizsgálata egy kővágószőlősi példán keresztül


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Geofizika Tagozat.

Nem konvencionális szénhidrogén kutatás Battonya térségében


35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Földtan és paleontológia Tagozat.

A Körös-vidéki történelem feltárása geofizikai módszerek alkalmazásával


Helyezés: 2

35 OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Tagozat.

A kémhatás szerepe a gyógyszerhatóanyagok adszorpciós folyamataiban egy mezőgazdasági művelésű homoktalajon


Helyezés: 1